Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

AutoCAD 2005 dla użytkowników AutoCAD 2004

Wydawnictwo: Helion
Autor: Andrzej Pikoń
Dostępność:
37,80 zł
Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 216, 2004 rok

AutoCAD to niewątpliwie najpopularniejsze narzędzie do komputerowego wspomagania projektowania. Mnogość jego zastosowań, potężne możliwości i łatwość dostosowania do wymagań każdego typu projektu sprawiają, że grono jego użytkowników wciąż się powiększa. Producent programu dba o nich, wypuszczając co rok nową wersję AutoCAD-a. Wprowadzane do każdej kolejnej wersji zmiany, nowe możliwości i poprawki powodują, że staje się on coraz doskonalszym narzędziem.
Książka "AutoCAD 2005 dla użytkowników AutoCAD-a 2004" przeznaczona jest dla tych użytkowników AutoCAD-a, którzy znają już tę aplikację i chcą poznać możliwości jej najnowszej wersji. Przedstawia tylko nowe cechy wersji 2005. Każda z opisywanych funkcji jest zilustrowana przykładem, co pozwala lepiej zrozumieć omawiane zagadnienie.
Przegląd nowych funkcji AutoCAD-a 2005
Usprawnienia narzędzi rysunkowych
Nowe możliwości kreskowania
Warstwy
Zestawy arkuszy
Pola tekstowe i tabelki
Nowe palety i inne usprawnienia
Jeśli korzystasz z AutoCAD-a i zastanawiasz się, jakie nowe możliwości zaoferuje Ci jego najnowsza wersja -- przeczytaj tę książkę.

Spis treści:

Wstęp
Dla kogo przeznaczona jest ta książka
Dla kogo nie jest przeznaczona ta książka
Znaczki występujące w tekście
Instalacja przykładów
Nowe możliwości AutoCAD-a 2005
Usprawnienia rysowania
Kreskowanie
Warstwy
Zestawy arkuszy
Palety
Drukowanie
Pola tekstowe
Tabelki
Ustawienia strony
Inne usprawnienia
Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2002
Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2000
Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 14
Usprawnienia rysowania
Tło akapitu
Symbole specjalne
Sterowanie kolejnością wyświetlania bez regeneracji - DRAWORDER
Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEXTTOFRONT
Zunifikowana edycja atrybutów
Chmurka rewizyjna - REVCLOUD
Łatwe dostosowanie płaszczyzn tnących - 3DCLIP
Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM-Object
Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP
Powiększenie i zmniejszenie rzutni w przestrzeni papieru - VPMAX, VPMIN
Rysunki na pasku zadań - TASKBAR
Odnośniki zewnętrzne
Kreskowanie
Przycinanie kreskowania
Tolerancja szczeliny granicy kreskowania - HPGAPTOL
Kolejność wyświetlania kreskowania
Kreskowanie na palecie narzędzi
Punkty charakterystyczne kreskowania
Warstwy
Zarządzanie warstwami - LAYER
Wyświetlanie warstw według nazwy
Grupy warstw
Grupy zagnieżdżone
Filtr oparty na właściwościach warstw
Grupa zawierająca filtry oparte na właściwościach
Zapamiętywanie i odtwarzanie stanu warstw
Zestawy arkuszy
Menedżer zestawów arkuszy - SHEETSET
Tworzenie zestawu arkuszy - NEWSHEETSET
Struktura zestawu arkuszy
Otwieranie rysunków
Właściwości zestawu i arkuszy
Selekcje arkuszy
Widoki
Zasoby zestawu arkuszy
Wstawianie widoku
Bloki opisujące widok (label block) oraz odnośniki do innych widoków (callout block)
Tabelki zawierające spis arkuszy
Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy
Archiwizowanie zestawów arkuszy
Tworzenie elektronicznej przesyłki
Palety
Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę
Umieszczanie poleceń na palecie
Grupy palet
Drukowanie
Drukowanie w tle
Informacja na temat wykonywanych wydruków - VIEWPLOTDETAILS
Pola tekstowe
Tworzenie pól - FIELD
Wstawianie pól do akapitu tekstowego - MTEXT
Wstawianie pól do atrybutu
Formatowanie pól tekstowych
Wyświetlanie cechy obiektu w polu tekstowym
Wstawianie pola do tabelki
Hiperpołączenia w polach tekstowych
Aktualizacja pól - UPDATEFIELD
Usuwanie pól - ERASE
Tabelki
Tworzenie tabel - TABLE
Modyfikacja tekstu w tabelce - TABLEDIT
Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów
Modyfikacja komórek za pomocą uchwytów
Wstawianie kolumn i wierszy
Usuwanie kolumn i wierszy
Obramowanie komórek
Wyrównywanie tekstu w komórkach
Wstawianie bloku do komórki
Właściwości tabelki i komórek
Styl tabelki - TABLESTYLE
Tworzenie nowego stylu
Modyfikacja stylu
Usunięcie stylu
Wybór stylu bieżącego
Eksport tabelki - TABLEEXPORT
Ustawienia strony
Menedżer ustawień strony - PAGESETUP
Przypisywanie ustawień strony do arkusza
Tworzenie nowego zestawu ustawień strony
Modyfikacja istniejącego zestawu ustawień strony
Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku
Zmiana ustawień strony podczas publikowania zestawu arkuszy
Usuwanie ustawień strony
Zmiana nazwy ustawień strony
Inne usprawnienia
Paleta asystenta - ASSIST
Ścieżka względna dla map bitowych - IMAGE
Skalowane obiekty OLE
Wypożyczanie licencji sieciowej
Czyszczenie rejestru rysunku
Przeglądanie rysunków DWF - MARKUP
Skróty poleceń
Skróty klawiaturowe
Zmienne systemowe
Lista zmiennych systemowych