Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

AutoCAD 2005 PL

Wydawnictwo: Helion
Autor: Andrzej Pikoń
Dostępność:
152,25 zł
Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 1304, 2005 rok

AutoCAD jest bez wątpienia najpopularniejszym w Polsce programem służącym do komputerowego wspomagania projektowania. Grono osób korzystających z niego stale się powiększa. W trakcie pracy z tym narzędziem projektanci zdążyli już dokładnie poznać jego możliwości, jednakże każda nowa wersja jest coraz bardziej rozbudowana i wyposażona w coraz więcej funkcji. W wersji 2005 wprowadzono wiele ulepszeń w interfejsie użytkownika oraz zwiększono funkcjonalność wielu narzędzi projektowych. Dodano również kilka nowych możliwości, które na pewno zostaną docenione nie tylko przez specjalistów wykorzystujących go w codziennej pracy, ale także przez tych, którzy dopiero poznają AutoCAD-a.

Ta książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących użytkowników AutoCAD-a, którzy mogą dzięki niej dogłębnie poznać to narzędzie, jak i dla tych, którzy mają już doświadczenie w pracy z tą aplikacją. W książce zamieszczono bardzo wiele bogato ilustrowanych przykładów pokazujących praktyczne zastosowanie omawianych narzędzi.

Nowe możliwości AutoCAD-a wprowadzone w wersji 2005
Interfejs użytkownika, menu i paski narzędzi
Praca z dokumentami
Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich właściwości
Zaznaczanie i modyfikowanie obiektów
Elementy tekstowe
Korzystanie z warstw i bloków
Stosowanie Centrum danych projektowych w pracy nad projektem
Regiony i multilinie
Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
Modelowanie 3D i bryły ACIS
Rendering projektów 3D
Połączenie z bazami danych
Praca z ExpressTools
Podstawowe wiadomości o języku AutoLisp

Spis treści:
Wstęp
Co znajdziesz w tej książce
Jak korzystać z książki
Użytkownicy początkujący
Użytkownicy zaawansowani
Znaczki występujące w tekście
Instalacja przykładów
Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a
Nowe możliwości AutoCAD-a 2005
Usprawnienia rysowania
Kreskowanie
Warstwy
Zestawy arkuszy
Palety
Drukowanie
Pola tekstowe
Tabelki
Ustawienia strony
Inne usprawnienia
Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2002
Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2000
Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 14
Część 1. Wiadomości podstawowe
Wprowadzenie
Uruchamianie AutoCAD-a
Ekran AutoCAD-a
Obszar rysunku
Linia statusowa
Belka narzędziowa
Paski narzędzi
Palety
Obszar dialogowy i linia poleceń
Menu górne
Menu kontekstowe
Menu obrazkowe
Menu stołu graficznego
Menu kursora
Menu boczne
Okna dialogowe
Kursor
Ikona układu współrzędnych LUW
Ekran tekstowy
Jak komunikować się z programem
Polecenia
Wskazywanie punktów
Wskazywanie obiektów
Przestrzeń AutoCAD-a
Globalny Układ Współrzędnych - GUW
Lokalny Układy Współrzędnych - LUW
Współrzędne
Współrzędne prostokątne (kartezjańskie)
Współrzędne biegunowe
Współrzędne bezwzględne i względne
Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów
Jednostki, skala i rozmiar papieru
Nowy rysunek - NOWY
Otwarcie rysunku - OTWÓRZ
Wybór widoku
Przycisk Otwórz
Lista plików
Narzędzia
Wyszukiwanie pliku - Znajdź
Zapis rysunku na dysku
Polecenie SZAPISZ
Polecenie SAVEALL
Zapis rysunku pod nową nazwą - ZAPISZ i NZAPISZ
Kopia bezpieczeństwa
Zmiana folderu kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK
Pomoc - POMOC
Zamknięcie rysunku
Polecenie ZAMKNIJ
Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL
Praca w środowisku wielodokumentowym
Paleta asystenta - ASYSTENT
Koniec pracy
Polecenie REZYGNUJ
Polecenie QQUIT
Klawisz ESC
Rysunki na pasku zadań - TASKBAR
Rozszerzenie pliku
Nowy rysunek
Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NOWY
Okno tworzenia rysunku
Kreator rysunku
Kreator prosty (Ustawienia szybkie)
Kreator rozbudowany (Ustawienia zaawansowane)
Jednostki - JEDN
Granice rysunku - GRANICE
Podstawowe obiekty AutoCAD-a
Odcinek linii prostej - LINIA
Punkt - PUNKT
Okrąg - OKRĄG
Łuk - ŁUK
Polilinia - PLINIA
Linia zygzakowa - BREAKLINE
Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA
Elipsa - ELIPSA
Prostokąt - PROSTOK
Wielobok - WIELOBOK
Chmurka rewizyjna - REVCLOUD
Pierścień - PIERŚCIEŃ
Trasa - TRASA
Zasłona - PRZYKRYJ
Szkic - SZKICUJ
Obszar - OBSZAR
Splajn - SPLAJN
Multilinie
Linie konstrukcyjne - PROSTA i PÓŁPROSTA
Regiony
Właściwości obiektów
Wybór właściwości domyślnych
Kolor
Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ
Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER
Typy linii
Okno dialogowe RODZLIN
Grubość kreski
Bieżąca i domyślna grubości kreski - SZERLIN
Styl wydruku
Współczynnik skali linii
Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA
Indywidualny współczynnik skali linii
Malarz formatów - UZGCECHY
Modyfikacje właściwości obiektów
Modyfikacja właściwości za pomocą list
Menedżer właściwości - CECHY
Zamknięcie menedżera właściwości - CECHYZAMKNIJ
Polecenie ZMIEŃ i ZMCECHY
Oglądanie rysunku
Szybkie powiększanie i przesuwanie
Szybkie powiększanie - SZOOM
Szybkie przesuwanie - NFRAGM
Powiększanie i przesuwania za pomocą myszy z kółkiem
Powiększanie okna prostokątnego
Przywoływanie poprzedniego powiększenia
Powiększanie do zakresu
Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania
Inne możliwości polecenia ZOOM
Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM Obiekt
Podgląd dynamiczny - PODGLĄD
Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku
Odświeżanie wszystkich rzutni - PRZERYSW
Odświeżanie bieżącej rzutni - PRZERYS
Regeneracja rysunku - REGEN
Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENW
Wyświetlanie grubości linii
Wyświetlanie pełnoekranowe
Włączenie trybu pełnoekranowego - CZYŚĆEKRANWŁ
Wyłączenie trybu pełnoekranowego - CZYŚĆEKRANWYŁ
POLECENIE FULLSCREEN
Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ
Ekran tekstowy
Ekran tekstowy - TEKRAN
Ekran graficzny - GEKRAN
Widoki
Menedżer widoków - WIDOK
Tworzenie nowego widoku
Zmiana granic obszaru widoku
Zapis stanu warstw z widokiem
Modyfikacje rysunku
Jak wybierać obiekty?
Rozpoczynamy od wybrania polecenia
Rozpoczynamy od wybrania obiektów
Podstawowe metody wyboru obiektów
Polecenia do modyfikacji rysunku
Pasek narzędzi Zmiana
Usuwanie obiektów - WYMAŻ
Kopiowanie - KOPIUJ
Rozbudowane kopiowanie - COPYM
Szyk - SZYK
Kopiowanie równoległe - ODSUŃ
Rozbudowane kopiowanie równoległe - EXOFFSET
Odbicie lustrzane - LUSTRO
Przesuwanie - PRZESUŃ
Obracanie - OBRÓT
Edycja zintegrowana - MOCORO
Dopasowanie - DOPASUJ
Rozdzielanie - PRZERWIJ
Przedłużanie - WYDŁUŻ
Ucinanie - UTNIJ
Zintegrowane ucinanie i przedłużanie
Automatyczne ucinanie - EXTRIM
Zmiana długości - PRZEDŁUŻ
Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ
Rozbudowane rozciąganie - MSTRETCH
Ścinanie narożników - FAZUJ
Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL
Zmiana wielkości obiektów - SKALA
Modyfikacja polilinii - EDPLIN
Edycja wielu polilinii - MPEDIT
Modyfikacja splajnu - EDSPLAJN
Rozbijanie obiektów
Polecenie ROZBIJ
Polecenie XPLODE
Usuwanie duplikatów - OVERKILL
Edycja multilinii - EDMLIN
Wybieranie obiektów
Metody wyboru obiektów
Wybór za pomocą okna
Wybór za pomocą wieloboku
Wybór za pomocą łamanej
Gdy robi się gęsto...
Automatyczny wybór obiektów
Szybkie wybieranie - SWYBIERZ
Wybór obiektów określonego typu, leżących na określonej warstwie - GETSEL
Filtrowanie obiektów - FILTR
Tworzenie zbioru wskazań - SSX
Wybieranie obiektów przecinających - FASTSELECT
Opcje wyboru
Napisy
Napisy proste
Rysowanie napisu - DTEKST
Akapit tekstowy
Tworzenie akapitu - WTEKST
Edytor napisów
Wcięcia i tabulatory
Justowanie
Tło akapitu
Znaki specjalne
Import pliku tekstowego
Łączenie akapitów
Usuwanie formatowania
Wyszukiwanie i zastępowanie
Pola tekstowe
Kombinacje klawiszy edytora
Ułamki
Edycja ułamków
Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEKSTNAWIERZCH
Napis na łuku - ARCTEXT
Napis otoczony - TCIRCLE
Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT
Umieszczanie plików tekstowych na rysunku
Polecenie WTEKST
Połączenie z plikiem tekstowym - RTEXT
Edycja połączonych plików tekstowych - RTEDIT
Funkcje DIESEL w RTEXT
Styl napisu - STYL
Domyślny styl napisu
Modyfikacja napisów
Modyfikacja treści napisu - ODTEKST
Zmiana wielkości liter - TCASE
Zmiana orientacji napisów - TORIENT
Właściwości napisu - CECHY
Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT
Rozbijanie napisów - TXTEXP
Zamiana napisu prostego na akapit - TXT2MTXT
Wypełnianie napisów
Markowanie napisów - MTEKST
Sprawdzanie pisowni - PISOWNIA
Jakość wydruku napisów
Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - ZNAJDŹ
Zmiana wielkości i sposobu justowania
Zmiana wielkości napisów - SKALUJTEKST
Zmiana współczynników skali napisu względem przestrzeni papieru - PSTSCALE
Zmiana justowania napisów - WYRÓWNAJTEKST
Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - KONPRZESTRZ
Chowanie napisów
Tworzenie zasłony - TEXTMASK
Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK
Tabelki
Tworzenie tabel - TABELA
Modyfikacja tekstu w tabelce - EDYCJATABELI
Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów
Modyfikacja komórek za pomocą uchwytów
Wstawianie kolumn i wierszy
Usuwanie kolumn i wierszy
Obramowanie komórek
Wyrównywanie tekstu w komórkach
Wstawianie bloku do komórki
Właściwości tabelki i komórek
Styl tabelki - STYLTABELI
Tworzenie nowego stylu
Modyfikacja stylu
Usunięcie stylu
Wybór stylu bieżącego
Eksport tabelki - EKSPORTABELI
Rysowanie precyzyjne
Skok i węzły - USTAWIENIARYS
Skok - SKOK
Siatka węzłów - SIATKA
Tryb ortogonalny - ORTO
Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury
Punkty charakterystyczne obiektów
Wskazywanie punktów charakterystycznych
Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT
Opcje OBIEKT
Gdy robi się gęsto...
Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP
Przykłady
Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne)
Śledzenie kołowe (biegunowe)
Śledzenie punktów charakterystycznych
Opcje śledzenia punktów charakterystycznych
Tymczasowy punkt śledzenia
Punkty charakterystyczne użytkownika
Punkt względny - OD
Stałe linie konstrukcyjne
Prosta - PROSTA
Półprosta - PÓŁPROSTA
Sterowanie skokiem, siatką węzłów, trybem ortogonalnym i lokalizacją punktów charakterystycznych z linii poleceń
Anulowanie poleceń
Polecenia COFAJ, ODTWÓRZ i WODTWÓRZ
Odwołanie ostatniego polecenia - C
Anulowanie odwołania polecenia - ODTWÓRZ
Odwoływanie poleceń - COFAJ
Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ
Uchwyty (405)
Opcje wspólne
Rozciąganie
Przesuwanie
Obracanie
Zmiana wielkości
Odbicie lustrzane
Sterowanie uchwytami - OPCJE
Część 2. Pożyteczne narzędzia
Warstwy
Sterowanie warstwami - WARSTWA
Tworzenie nowej warstwy
Zaznaczanie (wybór) warstw
Wybór warstwy bieżącej
Usuwanie warstw
Zmiana nazwy warstwy
Właściwości warstw
Status warstw
Sortowanie warstw
Uwagi
Właściwości JakWarstwa i JakBlok i definicja bloków
Wyświetlanie warstw według nazwy
Łatwe sterowanie warstwami
Wybór warstwy obiektu
Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - PWARSTWA
Warstwa 0
Stan i właściwości warstw
Translator warstw
Usuwanie warstw - USUŃ
Narzędzia pakietu Express Tools
Menedżer konfiguracji warstw - LMAN
Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - COPYTOLAYER
Oglądanie obiektów położonych na wybranych warstwach - LAYWALK
Zmiana warstwy - LAYMCH
Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - LAYCUR
Wyłączenie wszystkich warstw za wyjątkiem wskazanej - LAYISO
Włączenie warstw wyłączonych poleceniem LAYISO - LAYUNISO
Wyróżnianie wskazanej warstwy - LAYVPI
Zamrażanie warstw - LAYFRZ
Wyłączanie warstw - LAYOFF
Zamknięcie warstwy - LAYLCK
Otwarcie warstwy - LAYULK
Włączenie wszystkich warstw - LAYON
Odmrożenie wszystkich warstw - LAYTHW
Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL
Kasowanie warstwy i przeniesienie obiektów - LAYMRG
Sterowanie działaniem poleceń - LAYVPMODE
Filtry warstw
Grupy warstw
Grupy zagnieżdżone
Filtr oparty na właściwościach warstw
Grupa zawierająca filtry oparte na właściwościach
Bloki
Definiowanie bloku - BLOK
Wstawianie bloków - WSTAW
Wczytywanie bloku z dysku
Wstawianie bloku pochodzącego z innego rysunku
Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows
Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi
Zmiana właściwości bloku w palecie
Autoukrywanie i przezroczystość palety
Tworzenie nowych palet i dodawanie do nich bloków
Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę
Umiszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych
Przykład definiowania i wstawiania bloku
Definiowanie bloku
Wstawianie bloku
Drzwi 1x1
Polecenie -WSTAW
Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE
Wielokrotnie wstawianie bloku - WWSTAW
Rozbijanie bloku - ROZBIJ (498)
Zapis bloku na dysku - PISZBLOK
Nowy punkt wstawienia - BASE
Właściwości bloków
Edycja bloków
Redefinicja bloku
Edycja bloku - ODNEDYCJA
Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW
Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ
Zmiana współczynników skali bloku - BSCALE
Zmiana współczynników skali bloku względem przestrzeni papieru - PSBSCALE
Edycja właściwości bloków - CECHY
Biblioteki bloków
Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ
Kopiowanie elementów bloku - NCOPY
Granica cięcia i wydłużania
Zasłanianie bloków - PRZYTODN i CLIPIT
Tworzenie ikon podgląd bloku - IBLOK
Liczba bloków - BCOUNT
Kopiowanie z użyciem schowka
Kopiowanie do schowka - KOPIUJ_S
Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - KOPIUJBAZA
Przeniesienie do schowka - WYTNIJ
Wklejanie - WKLEJ
Wklejanie jako blok - WKLEJBLOK
Wklejanie w tym samym położeniu - WKLEJORYG
Automatyczne rozmieszczanie bloków
Podziel - PODZIEL
Zmierz - ZMIERZ
Zastąpienie bloku odnośnikiem zewnętrznym - BLOCKTOXREF
Centrum danych projektowych
Włączenie centrum - ADCENTER
Okno centrum danych projektowych
Okno nawigacyjne
Paleta
Ikony sterujące
Wstawianie bloków
Wstawianie innych danych projektowych
Tworzenie palet narzędzi
Wyszukiwanie
Często wykorzystywane dane
Odświeżenie palety i okna nawigacyjnego
Otwarcie rysunku
Zastosowanie Eksploratora Windows
Zamknięcie centrum - ADCZAMKNIJ
Nawigacja - ADCPRZEJDŹ
Kreskowanie
Rysunek aksonometryczny
Siatka aksonometryczna
Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - USTAWIENIARYS
Polecenie IZO
Okrąg aksonometryczny - ELIPSA
Kreskowanie
Kreskowanie GKRESKUJ
Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania
Wybór wzoru kreskowania
Podgląd kreskowania
Wykonywanie kreskowania
Skala i kąt obrotu kreskowania
Wyświetlenie granicy kreskowania
Dziedziczenie parametrów kreskowania
Kreskowanie obiektów wewnętrznych
Zaawansowane opcje kreskowania
Kreskowanie z "dziurami"
Uwagi odnośnie kreskowania
Tolerancja szczeliny granicy kreskowania - HPGAPTOL
Kolejność wyświetlania kreskowania
Proste kreskowanie
Kreskowanie ISO
Punkty charakterystyczne kreskowania
Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi
Zmiana właściwości narzędzia w palecie
Umieszczanie kreskowania z rysunku na palecie
Kreskowanie przy pomocy Centrum Danych Projektowych
Wypełnianie obszarów
Wypełnienie gradientowe
Polecenie KRESKUJ
Edycja kreskowania
Polecenie EDKRESK
Przycinanie kreskowania
Edycja właściwości kreskowania - CECHY
Superkreskowanie - SUPERHATCH
Mapa bitowa
Blok
Odnośnik zewnętrzny
Zasłona
Wybór obiektu
Opcje superkreskowania
Rysunek prototypowy (szablon)
Korzystanie z rysunku prototypowego
Brak rysunku prototypowego
Tworzenie rysunku prototypowego
Położenie katalogu rysunków prototypowych
Regiony
Tworzenie regionów - REGION
Automatyczne tworzenie regionów - OBWIEDNIA
Edycja regionów
Łączenie regionów - SUMA
Odejmowanie regionów - RÓŻNICA
Część wspólna regionów - ILOCZYN
Kasowanie pierwowzorów
Rozbijanie regionów - ROZBIJ
Parametry fizyczne regionu - PARAMFIZ
Multilinie
Multilinia - MLINIA
Styl multilinii - MLSTYL
Definiowanie stylu
Modyfikacja linii
Modyfikacja ogólnych parametrów multilinii
Edycja multilinii - EDMLIN
Palety
Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę
Umieszczanie poleceń na palecie
Grupy palet
Autoukrywanie i przezroczystość palety
Dostosowywanie wyglądu palety
Tworzenie nowych palet
Zmiana nazwy i usuwanie palety
Eksport i import palet
Zapytania
Odległość - ODLEG
Pole powierzchni i obwód - POLE
Współrzędne punktu - ID
Wyświetlanie listy wszystkich obiektów - BDLISTA
Wyświetlanie listy i właściwości wybranych obiektów - LISTA
Informacje o elementach bloku lub odnośnika - XLIST
Parametry fizyczne brył i regionów - PARAMFIZ
Status rysunku - STAN
Informacje na temat czasu i stoper - CZAS
Naprawianie uszkodzonych rysunków
Naprawianie rysunku - NAPRAW
Sprawdzanie rysunku - TEST
Kopia bezpieczeństwa
Część 3. Wydruk
Wydruk
Wydruk - KREŚL
Podgląd wydruku
Chowanie linii niewidocznych na wydruku
Jak drukować duże rysunki na drukarce małego formatu
Podgląd wydruku - PDRUK
Drukowanie w tle
Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT
Dodanie nowego urządzenia drukującego
Edytor konfiguracji urządzenia drukującego
Import plików PCP i PC2 - KREATORPCWE
Kolor tła podglądu wydruku
Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKU
Oznaczanie wydruków - ZNAKWYDRUKU
Rozmieszczenia wydruku
Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia
Włączanie przestrzeni papieru
Przełączanie pomiędzy przestrzeniami
Ustawienia strony - USTAWIENIASTR