Architektura szpitala. Izba przyjęć w szpitalu pediatrycznym

  • 36,00 zł

ISBN 978-83-7775-553-2

Oprawa: miękka, Format: 15x23,5 cm, Stron: 130, 2019 r. 

Monografia przedstawia, przeprowadzoną w sposób autorski, ocenę jakości przestrzeni architektonicznej szpitala. Tłem dla przeprowadzonych badań było szerokie stium analityczne architektury przestrzeni szpitalnej o charakterze społecznym na świecie, w kontekście zarówno najnowszych opublikowanych badań naukowych, uwarunkowań legislacyjnych, jak i historii architektury, na podstawie których opracowano metodę sondażową.

Spis treści
Streszczenie 7
Wprowadzenie 9
I. PSYCHOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE ASPEKTY W PROJEKTOWANIU
IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA 13
1. Układ funkcjonalno-przestrzenny szpitala.
Wpływ rozwiązań architektonicznych na przestrzeń społeczną 15
2. Bryła i forma budynku 18
3. Barwa 23
4. Faktura i wyposażenie 26
5. Oświetlenie 27
6. Zieleń w procesie terapii. Ogrody terapeutyczne 29
7. Zachowanie intymności i prawa do prywatności 31
8. Pacjent szpitala pediatrycznego 33
9. Uwarunkowania legislacyjne a projekt szpitala 35
10. Metody oceny jakości POE w procesie modernizacji.
Partycypacja społeczna w projektowaniu szpitala 37

II. BADANIA JAKOŚCIOWE NAD ARCHITEKTURĄ IZBY PRZYJĘĆ NA PRZYKŁADZIE SZOZ NAD MATKĄ I DZIECKIEM IM. B. KRYSIEWICZA W POZNANIU 41
1. Szpital pediatryczny im. B. Krysiewicza w Poznaniu 42
2. Podstawy metodologii 46
3. Badanie wg „Ankieta 01. Ocena satysfakcji pacjenta” 49
3.1 Dane wyjściowe ”Badanie 01” 49
3.2 Analiza statystyczna „Badanie 01 62
4. Badanie wg „Ankieta 02. Ocena oczekiwań pacjenta 87
4.1 Dane wyjściowe „Badanie 02 87
4.2 Analiza statystyczna „Badanie 02” 94

III. WNIOSKI 103
IV. PODSUMOWANIE 109
V. ETYMOLOGIA I DEFINICJE 115

ŹRÓDŁA 119
A. Literatura 120
B. Źródła internetowe 123
C. Akty prawne 124
D. Linki/organizacje 125