Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Atlas architektury Poznania

Autor: Pazdera Janusz
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN 8375030589

Oprawa: miękka, Format: 13,6x24,7 cm, Stron: 400, 2008 r.

Zainteresowanie, jakie bzi dawna i współczesna architektura Poznania wyraża się w poświęconych im publikacjach. I choć ciągle jest w tej dziedzinie wiele do zrobienia , to ich rosnąca z każdym rokiem liczba sprawia, że coraz trniej jest niespecjaliście orientować się w tej materii. W atlasie znalazło się 455 haseł poświęconych poszczególnym obiektom bądź ich zespołom, tak dawnym, jak i współczesnym. Wybrane zostały one spośród 6 tysięcy obiektów zabytkowych i tysięcy niezabytkowych, w ten sposób, by pokazać najważniejsze zjawiska w ponadtysiącletnich dziejach poznańskiej architektury. Dla lepszego ich zrozumienia część katalogowa została poprzedzona obszernym zarysem historycznym. Poznań. "Przewodnik po zabytkach i historii" w pierwszym rzędzie adresowany jest dla osób zawodowo zajmujących się architekturą.

Hasła ułożone zostały w kolejności alfabetycznej nazw ulic i placów, z pominięciem imion i dodatkowych określeń; wyjątek uczyniono tylko dla mostów, parków, rond i rynków. W kilku przypadkach obiekty zostały naniesione na załączony do Atlasu plan miasta, a odesłanie do odpowiedniego kartonu znalazło się obok adresu. Istotnym elementem haseł są także zdjęcia i rzuty, przy czym w przypadku pojedynczych obiektów załączona podziałka liniowa oznacza 10 m, a w przypadku założeń 100 m. Dopełnienie całości stanowi bibliografia oraz indeks osobudowy i rzeczowy.


Spis treści:
Od Wydawcy
Architektura i budownictwo Poznania
X-XVIII wiek
XIX wiek
XX wiek
Katalog
Bibliografia
Indeksy
Indeks osobudowy
Indeks rzeczowy
Mapa