Architektura Warszawy II Rzeczpospolitej. Warszawska szkoła architektury na tle przemian kulturowych okresu międzywojennego

  • 135,00 zł

ISBN 978-83-7814-764-0

Oprawa: miękka, Format: 24x27 cm, Stron: 280+36, 2018 r.

 

Autorka zajmuje się architekturą Warszawy lat międzywojennych, ale ukazuje ją w bardzo szerokim kontekście antropologicznym - estetycznym, kulturowym, społecznym, technicznym, filozoficznym, ekonomicznym.

Dzięki temu każdy może w tej książce znaleźć coś inspirującego - docenić piękno prezentowanych obiektów, zrozumieć ich funkcjonalność, poznać historię Warszawy, odnaleźć związek ze współczesnością, a przede wszystkim nauczyć się „czytać architekturę”.

Spis treści:
Mit a rzeczywistość        15
Wysublimowanie idei narodowej w czasie zaborów        15
Wyzwolenie - wielkie otwarcie        18
Mit motorem działań        19
Styl dworkowy        21
Miasto-ogród        23
Małomiasteczkowość        24
Rzeczywistość XIX-wiecznego miasta        33
Zasada harmonii        52
„Mieszkanie i Miasto”        55
Społeczny rodowód Rady Miejskiej        55
Finanse a infrastruktura        56
Walka o wpływy        59
Planowanie miejskie        60
Charakter miasta „środka”        67
Przestrzeń mieszkalna Romana Felińskiego        70
Elitaryzm wzorców        78
„Szkoła warszawska”        81
Modernizowanie akademizmu        81
Neopozytywizm warszawski a neoromantyzm krakowski        89
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej        100
Siła przyci¹gania        103
Indywidualizm i zaangażowanie        126
„Nowa sztuka”    145
Od futuryzmu do produktywizmu        145
Zderzenie z rzeczywistości¹        154
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa        158
Rozumowanie a odczywanie        163
Maksymalizm ideowy        168
Praktyka współpracy        170
„Warszawa Funkcjonalna”        173
Zdynamizowanie przestrzeni    179
Architektura luksusowa    179
Miasto a władza    199
Kompozycja czy komunikacja        213
Sojusz urbanistów z władz¹        217
Oblicza monumentalizmu        222
Standaryzacja        23
Architektura nowego humanizmu    233
Potrzeba autentyzmu        237
Przenikanie się światów i kultur        240
Nowy kod znaczeniowy        244
Metajęzyk w poezji i architekturze        25
Względność czasu i kultur        256
Podsumowanie    259
Indywidualna synteza    267
Architektura w czasie zagrożenia    27
Forma otwarta - manifest wolności    275
Zakończenie    283
Przypisy bibliograficzne    285
Spis i Źródła ilustracji    291
Streszczenie (Summary)    305