Architektura. Sztuka transfiguracji

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 210, 2013 r., fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Monografia jest syntezą doświadczeń i badań autora – architekta – nauczyciela akademickiego i projektanta. Autorski wywód wytycza postrzeganie architektury w perspektywie wykraczającej poza jej skończony, estetyczny, funkcjonalny i technologiczny wymiar. Obiekty architektoniczne – projektowane, budowane jak i istniejące, użytkowane i modyfikowane – to współzależne elementy toczących się w przestrzeni kulturowej przeobrażeń. Transfiguracje, jakim ulega architektura 0 są rezultatem twórczych działań człowieka, stymulowanych zmieniającymi się uwarunkowania cywilizacyjnymi. Ich determinantami są: domeny, media i ideały architektury. Scenariusze transfiguracji architektury autor systematyzuje w trzech nurtach: transfiguracji prymarnych, adaptacyjnych i kodowanych.

Spis treści:
Od Autora
Wprowadzenie
I. Determinanty transfiguracji w architekturze
II. Domeny architektury - technika (techne) i sztuka (ars)
I.1.1. Technika i sztuka w klasycznych definicjach architektury
I.1.2. Technika i sztuka w architekturze nowoczesnej
I.2. Media architektury - wizje , dzieła i mity
I.2.1. Wizje architektury - prefiguracje w wyobraxni
I.2.2. Działe architektury - figury zbudowane
I.2.3. Mity architektury - posfiguracje z pamięci

II. Scenariusze transfiguracji w architekturze
II.1. Transfiguracje prymarne
II.1.1. Kreacja - destrukcja
II.1.2. Integracja - erozja
II.2. Transfiguracje adaptacyjne
II.2.1. Nowe mieszkania w dzielnicach przemysłowych
II.2.2. Miejskie przestrzenie publiczne na terenach zdegradowanych
II.2.3. Sztuka i edukacja w halach fabryk, magazynów i elektrowni
II.2.4. Desakralizacja kościołów, sakralizacja budynków świeckich
II.3. Transuguracje kodowane
II.3.1. Reutylizacja
II.3.2. Prefabrykacja
II.3.3. Mobilność
II.3.4. Parametryzacja

Podsumowanie
Bibliografia
Spis ilustracji
Streszczenia