Architektura w czasach terroryzmu. Miasto - przestrzeń publiczna - budynek

Oprawa: twarda, Format:  17x24 cm, Stron: 272, 2012 r.

 

W prezentowanej monografii przedstawiono wpływ, jaki terroryzm wywiera na kształtowanie współczesnej architektury i urbanistyki. 

Autor opisuje zmiany, jakie zachodzą w sposobach funkcjonowania i kształtowania organizmów miejskich na skutek zagrożeń terrorystycznych, szczegółowo omawia metody antyterrorystycznej prewencji sytuacyjnej oraz sposoby zabezpieczania budynków i konstrukcji budowlanych przed atakiem bombudowym. W książce poruszone zostały ważkie problemy, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa zagrożone aktami terroru:

Jakie skutki dla miast i ich mieszkańców niosą powszechnie implementowane zabezpieczenia antyterrorystyczne?
Jak we właściwy sposób należy chronić miasta, ich przestrzeń publiczną i budynki przed atakami terrorystycznymi?
Jak postępować, aby zwalczając terroryzm, zachować stan równowagi pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem?

Dodatkowym atutem pracy jest przedstawienie amerykańskich koncepcji bezpiecznej przestrzeni, CPTED i "niewidzialnego bezpieczeństwa" wprowadzonego przez projekt oraz omówienie roli, jaką meble miejskie i inne elementy małej architektury mogą odgrywać w prewencji antyterrorystycznej. Opracowanie zostało zilustrowane unikalnymi fotografiami wykonanymi przez autora w krajach, gdzie ryzyko zamachów jest największe: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraelu i Palestynie.
 
Adresaci:
Publikacja pomyślana została jako podręcznik lub lektura uzupełniająca dla stentów wydziałów architektury, planowania przestrzennego i bezpieczeństwa oraz dla wszystkich profesjonalistów, których interesuje problematyka bezpieczeństwa publicznego i obiektowego, także prewencji antyterrorystycznej, w kontekście projektowania architektonicznego i kształtowania środowiska zurbanizowanego.
 
Artur Jasiński - doktor inżynier architekt, adiunkt na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; dyrektor biura architektonicznego Artur Jasiński i Wspólnicy, autor wielu budynków użyteczności publicznej; jego zainteresowania naukowe skupiają się na wpływie współczesnych procesów cywilizacyjnych i modernizacyjnych na urbanistykę, architekturę oraz na praktykę zawodową architekta; autor prac dotyczących związków pomiędzy terroryzmem i architekturą, publikowanych przez różne instytucje naukowe, a także przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 

Spis treści:
Wstęp

Rozdział 1

Miasta, przestrzeń publiczna i budynki jako cele ataków terrorystycznych

1.1. Obronność jako pierwotna cecha miasta

1.2. Terroryzm – geneza zjawiska

1.3. Bliski Wschód – kolebka współczesnego terroryzmu

1.4. Zamachy terrorystyczne na terytorium USA

1.5. Współczesne miasta jako cele ataków terrorystycznych

1.6. Strategia i taktyka ponowoczesnego terroryzmu

1.7. Miasta i wojny przyszłości

 

Rozdział 2

Terroryzm a współczesne miasto – analiza wybranych przykładów
2.1. Londyn – stalowy pierścień wokół City
2.2. Nowy Jork dekadę po zamachu na World Trade Center

2.2.1. Manhattan po 11 września: lata 2001–2002

2.2.2. Sporne wizje odbudowy: lata 2002–2003

2.2.3. Projekt Daniela Libeskinda – rok 2003

2.2.4. Komercjalizacja obszaru Ground Zero: lata 2003–2005

2.2.5. Lata 2005–2010: równoległe procesy fortyfikacji. World Trade Center i gentryfikacji Dolnego Manhattanu

2.2.6. Działania i plany zmierzające do zapewnienia kompleksowej ochrony antyterrorystycznej Manhattanu

2.3. Fortyfikacja Waszyngtonu w latach 1995–2012

2.3.1. Struktura i symbolika założenia przestrzennego Waszyngtonu

2.3.2. Spontaniczna fortyfikacja Waszyngtonu w następstwie ataków terrorystycznych i jej następstwa

2.3.3. Plan Urbanistyczny Zabezpieczenia Stolicy

2.3.4. Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeństwa” zastosowana w celu zabezpieczenia Waszyngtonu

2.4. Jerozolima i Betlejem – mur wzniesiony pomiędzy dwoma narodami

2.4.1. Istota konfliktu

2.4.2.  Druga Intifada i fala samobójczych zamachów w latach 2000–2005

2.4.3. Reakcja Izraela na falę zamachów

2.4.4. Geograficzne ramy konfliktu

2.4.5. Osadnictwo izraelskie na Zachodnim Brzegu

2.4.6. Problem Jerozolimy

2.4.7. Budowa bariery bezpieczeństwa 2002–2010
2.4.8. Skutki budowy bariery

2.4.9. Kontrowersje i spory dotyczące bariery bezpieczeństwa

2.4.10. Bariera bezpieczeństwa w świetle gospodarczoprzestrzennej polityki Izraela

2.4.11. Podsumowanie. Nowy przestrzenny wymiar konfliktu izraelsko-palestyńskiego

2.5. Miasta Bliskiego Wschodu – cele i ofiary wojny z terroryzmem

2.5.1. Urbicide – polityka planowego i systematycznego niszczenia miast

2.5.2. Represje zbrojne Izraela wymierzone w Bejrut i Strefę Gazy
2.5.3. Kabul i miasta Afganistanu

2.5.4. Bagdad i inne miasta Iraku

 

Rozdział 3

Bezpieczeństwo i ochrona antyterrorystyczna przestrzeni publicznej

3.1. Współczesne przekształcenia przestrzeni publicznej: przestrzeń społeczna czy przestrzeń bezpieczna?

3.2. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej: koncepcja „przestrzeni obronnej” Oscara Newmana

3.3. CPTED – Crime Prevention through Environmental Design

3.4. Programy brytyjskie: Secured by Design i Safer Places

3.5. Rola elementów małej architektury w zabezpieczeniu antyterrorystycznym budynków i przestrzeni publicznych

3.5.1. Znaczenie ukształtowania przestrzeni w ochronie budynków przed atakiem bombudowym

3.5.2. Fortyfikacja śródmiejskiej przestrzeni miast metropolitalnych po 11 września 2001 r.

3.5.3. Strategie ochrony strefowej

3.5.4. Aktywne elementy zabezpieczeń strefowych

3.5.5. Pasywne elementy zabezpieczeń strefowych

3.5.6. Zasady projektowania zabezpieczeń strefowych

3.5.7. Znaczenie kontrolowanych stref bezpieczeństwa w urbanistyce współczesnych metropolii

 

Rozdział 4

Zabezpieczenia antyterrorystyczne budynków i obiektów budowlanych

4.1. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka

4.2. Skutki ataku bombowego na bynek

4.3. Ochrona budynków przed atakiem terrorystycznym

4.4. Projektowanie konstrukcji budowlanych odpornych na wybuch

4.5. Znaczenie przeszkleń w antyterrorystycznym zabezpieczeniu budynków

 

Rozdział 5

Terroryzm jako czynnik kształtujący współczesną przestrzeń zurbanizowaną

5.1. Bezpośrednie skutki przestrzenne terroryzmu

5.1.1. Zniszczenia

5.1.2. Upamiętnienie

5.1.3. Odbudowa
5.2. Pośrednie skutki przestrzenne terroryzmu

5.2.1. Spontaniczna fortyfikacja i militaryzacja miast

5.2.2. Ewolucja koncepcji „niewidzialnego bezpieczeństwa”

5.2.3. Rozpraszanie miasta i przyszłość budynków wysokich

5.3. Wzmacnianie systemowej odporności organizmów miejskich na zagrożenia naturalne i cywilizacyjne

5.4. Bezpieczne miasto czy Panoptykon: bezpieczeństwo publiczne w ujęciu naukowym

5.5. Odniesienie do sytuacji w Polsce

Podsumowanie

Summary

Bibliografia

Akty prawne, normy i wytyczne projektowe