Art Restoration Dictionary

Oprawa: miękka, Format: 16x22 cm, Stron: 222, 2011 r., załączone CD, kilka fotografii i rysunków czarno-białe, słownik polsko angielski i angielsko-polski

ARD zawiera ponad 5000 haseł w języku polskim oraz ich angielskie ekwiwalenty związane z konserwacją-restauracją dzieł sztuki i zabytków (łącznie 10 356 haseł). Hasła ułożone zostały w dwziestu jeden rozdziałach tematycznych, które dzielą się na mniejsze podrozdziały obejmujące liczne zagadnienia specjalistyczne. W książce opisana została metodologia, która umożliwiła stworzenie tego słownika od podstaw. W jej drugiej części znajduje się rozdziałKonserwacja malowideł sztalugowych, zwierający ważniejsze terminy ogólne, których znajdowanie umożliwia podział na podrozdziały (m.in. Uszkodzenia i zniszczeniaZabiegi konserwatorskie) oraz dwujęzyczny indeks.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca pełną bazę danych słownika. Po zainstalowaniu użytkownik może korzystać z łatwego w obsłze elektronicznego słownika z wygodną, dwukierunkową wyszukiwarką. Dodatkowe funkcje umożliwiają wydruk dowolnego rozdziału słownika oraz indywidualną modyfikację zawartych w nim terminów i ich opisów.

Przewidywana jest rozbudowa bazy danych ARD o nowe zagadnienia, między innymi konserwację malowideł ściennych oraz zabytków architektury.


Spis treści:

 1. Ochrona dóbr kultury
  1. Teoria i prawne aspekty restauracji–konserwacji
  2. Restauracja i konserwacja. Terminy użyteczne
  3. Główne przyczyny zniszczeń i deterioracji
 2. Badania konserwatorskie
  1. Terminy podstawowe
  2. Przyrządy i urządzenia
  3. Metody i nauki diagnostyczne
  4. Stratygrafia
  5. Dokumentacja
   1. Terminy podstawowe
   2. Dokumentacja obrazowa
   3. Projektowanie konserwatorskie w
   4. Dokumentacja opisowa
 3. Biologia i mineralogia konserwatorska
  1. Terminy podstawowe
  2. Klasyfikacja biologiczne. Taksony i rangi
  3. Źródła włókien naturalnych
  4. Gatunki drzew o drewna
  5. Budowa drewna
  6. Organiczne źródła barwników
  7. Inne źródła naturalne
  8. Minerały
  9. Niszczenie biologiczne
  10. Zgnilizny i grzyby
  11. Szkodniki owadzie
 4. Narzędzia, urządzenia, materiały
  1. Terminy podstawowe
  2. Stoły dublażowe
  3. Urządzenia próżniowe
  4. Strój i urządzenia ochronne
  5. Urządzenia grzewcze
  6. Urządzenia ciśnieniowe
  7. Narzędzia do pracy w drewnie
  8. Tkaniny i włókna
  9. Narzędzia i materiały do pisania
  10. Pędzle i narzędzia do nanoszenia
  11. Narzędzia i materiały do czyszczenia
  12. Szlify ostrzy
  13. Różne materiały
  14. Nakładki i podkładki
  15. Międzywarstwy
  16. Tkaniny dublażowe
  17. Materiały izolujące
  18. Narzędzia do opracowywania powierzchni
 5. Techniki i technologie
  1. Terminy podstawowe
  2. Spoiwa
   1. Terminy podstawowe
   2. Kleje naturalne i syntetyczne
   3. Substancje wiążące pochodzenia mineralnego
  3. Balsamy
  4. Gumy i soki
  5. Oleje
   1. Podstawowe rodzaje olejów
   2. Lista olejów
  6. Woski
   1. Główne rodzaje wosków
   2. Lista wosków
  7. Żywice
   1. Podstawowe rodzaje żywic
   2. Lista żywic
  8. Substancje dodatkowe
  9. Pigmenty i barwniki
   1. Terminy podstawowe
   2. Biele
   3. Żółte
   4. Czerwienie
   5. Zielenie
   6. Błękity
   7. Brązy
   8. Fiolety
   9. Czernie
  10. Rodzaje farb
  11. Werniksy
   1. Podstawowe rodzaje werniksów
   2. Lista werniksów
  12. Sykatywy
  13. Wypełniacze i napełniacze
  14. Pasty, masy i kity
  15. Spoiwa dublażowe
  16. Środki wiążące w podklejaniu i zabezpieczaniu rozwarstwień
  17. Konsolidanty
  18. Środki zwilżające
  19. Środki czyszczące
  20. Środki owadobójcze
   1. Podstawowe rodzaje insektycydów
   2. Lista insektycydów i fungicydów
 6. Malarstwo
  1. Malarstwo – teoria i praktyka
  2. Techniki malarskie
  3. Różne techniki stosowane w malarstwie
 7. Materiały i techniki pozłotnicze
  1. Narzędzia i materiały pozłotnicze
  2. Techniki pozłotnicze
 8. Restauracja malowideł
  1. Obraz – terminologia podstawowa
  2. Uszkodzenia i zniszczenia
  3. Nawarstwienia
  4. Spękania sztuczne
  5. Zabiegi konserwatorskie
   1. Usuwanie warstw wtórnych
   2. Zabiegi wstępne
   3. Zwalczanie szkodników
   4. Impregnacja i konsolidacja
   5. Umacnianie i zabezpieczanie rozwarstwień
   6. Licowanie
   7. Zabezpieczanie odwrocia
   8. Usuwanie werniksu i przemalowań
   9. Zabieg rozwarstwiania malowideł
   10. Postępowanie ze spieczeniami
   11. Kitowanie
   12. Opracowywanie powierzchni
   13. Retusz
   14. Regeneracja
  6. Różne zabiegi
  7. Krakelury
 9. Podobrazia
  1. Terminy podstawowe
 10. Podobrazia drewniane
  1. Drewno jako materiał
  2. Wpływ otoczenia
  3. Zniszczenia podobrazi drewnianych
  4. Łącza
  5. Zabiegi przy podobraziach drewnianych
   1. Wymiana, klejenie, wstawki
   2. Naprawa powykręceń
   3. Parkietowanie
   4. Rozdzielanie i przenoszenie malowideł dwustronnie malowanych na desce
 11. Podobrazia płócienne
  1. Terminy podstawowe
  2. Krosno
  3. Zniszczenia podobrazi płóciennych
  4. Zabiegi przy podobraziach płóciennych
   1. Dublaż
   2. Ponowny dublaż
   3. Postępowanie z odkształceniami płótna
   4. Postępowanie z uszkodzeniami mechanicznymi
   5. Wzmacnianie obrzeży
   6. Zabezpieczanie odwrocia
 12. Podobrazia metalowe
  1. Terminy podstawowe
  2. Uszkodzenia i zniszczenia
 13. Zaprawa
  1. Terminy podstawowe
  2. Gruntowanie
 14. Werniks
  1. Terminy podstawowe
  2. Uszkodzenia i zniszczenia
  3. Nakładanie werniksu
 15. Praktyka zawodowa
  1. Pracownia i praktyka zawodowa
  2. Bezpieczeństwo prac
 16. Zbiory i przechowywanie
  1. Terminy podstawowe
  2. Warunki przechowywania
 17. Fizyka w konserwacji
  1. Terminy podstawowe
  2. Miary i wagi
 18. Historia sztuki
  1. Historia sztuki – terminy użyteczne
  2. Datowanie i style
  3. Popularne przedstawienia sztuki chrześcijańskiej
 19. Chemia w konserwacjiZjawiska, procesy i reakcje
  1. Terminy podstawowe
  2. Pierwiastki i związki chemiczne
  3. Kwasy
  4. Składniki chemiczne materiałów
  5. Zwalczanie infestacji
  6. Tworzywa sztuczne
  7. Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki
  8. Właściwości rozpuszczalników
  9. Materiały lotne
 20. Objaśnienia skrótów i bibliografia
  1. Skróty
  2. Bibliografia
 21. Nazwy i skróty
  1. Organizacje
  2. Metody diagnostyczne
  3. Tkaniny syntetyczne
  4. Tworzywa sztuczne
  5. Spoiwa
  6. Różne skróty
  7. Różne substancje
  8. Fungicydy
  9. Insektycydy
  10. Rozpuszczalniki
  11. Środki zwilżające