Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań

Autor: Marek Czyński
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16x24 cm, Stron: 355, 2007 r., liczne rysunki i zdjęcia czarno-białe

Jednym z zadań architektury powinna byt ochrona przed negatywnymi przejawami funkcjonowania  środowiska wielkomiejskiego, w tym zwłaszcza przed skutkami przeciążenia sensorycznego i tycia w nadmiernym stłoczeniu. Lzkie zdrowie jest niepodzielne. Zaburzenia w sferze somatycznej, psychicznej, społecznej czy duchowej wzajemnie na siebie wpływają. Tymczasem brakuje powszechnego zrozumienia relacji pomiędzy budynkami i ich otoczeniem a lzką potrzebą bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Wady rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych wpływają na warunki życia przyczyniają się do powstawania sytuacji stresowych, niekorzystnych dla lzkiego zdrowia i samopoczucia. Sprzyjają eskalacji zachowań i zjawisk patologicznych. Trności z przewidywaniem pozaprzestrzennych, społecznych i behawioralnych konsekwencji rozwiązań projektowych wynikają z deficytu wiedzy o człowieku i społeczeństwie. Znajduje to odzwierciedlenie w aksjologii projektowania, Rolš architekta nie jest jedynie troska o ład przestrzenny i wysoką jakość architektury. W Białej księdze europejskiej architektury czytamy; ( .. ) potrzeba znacznie więcej niż tylko wiedzy planistycznej, umiejętności budowania i wysokich standartów technicznych.

Architektura przyjazna dla środowiska przyrodniczego i kulturowego powinna być przyjazna człowiekowi i zapewnić mu warunki bezpiecznej i godnej egzystencji. Powinna być w  większym niż dotychczas stopniu architekturą antropocentryczną, podążającą za biologicznymi uwarunkowaniami lzkiej natury, hierarchią potrzeb człowieka i uniwersalnymi, społecznie akceptowanymi wartościami. Szeroka wiedza antropologiczna jest kluczem do terapii wadliwie zaprojektowanych  behawioralnych i społecznych przestrzeni architektury. Przede wszystkim ma jednak znaczenie profilaktyczne. Pozwala  unikać powielania błędów, przez co oszczędza użytkownikom trów działań przystosowawczych.

 

Spis treści:

Wstęp

1 Architektura w perspektywie antropologicznej

1.1. Antropologia

1.2. Zubożona antropologia

1.3. Antropologia architektury

1.3.1. O naturze zachowań przestrzennych

1.3.2. Fizjologiczne ograniczenia sprawności lzkiego organizmu

1.3.3. Proksemiczne wzorce przestrzeni w relacjach społecznych

1.3.4. Aksjologia zachowań przestrzennych

1.4. Socjologia środowiska zbudowanego

1.5. Psychologia zachowań przestrzennych

1.6. Lzkie zdrowie

2. Stres w środowisku zbudowanym

2.1. Zjawiska i zdarzenia

2.2. Krajobrazy, miejsca i obiekty

2.3. Materiały i konstrukcje

2.4. Układy funkcjonalno-przestrzenne

2.5. Formy architektoniczne

2.6. Farmakon architektoniczny

3. Stresory przestrzenne i społeczne

3.1. Stresory przestrzeni otwartej i zamkniętej

3.1.1. Kontekst psychologiczny

3.1.2. Kontekst socjologiczny

3.1.3. Ideologia i idea otwartości

3.2. Przejrzystość barier przestrzennych

3.3. Stresory dostępności przestrzeni

3.3.1. Bariery i dystanse

3.3.2. Kulturowe wzorce struktur dostępności

3.3.3. Czterostopniowa struktura dostępności przestrzeni

3.3.4. Dostępnosć przestrzeni mieszkania

3.3.5. Sferowanie dostępności w obiektach publicznych

3.3.6. Dostępność budynków w planach zagospodarowania terenu

3.3.7. Hierarchia sieci ulicznej

3.3.8. Transformacje struktury dostępności w obszarach śródmiejskich

3.3.9. Struktura dostępności w nowej zabowie na terenach staromiejskich

3.3.10. Struktury dostępności w przestrzeniach osiedlowych

3.3.11. Społeczny kontekst dostępności środowiska zabudowanego

3.4. Stresory przegęszczenia i stłoczenia

3.4.1. Anonimowość życia w wielkim mieście

3.4.2. Przegęszczenie środowiska zbudowanego

3.4.3. Przyczyny i konsekwencje życia w przegęszczeniu

3.4.4. Architektoniczne regulatory przegęszczenia

3.4.5. Zachowania tłumu

3.4.6. Zatłoczenie

3.5. Stresory przestrzennej bliskości

3.5.1. Wejścia do budynków

3.5.2. Mieszkanie na parterze

3.5.3. Układy wewnętrznej komunikacji

3.5.4. Budynki galeriowe

3.6. Stresory dezorientacji przestrzennej

3.6.1. Labirynt miejskiej przestrzeni

3.6.2. Labirynt miejskiego życia

3.6.3. Miejska pustka

3.6.4. Mapy umysłowe i obrazy miasta

3.6.5. Trności w identyfikacji adresu

 

4. Patologie przestrzenne

4.1. Przestrzenie ucieczkowe

4.1.2. Interpretacja proksemiczna

4.1.3. Uwarunkowania architektoniczne

4.2. Przestrzenie opresyjne

 

5. Życie w architekturze

5.1. Przypadek Pruit-Igoe

5.2. Przyczółek Grochowski w Warszawie - obserwacje po latach

5.3. Uwagi na marginesie wydarzeń w Usti nad Łabą

5.4. Metamorfozy jednego budynku

5.5. Stare wady nowych zespołów mieszkaniowych

 

6. Zachowania obronne w środowisku zbudowanym

6.1.Kontrola nad przestrzenią

6.2. Oswajanie przestrzeni

6.3. Sakralizacja przestrzeni

6.4. Obrona prywatnego terytorium

6.5. Zawłaszczanie przestrzeni wspólnych i niczyich

6.6. Prywatyzacja przestrzeni publicznych

 

7. W stronę bezpiecznego środowiska życia. Wnioski

7.1. Metodologia i aksjologia projektowania

7.2. Terytorium

7.3. Własność przestrzeni

7.4. Dostępność przestrzeni

7.5. Tereny publiczne

7.6. Układy zabudowy

7.7. Budynki

7.8. Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji

Abstract

Zussamenfassung