AutoCAD 2000 3D f/x

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Helion
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 84,00 zł

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 344+8, 2001 rok

Niniejszy podręcznik pomoże Ci opanować zaawansowane techniki AutoCAD-a 2000. Służyć temu ma bogactwo opatrzonych ilustracjami przykładów oraz praktyczne porady. Poznasz sposoby konstruowania wszystkich podstawowych rodzajów modeli 3D, tj. modeli krawędziowych, powierzchniowych oraz bryłowych. Nauczysz się technik wizualizacji gotowych projektów, w tym zasad renderingu, operowania kolorem, stosowania różnych rodzajów materiałów, tekstur oraz technik oświetlenia modelu. Ożywisz swoje ilustracje, tworząc z nich animacje i źwiękawiając je. Opanujesz różne techniki poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej modelu, oglądania go z różnych stron pod dowolnym kątem. Podręcznik dodatkowo zapozna Cię z metodami przenoszenia swoich projektów do innych dokumentów i publikowania ich w Internecie.

Książka "AutoCAD 2000 3D f/x" pomoże Ci:
Konstruować i wizualizować trójwymiarowe projekty.
Tworzyć bryły 3D poprzez wyciąganie i obracanie polilinii 2D.
Konstruować złożone modele poprzez łączenie i modyfikację brył elementarnych.
Generować płaską dokumentację konstrukcyjną na podstawie modelu 3D.
Tworzyć przekroje i przenikania.
Rozmieszczać rzuty w obszarze papieru oraz sterować nimi.
Łączyć pojedyncze rysunki w jeden projekt oraz tworzyć multimedialne prezentacje
Ta książka stanie się źródłem niezapomnianych inspiracji!
Osoby

Spis treści:
Wprowadzenie
Część I Tworzenie i oglądanie rysunków 3D
Rozdział 1. Grafika 3D
Różne zastosowania grafiki 3D
Zastosowanie grafiki trójwymiarowej w inżynierii
Co nowego oferuje AutoCAD 2000 w dziedzinie modelowania 3D?
Świat trzech wymiarów
Terminologia 3D
Płaszczyzna pozioma a widok z góry
Elewacja frontowa lub widok z przodu a poziom
Płaszczyzna zarysu lub widok z prawej strony a elewacja boczna
Grubość a wyciągnięcie
Lokalny a globalny układ współrzędnych
Płaszczyzna robocza lub konstrukcyjna UCS (LUW)
Reprezentacja dwóch wymiarów w przestrzeni 3D
Rodzaje modeli 3D
Tworzenie modeli 3D
Tworzenie modelu bryłowego
Rzutnie
Rysowanie w 3D
Prosty model bryłowy
Zastosowanie UCS (LUW) i płaszczyzn roboczych
Rozdział 2. Standardowe widoki 3D (43)
Rysunki wielowidokowe i standardowe widoki 3D
Obszar modelu a obszar papieru
Obszar modelu
Charakterystyka rzutni w obszarze modelu
Charakterystyka rzutni w obszarze papieru
Tworzenie rzutów 2D modeli trójwymiarowych w rysunkach wielowidokowych
Zastosowanie polecenia VPORTS (RZUTNIE) na zakładkach Layout (Arkusz)
Inne widoki modeli 3D
Polecenie ARKUSZ (LAYOUT)
Wykorzystanie alternatywnych widoków modelu
Podsumowanie opisu obszaru papieru
Rozdział 3. Układy współrzędnych użytkownika
Układ współrzędnych
Globalny układ współrzędnych (WCS (GUW))
Lokalny układ współrzędnych (UCS (LUW))
Reguła prawej dłoni
Płaszczyzny konstrukcyjne
Tworzenie profili z wykorzystaniem płaszczyzn konstrukcyjnych
Zastosowanie profili w tworzeniu modelu 3D
Lokalny układ współrzędnych - przegląd opcji
Opcje lokalnego układu współrzędnych
Tworzenie lokalnych układów współrzędnych na bazie obiektów
Polecenie UCSICON (LUWSYMB)
Ukrywanie linii w obszarze papieru
Ukrywanie ramek na rzutach
Skalowanie w obszarze papieru
Drukowanie rysunku z różnymi podziałkami
Skalowanie i drukowanie - podsumowanie
Ustawianie rzutów w rzutniach
Rozdział 4. Widoki perspektywiczne
Wyświetlanie obiektu w przestrzeni 3D
Zalety (cechy) przestrzennej obserwacji modeli
Rzutowanie równoległe i perspektywiczne
Trójwymiarowy model płyty zaciskowej
Widok dynamiczny
Ważne pojęcia
DVIEW (DWIDOK) oraz DVIEWBLOCK
DDVPOINT (ODPKTOBS) oraz okno dialogowe Viewpoint Presets (Nastawy obserwacji)
Widoki 3D
UCS (LUW), rzutnie i 3D Orbit (Orbita 3D)
Polecenie CAMERA (KAMERA)
Część II Tworzenie i edycja modeli 3D
Rozdział 5. Modelowanie geometryczne
Rodzaje modeli geometrycznych
Baza danych CAD
Modele 3D: krawędziowe, powierzchniowe i bryłowe
Obracanie zamkniętego profilu
Reguły programowe - Integralność modeli
Przestrzenne modele krawędziowe a geometria 2D
Tworzenie modeli za pomocą właściwości Thickness (Grubość)
Układy współrzędnych
Współrzędne cylindryczne
Współrzędne sferyczne
Tworzenie linii śrubowej
Płaszczyzny konstrukcyjne (robocze)
Obiekty elementarne (prymitywy) w modelowaniu krawędziowym
Polecenie REGION w modelowaniu krawędziowym
Rozdział 6. Modelowanie powierzchniowe
Krzywe i powierzchnie
Rodzaje krzywych i powierzchni
Parametry krzywych i powierzchni
Krzywe Béziera i B-splajny
Splajn kontra polilinia
Powierzchnie 3D
SOLID (OBSZAR)
Polecenia służące do tworzenia powierzchni 3D
Zmienne systemowe modelowania powierzchniowego
Wygładzanie powierzchni
Rozwiązania alternatywne w modelowaniu siatek 3D
Polecenie PFACE (PPOW)
Konstrukcja siatki typu "polyface"
Rozdział 7. Modelowanie bryłowe
Rodzaje modelerów
Konstruktywna geometria bryłowa (CSG)
Reprezentacja brzegowa (B-Rep)
Modelowanie bryłowe - wizualizacja procesu konstruowania modelu
Dokładność wyświetlania
Tworzenie brył
Polecenia BOUNDARY (OBWIEDNIA) i REGION
Prymitywy
Ćwiczenie
Modelowanie parametryczne
Rozdział 8. Edycja modeli 3D
Edycja modeli - wskazówki do modelowania
Modelowanie w oparciu o elementy z wewnętrzną łącznością
Łączność w modelu powierzchniowym
Łączność w przypadku siatek
Łączność w przypadku płatów 3D
Łączność w AutoCAD-zie
Polecenia edycyjne
3DARRAY (3DSZYK)
MIRROR3D (LUSTRO3D)
ROTATE3D (OBROTY3D)
ALIGN (DOPASUJ)
Tworzenie obiektów o zmiennym przekroju
Tworzenie powierzchni przez wyciągnięcie zarysu wzdłuż krzywej
Modyfikacja splajnów i ich parametrów
Położenie
Napięcie
Odchylenie
Ciągłość
SPLINEDIT (EDSPLAJN)
Modyfikacja gładkości w siatkach Béziera, kwadratowych i kubicznych
Edycja brył
SOLIDEDIT (EDBRYŁA)
Edycja powierzchni
Edycja krawędzi
Edycja właściwości objętościowych
Ogólne polecenia edycyjne
Polecenia logiki Boole'a
Komputerowa analiza modeli 3D
Zastosowanie polecenia MASSPROP (PARAMFIZ)
Rozdział 9. Przekroje modeli 3D
Zasady tworzenia przekrojów
Rodzaje przekrojów
Przekroje pełne
Półprzekroje
Przekroje cząstkowe - tzw. wyrwania
Przekroje obrócone
Przekroje przesunięte
Przekroje stopniowe
Przekroje na rysunkach złożeniowych
Przekroje pomocnicze
Przekroje łamane
Przekroje niewidoczne
Tworzenie przekrojów w AutoCAD-zie
SECTION (PRZEKR"J)
SLICE (PŁAT)
Polecenia SOLVIEW (RZUTUJ), SOLDRAW (RYSRZUT) oraz SOLPROF (PROFIL)
Zastosowanie polecenia SOLVIEW (RZUTUJ) w celu utworzenia układu rzutów prostopadłych
Zastosowanie polecenia REVOLVE (PRZEKRĘĆ) do tworzenia przekrojów
Część III Rendering i prezentacja projektów
Rozdział 10. Rendering
Rendering - uwagi wstępne
Rendering - terminologia
Rendering - polecenia
Polecenia HIDE (UKRYJ), SHADE (CIENIUJ) i RENDER
Okno dialogowe Render
Kolor i oświetlenie
Kolor pigmentu a kolor światła
Istota oświetlenia
Umieszczanie źródeł światła
Cienie, mgła, światło słoneczne
Przygotowanie modelu do renderowania w AutoCAD-zie
Ustawienia scen i widoków
Dołączanie materiałów do modelu 3D
Przypisanie materiału poprzez obiekt
Przypisanie materiału poprzez kolor
Przypisanie materiału poprzez warstwę
Modyfikacja materiału
Pokrywanie modelu 3D mapą 2D - mapowanie
Bitmapy
Materiały parametryczne
Importowanie materiału 2D do modelu 3D - przykład
Elementy krajobrazu
LSNEW (KRNOWY)
LSLIB (KRBIBL)
LSEDIT (KREDYCJA)
Tworzenie i umieszczanie obiektów krajobrazowych
Rozdział 11. Pliki graficzne i animacje
Obrazy
Jakość obrazu i typ pliku
Rozdzielczość ekranu
Umieszczanie obrazów w prezentacjach
Importowanie i eksportowanie obrazów
Image Manager (Menedżer obrazów)
Tworzenie plików graficznych na potrzeby Internetu
Hiperłącza
Algorytmy renderingu
Komputerowa animacja a symulacja
Animacja typu "single path"
Animacja typu "kinetic"
Animacja typu "key frame"
Tworzenie animacji z pojedynczych obrazów
Liczba klatek animacji
Skrypty (pokazy) i slajdy
Skorowidz