Aspekty konstrukcyjne zabezpieczania budynków na terenach górniczych

ISBN 978-83-7880-597-7

Okładka: miękka, Format: B5, Stron: 253, 2019 r.

 

W niniejszej monografii przedstawiono podstawowe informacje związane z zabezpieczaniem budynków przed wpływami deformacji terenu wywołanych podziemną eksploatacją węgla. Omówiono zakres eksploatacji węgla oraz jej wpływ na powierzchnię ternu. Jedna z części poświęcona jest wpływom deformacji podłoża na budynki. W kolejnych rozdziałach jest mowa o wyznaczaniu sił wewnętrznych w budynkach wywołanych odkształcaniem poziomym podłoża oraz krzywizną ternu, wpływie drgań podłoża na konstrukcję budynków.