Architektura współczesnej fabryki

Oprawa: twarda, Stron: 220, Format: 21,5x30 cm, 1999 r., Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej

Podręcznik jest przeznaczony dla stentów ostatnich lat oraz dyplomantów wydziałów architektury. Omówiono w nim architektoniczne projektowanie przemysłu, uwzględniając projektowanie funkcji użytkowej i procesów użytkowania, zagadnienia przestrzenno-urbanistyczne i techniczne oraz funkcję estetyczną. Zamieszczono wiele rysunków, szkiców i fotografii.

Spis treści:
Wprowadzenie
Rozdział 1. PODZIAŁ PRZEMYSŁU W ASPEKCIE ZABUDOWY
    1.1. Klasyfikacja jakościowa 
           Budynki dla technologii podstawowych
           Budynki dla technologii zaawansowanych
    1.2. Klasyfikacja przedmiotowa
           Procesy surowcowo-wydobywcze
           Procesy surowcowo-przetwórcze
           Procesy scentralizowane w przemyśle przetwórczym
           Procesy rozproszone w przemyśle przetwórczym 

           Mleczarnia Valio Miakkula, Finlandia
           Procesy montażowe 
           Fabryka odzieżowa Benetton w Treviso, Włochy
           Procesy wytwórczo-montażowe o charakterze prototypowym i krótkoseryjne
           Zakłady elektroniczne Miro w Braunschweig, Niemcy
           Procesy wytwórcze o charakterze krótkich serii, jednostkowych zamówień, prototypów itp.
           Procesy energetyczne i utylizacyjne
           Elektrownia Eye w Suffolk, Wielka Brytania
           Procesy składowania i dystrybucji
           Bynek małej komory celnej, Wielka Brytania

Rozdział 2. LOKALIZACJA I TEREN ZAKŁADU
 Bynek przemysłowy w Amersfort, Holandia
    2.1. Ogólne warunki lokalizacji
           Zabudowa dla technologii zaawansowanych
           Zabudowa dla procesów surowcowo-przetwórczych
           Zabudowa dla zakładów produkcji masowej i seryjnej
           Zabudowa dla procesów o charakterze krótkich serii
           Zabudowa dla procesów o charakterze krótkich serii dla produktów ciężkich
           Zabudowa dla procesów energetycznych i utylizacyjnych
    2.2. Kształtowanie terenu
           Powierzchnia terenu
           Wymagania dotyczące skali obiektu
           Fabryka IBM w Basiano, Włochy
    2.3. Architektura krajobrazu
           Zespół przemysłowy Brauna w Melsungen, Niemcy
    2.4. Parki przemysłowe
           Pierwsza generacja parków przemysłowych
           Druga generacja parków przemysłowych
           Trzecia generacja parków przemysłowych
           Czwarta generacja parków przemysłowych
           Fabryka elektroniczna Hollister Inc., USA
    2.5. Przemysł w mieście
           Centrala telefoniczna w Sewilli, Hiszpania
           Zasady lokalizacji budynków przemysłowych w mieście
           Zespół elektroniczny w dzielnicy Wedding w Berlinie, Niemcy

Rozdział 3. PODSTAWOWE ELEMENTY PROJEKTOWANIA 
    3.1. Produkcyjność
    3.2. Rodzaje zabudowy przemysłowej
    3.3. Rodzaje organizacji pracy
           Otwarta linia produkcyjna
           Ciasna linia produkcyjna
           Podzespół w linii produkcyjnej
           Podzespół poza linią produkcyjną
           Zespół zintegrowany
    3.4. Struktura konstrukcyjno-budowlana
           Budynki jednokondygnacyjne
           Budynki podpiwniczone lub uniesione
           Fabryki dwukondygnacyjne
           Fabryki wielokondygnacyjne
    3.5. Elastyczność
           Magazyny i przemieszczanie materiałów
           Konfiguracja procesów produkcyjnych
           Przestrzenie międzysłupowe
           Fabryka elektroniczna Inmos, Wielka Brytania
    3.6. Adaptacyjność
           Adaptacyjność w rozmieszczeniu maszyn i urządzeń
    3.7. Rozbudowa zakładu przemysłowego
           Przykład rozbudowy budynku nie podyktowanej wymaganiami technologicznymi
    3.8. Siatka modularna
    3.9. Rozwiązania instalacyjne
           Obsługa instalacyjna procesów
    3.10. Oświetlenie
    3.11. Elementy transportu na terenie lokalizacji
           Strefa załadowcza przed magazynem
           Wymiary placu manewrowego
           Sposoby parkowania kontenerów
           Przestrzeń manewrowa ukształtowana pod katem
    3.12. Urządzenia dla obsługi pracowniczej
           Urządzenia sanitarne
           Użytkowanie pomieszczeń szatniowych
           Pomieszczenia żywienia zbiorowego
           Ośrodki zdrowia, opieki społecznej, żłobki i przedszkola
           Fabryka kosmetyków Lever Ass. Elida Gibbs Division Buenos Aires, Argentyna
    3.13. Pomieszczenia administracyjno-biurowe
           Projekt centrum komputerowego Apple w Saint-Quentin-en-Yvelines, Francja
    3.14. Problemy modernizacji przemysłu
           Przekształcanie starych zakładów
           Przykłady modernizacji układów komunikacyjnych
           Starzenie się struktur
           Fabryka mebli w Bad Münder, Niemcy

Rozdział 4. HUMANIZACJA ZAKŁADU PRZEMYSŁOWEGO
    4.1. Implikacje projektowe
    4.2. Jakość środowiska pracy
           Środowisko atmosferyczne
           Środowisko świetlne
           Środowisko akustyczne
           Graficzna analiza zagrożeń
           Mikroschronienie D2 w stalowni, Japonia
    4.3. Czynnik lzki a przestrzeń przemysłowa
           Fabryka elektroniczna Thomsona w Conflants Saint-Honorine, Francja
    4.4. Środowisko naturalne (geograficzne)
           Odpady przemysłowe
           Fabryka elektroniczna w Azenlau, Niemcy
    4.5. Rewolucja informatyczna
           W kierunku ekologicznej architektury przemysłowej
           Bynek "chory" i "zdrowy"
           Bynek "inteligentny"
           Fabryka L'Oreal w Aulnay-sous-Bois, Francja
           Budynki inkubaturowe "think-tanks"

Rozdział 5. FUNKCJA ESTETYCZNA
    5.1. Podstawy funkcji estetycznej
    5.2. Filozofia i psychologia kształtowania architektury
    5.3. Przestrzeń architektoniczna
           Pamięć przestrzeni
           Ruch w przestrzeni, elementy komunikacji przestrzennej
           Formy negatywowe i pozytywowe w estetyce przestrzeni
           Organizacja i ład przestrzenny
            Typologia przestrzeni
           Przestrzenie przyległe
           Przestrzenie wspólne
           Regionalna hurtownia, Niemcy
    5.4. Osiowość, symetria i hierarchia, odniesienie
    5.5. Elewacje architektury przemysłowej
    Ściany
           Stropy
           Schody (rampy, drabinki)
           Dachy i świetliki
           Otwory
    5.6. Skala lzka i proporcje w architekturze przemysłowej
    5.7. Geometria architektury przemysłowej
           Linie i krawędzie
           Linie krzywe
           Jakość linii
           Obciążenie linii
           Odległość pomiędzy dwoma punktami
           Analiza trzech punktów
           Spirala
           Postęp matematyczny
           Dysharmonia liniowa
           Siatki
           Strzała
           Centrum energii i dominanta
           Fabryka i szkoła stolarska w Murau, Austria
Zakończenie
Bibliografia