Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

AutoCAD 2007 PL

Wydawnictwo: Helion
Autor: Andrzej Pikoń
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
155,00 zł

Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 1208 + 24 strony minisłowniczka, 2007 rok

AutoCAD jest bez wątpienia najpopularniejszym w Polsce programem służącym do komputerowego wspomagania projektowania. Grono osób korzystających z niego stale się powiększa. W trakcie pracy z tym narzędziem projektanci zdążyli już dokładnie poznać jego możliwości, jednakże każda nowa wersja jest coraz bardziej rozbudowana i wyposażona w coraz więcej funkcji. W wersji 2007 PL wprowadzono wiele ulepszeń w interfejsie użytkownika oraz zwiększono funkcjonalność wielu narzędzi projektowych. Dodano również kilka nowych możliwości, które na pewno zostaną docenione nie tylko przez specjalistów wykorzystujących go w codziennej pracy, ale także przez tych, którzy dopiero poznają AutoCAD-a.

Książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących użytkowników AutoCAD-a, którzy mogą dzięki niej dogłębnie poznać to narzędzie, jak i dla tych, którzy mają już doświadczenie w pracy z tą aplikacją. W książce zamieszczono bardzo wiele bogato ilustrowanych przykładów pokazujących praktyczne zastosowanie omawianych narzędzi.
Nowe możliwości AutoCAD-a wprowadzone w wersji 2007 PL.

Pozycja zawiera (w formie osobnej książeczki) minisłowniczek budowlany polsko-angielski i angielsko-polski obejmujący zbiór najważniejszych pojęć z tej branży. Praktyczny format książeczki sprawia, że można wygodnie korzystać z niej nie tylko w biurze, ale i na placu budowy. Dzięki tej podręcznej pomocy błyskawicznie znajdziesz tłumaczenie niezrozumiałych terminów i wyjaśnisz wszelkie wątpliwości.

Interfejs użytkownika, menu i paski narzędzi
Praca z dokumentami
Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich właściwości
Zaznaczanie i modyfikowanie obiektów
Elementy tekstowe
Korzystanie z warstw i bloków
Stosowanie Centrum danych projektowych w pracy nad projektem
Regiony i multilinie
Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
Modelowanie 3D i bryły ACIS
Praca z ExpressTools

Spis treści:
Wstęp
Znaczki występujące w tekście
Instalacja przykładów
Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a

Część 1. Wiadomości podstawowe
Wprowadzenie
Uruchamianie AutoCAD-a
Nowy rysunek - NOWY
Otwarcie rysunku - OTWÓRZ
Zapis rysunku na dysku
Kopia bezpieczeństwa
Pomoc - POMOC
Zamknięcie rysunku
Koniec pracy
Klawisz ESC
Rysunki na pasku zadań - TASKBAR
Rozszerzenie pliku
Nowy rysunek
Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NOWY
Jednostki - JEDN
Granice rysunku - GRANICE
Podstawowe obiekty AutoCAD-a
Właściwości obiektów
Wybór właściwości domyślnych
Kolor
Rodzaj linii
Szerokość linii
Styl wydruku
Współczynnik skali linii
Uzgadnianie właściwości - UZGWŁAŚCIWOŚCI
Modyfikacje właściwości obiektów
Oglądanie rysunku
Szybkie powiększanie i przesuwanie
Inne możliwości polecenia ZOOM
Podgląd dynamiczny - PODGLĄD
Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku
Wyświetlanie grubości linii
Wyświetlanie pełnoekranowe
Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ
Ekran tekstowy i graficzny
Widoki
Modyfikacje rysunku
Jak wybierać obiekty?
Polecenia do modyfikacji rysunku
Wybieranie obiektów
Metody wyboru obiektów
Automatyczny wybór obiektów
Opcje wyboru
Napisy
Napisy proste
Akapit tekstowy
Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEKSTNAWIERZCH
Napis na łuku - ARCTEXT
Napis otoczony - TCIRCLE
Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT
Umieszczanie plików tekstowych na rysunku
Styl napisu - STYL
Modyfikacja napisów
Wypełnianie napisów
Markowanie napisów - MTEKST
Sprawdzanie pisowni - PISOWNIA
Jakość wydruku napisów
Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - ZNAJDŹ
Zmiana wielkości i sposobu justowania
Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - KONPRZESTRZ
Tabelki
Rysowanie precyzyjne
Skok i siatka - USTAWIENIARYS
Tryb ortogonalny - ORTO
Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury
Punkty charakterystyczne obiektów
Przykłady
Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne)
Stałe linie konstrukcyjne
Anulowanie poleceń
Uchwyty
Tryby edycji
Zastosowanie menu kontekstowego
Kopiowanie
Sterowanie uchwytami - OPCJE

Część 2. Pożyteczne narzędzia
Warstwy
Sterowanie warstwami - WARSTWA
Wyświetlanie warstw według nazwy
Łatwe sterowanie warstwami
Wybór warstwy obiektu - WARZMAKT
Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - PWARSTWA
Warstwa 0
Stan i właściwości warstw
Translator warstw
Usuwanie warstw - USUŃ
Pasek narzędzi Warstwy II
Filtry warstw
Bloki
Definiowanie bloku - BLOK
Wstawianie bloków - WSTAW
Palety bloków
Przykład definiowania i wstawiania bloku
Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE
Wielokrotne wstawianie bloku - WWSTAW
Rozbijanie bloku - ROZBIJ
Zapis bloku na dysku - PISZBLOK
Nowy punkt wstawienia - BASE
Właściwości bloków
Edycja bloków
Biblioteki bloków
Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ
Kopiowanie elementów bloku - NCOPY
Granica cięcia i wydłużania
Kopiowanie z użyciem schowka
Automatyczne rozmieszczanie bloków
Inne polecenia
Bloki dynamiczne
Edytor bloków dynamicznych - BEDIT (BEDYCJA)
Parametry
Operacje
Stany widoczności
Centrum danych projektowych
Rysunek aksonometryczny
Kreskowanie
Kreskowanie GKRESKUJ
Wypełnianie obszarów
Wypełnienie gradientowe
Edycja kreskowania
Superkreskowanie - SUPERHATCH
Rysunek prototypowy (szablon)
Regiony
Multilinie
Multilinia - MLINIA
Styl multilinii - MLSTYL
Edycja multilinii - EDMLIN
Palety
Zapytania
Naprawianie uszkodzonych rysunków

Część 3. Wydruk
Wydruk
Wydruk - KREŚL
Podgląd wydruku - PDRUK
Drukowanie w tle
Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT
Import plików PCP i PC2 - KREATORPCWE
Kolor tła podglądu wydruku
Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKU
Oznaczanie wydruków - ZNAKWYDRUKU
Rozmieszczenia wydruku
Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia
Rzutnie
Style wydruku
Ustawienia strony
Menedżer ustawień strony - USTAWIENIASTR

Część 4. Wymiarowanie
Wymiarowanie
Edycja wymiarów
Style wymiarowe
Sterowanie stylami wymiarowymi - WYMSTYL
Modyfikacje stylu wymiarowego
Polecenie WYMZMIEŃ
3 krótkie pytania dotyczące wymiarów
Eksport i import stylów wymiarowych
Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru

Część 5. Rysowanie w przestrzeni
Układy współrzędnych
Sterowanie układami współrzędnych
Menedżer układów współrzędnych - MENLUW
Obracanie układu współrzędnych - RTUCS
Układ współrzędnych w rzutni
Widok z góry w rzutni
Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym
Układ współrzędnych związany z widokiem
Marker układu współrzędnych - LUWSYMB
Reguła prawej dłoni
Marker LUW - LUWSYMB
Przykłady
Oglądanie rysunku w przestrzeni
Orbita
Rzut równoległy i perspektywa
Wprawianie w ruch - 3DCORBIT
Kamery
Przelot kamery - ŚCIEŻKANIM
Punkt widzenia - ODPKTOBS
Style wizualne - STYLCIENIOWANIA
Widok dynamiczny - DWIDOK
Widok z góry
Chowanie linii - UKRYJ
Wyświetlanie brył
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej
Trójwymiarowa przestrzeń robocza
Współrzędne w przestrzeni
Modele szkieletowe, ścianowe i bryłowe
Filtry współrzędnych
Elementy płaskie w przestrzeni
Poziom i wysokość pogrubienia
Modele krawędziowe
Modele ścianowe
Siatki (powierzchnie)
Modele bryłowe
Modyfikacja obiektów 3D
Płaszczyzna XY
Zmiana położenia obiektów w przestrzeni
Szyk 3D - 3DSZYK
Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - EDPLIN
Spłaszczanie - FLATTEN
Uchwyty
Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE
Obrót - OBROTY3D
Modelowanie bryłowe ACIS
Bryły proste
Bryły złożone
Konwersja na bryłę - KONWNABRYŁĘ
Pogrubianie powierzchni - POGRUB
Odciskanie - ODCISK
Sprawdzenie przenikania - PRZENIKANIE
Przyczepianie LUW do ścianki bryły
Parametry fizyczne brył - PARAMFIZ
Rzuty i przekroje brył
Eksport i import w formacie ACIS
Modyfikacja brył
Ścinanie krawędzi - FAZUJ
Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL
Przekrój - PRZEKRÓJ
Przecięcie - PŁAT
Modyfikacja brył - EDBRYŁA

Część 6. Dla zaawansowanych
Zestawy arkuszy
Menedżer zestawów arkuszy - ZESTAWARKUSZY
Widoki
Etykieta bloku oraz bloki objaśnień
Tabelki zawierające spisy arkuszy
Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy
Archiwizowanie zestawów arkuszy
Tworzenie elektronicznej przesyłki - ETRANSMIT
Rzutnie w przestrzeni modelu
Konfiguracja rzutni - RZUTNIE
Układ współrzędnych w rzutni
Odnośniki
Dołączanie odnośników - DOŁĄCZ
Zarządzanie odnośnikami - ODNOŚNIK
Informowanie o zmianie
Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - USTAL
Przycinanie odnośników
Edycja odnośników
Wczytywanie odnośników na żądanie
Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki
Projekty
Pola tekstowe
Mapy bitowe
Standardy CAD
Grupowanie obiektów
Częściowe wczytywanie rysunku
Symbole i typy linii
Tworzenie symboli - MKSHAPE
Wstawianie symboli - SYMBOL
Wczytywanie symboli z pliku SHX - WCZYTAJ
Przekształcenie symbolu w blok - SHP2BLK
Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE
Tradycyjne tworzenie typów linii

Część 7. Ciekawe możliwości
Express tools
Instalacja narzędzi Express Tools
Internet
Bezpieczeństwo rysunku
Inne przydatne polecenia

Część 8. Dodatki
Instalacja AutoCAD-a
Skróty

Część 9. Skorowidz
Skorowidz