Architektura w mieście, architektura dla miasta. Społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich 1815-1914

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PAN
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 44,00 zł

ISBN 978-83-65880-10-9

Okładka: miękka, Format: 16x24 cm, Stron: 244, 2017 r.

Architektura XIX w. jest ważnym obszarem badawczym samym w sobie, jednak równocześnie stanowi fascynujący materiał źródłowy do badania dziejów społecznych. Miasta tego czasu były miejscem dynamicznego rozwoju, przyspieszonych zmian w społeczeństwie, powstawania nowych idei i formowania się różnego typu ruchów mających na celu reformę istniejących stosunków. Przemiany te odzwierciedlały się w architekturze i urbanistyce, które z kolei miały swój zwrotny wpływ na lzi ‒ mieszkańców miasta i użytkowników jego przestrzeni.

SPIS TREŚCI:
Wstęp
I. DEBATY WOKÓŁ MIASTA, URBANISTYKA, BIOPOLITYKA
Kamil Śmiechowski, Kwestia mieszkaniowa w dużych miastach Królestwa Polskiego na początku XX wieku jako zagadnienie polityczne
Emilia Kiecko, O kilku problemach u początków nowoczesnej „budowy miast” na ziemiach polskich
Aleksander Łupienko, Wkład ruchu higienicznego w polską myśl urbanistyczną (1850?1914)


II. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE A TOŻSAMOŚĆ
Daria Bręczewska-Kulesza, Wykorzystanie architektury jako narzędzia germanizacji i tworzenia nowej tożsamości miasta na przykładzie Bydgoszczy w XIX i na początku XX stulecia
Krzysztof Stefański, Casus Łodzi – architektura jako wyraz tożsamości narodowej i religijnej
Mikołaj Getka-Kenig, Forma architektoniczna i przeciwdziałanie symbolicznemu wykluczeniu w miejskiej przestrzeni publicznej – przypadek kopca Kościuszki
Mariusz Kulik, Rosyjskie koszary wojskowe a rozwój miast Królestwa Polskiego w XIX wieku 
Małgorzata Hanzl, Aspekty znaczeniowe struktur miejskich. Stium przypadku dzielnic zamieszkałych przez lność żydowską w Polsce centralnej XIX w.


III. PRZESTRZEŃ PRYWATNA W MIEŚCIE: WNĘTRZA A UŻYTKOWNICY
Kamila Twardowska, Modernizacja i tożsamość miasta. Architektura krakowskich miejskich szkół powszechnych z przełomu XIX i XX wieku
Emilia Ziółkowska, Program funkcjonalny wnętrz rezydencji a model rodziny burżuazji warszawskiej w okresie międzypowstaniowym 
Piotr Kilanowski, Rozplanowanie kondygnacji mieszkalnych w śródmiejskich kamienicach warszawskich na przełomie XIX i XX wieku