Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

AutoCAD 2007

Wydawnictwo: Helion
Autor: Andrzej Pikoń
Dostępność:
154,35 zł
Oprawa: twarda, Format: B5, Stron: 1192 + 24 strony minisłowniczka, 2007 rok

AutoCAD jest bez wątpienia najpopularniejszym w Polsce programem służącym do komputerowego wspomagania projektowania. Grono osób korzystających z niego stale się powiększa. W trakcie pracy z tym narzędziem projektanci zdążyli już dokładnie poznać jego możliwości, jednakże każda nowa wersja jest coraz bardziej rozbudowana i wyposażona w coraz więcej funkcji. W wersji 2007 wprowadzono wiele ulepszeń w interfejsie użytkownika oraz zwiększono funkcjonalność wielu narzędzi projektowych. Dodano również kilka nowych możliwości, które na pewno zostaną docenione nie tylko przez specjalistów wykorzystujących go w codziennej pracy, ale także przez tych, którzy dopiero poznają AutoCAD-a.
Książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących użytkowników AutoCAD-a, którzy mogą dzięki niej dogłębnie poznać to narzędzie, jak i dla tych, którzy mają już doświadczenie w pracy z tą aplikacją. W książce zamieszczono bardzo wiele bogato ilustrowanych przykładów pokazujących praktyczne zastosowanie omawianych narzędzi.

Nowe możliwości AutoCAD-a wprowadzone w wersji 2007
Interfejs użytkownika, menu i paski narzędzi
Praca z dokumentami
Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich właściwości
Zaznaczanie i modyfikowanie obiektów
Elementy tekstowe
Korzystanie z warstw i bloków
Stosowanie Centrum danych projektowych w pracy nad projektem
Regiony i multilinie
Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
Modelowanie 3D i bryły ACIS
Praca z ExpressTools

Pozycja zawiera (w formie osobnej książeczki) minisłowniczek budowlany polsko-angielski i angielsko-polski obejmujący zbiór najważniejszych pojęć z tej branży. Praktyczny format książeczki sprawia, że można wygodnie korzystać z niej nie tylko w biurze, ale i na placu budowy. Dzięki tej podręcznej pomocy błyskawicznie znajdziesz tłumaczenie niezrozumiałych terminów i wyjaśnisz wszelkie wątpliwości.
Chcesz mieć pewność, że zrozumiesz swoich anglojęzycznych współpracowników i zleceniodawców? Nie zapomnij zabrać ze sobą minisłowniczka!

Spis treści:
Wstęp
Znaczki występujące w tekście
Instalacja przykładów
Instalacja wersji treningowej AutoCAD-a
Część 1. Wiadomości podstawowe
Wprowadzenie
Uruchamianie AutoCAD-a
Nowy rysunek - NEW
Otwarcie rysunku - OPEN
Zapis rysunku na dysku
Kopia bezpieczeństwa
Pomoc - HELP
Zamknięcie rysunku
Koniec pracy
Klawisz ESC
Rysunki na pasku zadań - TASKBAR
Rozszerzenie pliku
Nowy rysunek
Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NEW
Jednostki - UNITS
Granice rysunku - LIMITS
Podstawowe obiekty AutoCAD-a
Właściwości obiektów
Wybór właściwości domyślnych
Kolor
Rodzaj linii
Szerokość linii
Styl wydruku
Współczynnik skali linii
Uzgadnianie właściwości - MATCHPROP
Modyfikacje właściwości obiektów
Oglądanie rysunku
Szybkie powiększanie i przesuwanie
Inne możliwości polecenia ZOOM
Podgląd dynamiczny - DSVIEWER
Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku
Wyświetlanie grubości linii
Wyświetlanie pełnoekranowe
Wypełnianie obiektów - FILL
Ekran tekstowy i graficzny
Widoki
Modyfikacje rysunku
Jak wybierać obiekty?
Polecenia do modyfikacji rysunku
Wybieranie obiektów
Metody wyboru obiektów
Automatyczny wybór obiektów
Opcje wyboru
Napisy
Napisy proste
Akapit tekstowy
Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEXTTOFRONT
Napis na łuku - ARCTEXT
Napis otoczony - TCIRCLE
Automatyczne numerowanie napisów - TCOUNT
Umieszczanie plików tekstowych na rysunku
Styl napisu - STYLE
Modyfikacja napisów
Wypełnianie napisów
Markowanie napisów - QTEXT
Sprawdzanie pisowni - SPELL
Jakość wydruku napisów
Wyszukiwanie i zastępowanie napisów - FIND
Zmiana wielkości i sposobu justowania
Przeliczanie odległości pomiędzy przestrzenią modelu a przestrzenią papieru - SPACETRANS
Tabelki
Rysowanie precyzyjne
Skok i siatka - DSETTINGS
Tryb ortogonalny - ORTHO
Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury
Punkty charakterystyczne obiektów
Przykłady
Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne)
Stałe linie konstrukcyjne
Anulowanie poleceń
Uchwyty
Tryby edycji
Zastosowanie menu kontekstowego
Kopiowanie
Sterowanie uchwytami - OPTIONS
Część 2. Pożyteczne narzędzia
Warstwy
Sterowanie warstwami - LAYER
Wyświetlanie warstw według nazwy
Łatwe sterowanie warstwami
Wybór warstwy obiektu - LAYMCUR
Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - LAYERP
Warstwa 0
Stan i właściwości warstw
Translator warstw
Usuwanie warstw - PURGE
Pasek narzędzi Layers II
Filtry warstw
Bloki
Definiowanie bloku - BLOCK
Wstawianie bloków - INSERT
Palety bloków
Przykład definiowania i wstawiania bloku
Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE
Wielokrotnie wstawianie bloku - MINSERT
Rozbijanie bloku - EXPLODE
Zapis bloku na dysku - WBLOCK
Nowy punkt wstawienia - BASE
Właściwości bloków
Edycja bloków
Biblioteki bloków
Usuwanie nieużywanych bloków - PURGE
Kopiowanie elementów bloku - NCOPY
Granica cięcia i wydłużania
Kopiowanie z użyciem schowka
Automatyczne rozmieszczanie bloków
Inne polecenia
Bloki dynamiczne
Edytor bloków dynamicznych - BEDIT
Parametry
Operacje
Stany widoczności
Centrum danych projektowych
Rysunek aksonometryczny
Kreskowanie
Kreskowanie BHATCH
Wypełnianie obszarów
Wypełnienie gradientowe
Edycja kreskowania
Superkreskowanie - SUPERHATCH
Rysunek prototypowy (szablon)
Regiony
Multilinie
Multilinia - MLINE
Styl multilinii - MLSTYLE
Edycja multilinii - MLEDIT
Palety
Zapytania
Naprawianie uszkodzonych rysunków
Część 3. Wydruk
Wydruk
Wydruk - PLOT
Podgląd wydruku - PREVIEW
Drukowanie w tle
Menedżer urządzeń drukujących - PLOTTERMANAGER
Import plików PCP i PC2 - PCINWIZARD
Kolor tła podglądu wydruku
Informacja na temat wykonywanych wydruków - VIEWPLOTDETAILS
Oznaczanie wydruków - PLOTSTAMP
Rozmieszczenia wydruku
Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia
Rzutnie
Style wydruku
Ustawienia strony
Menedżer ustawień strony - PAGESETUP
Część 4. Wymiarowanie
Wymiarowanie
Edycja wymiarów
Style wymiarowe
Sterowanie stylami wymiarowymi - DIMSTYLE
Modyfikacje stylu wymiarowego
Polecenie DIMOVERRIDE
3 krótkie pytania dotyczące wymiarów
Eksport i import stylów wymiarowych
Wymiary w rzutniach przestrzeni papieru
Część 5. Rysowanie w przestrzeni
Układy współrzędnych
Sterowanie układami współrzędnych
Menedżer układów współrzędnych - UCSMAN
Obracanie układu współrzędnych - RTUCS
Układ współrzędnych w rzutni
Widok z góry w rzutni
Układ współrzędnych w widoku ortogonalnym
Układ współrzędnych związany z widokiem
Marker układu współrzędnych - UCSICON
Reguła prawej dłoni
Marker UCS - UCSICON
Przykłady
Oglądanie rysunku w przestrzeni
Orbita
Rzut równoległy i perspektywa
Wprawianie w ruch - 3DCORBIT
Przelot kamery - ANIPATH
Punkt widzenia - DDVPOINT
Style wizualne - SHADEMODE
Widok dynamiczny - DVIEW
Widok z góry
Chowanie linii - HIDE
Wyświetlanie brył
Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej
Trójwymiarowa przestrzeń robocza
Współrzędne w przestrzeni
Modele szkieletowe, ociankowe i bryłowe
Filtry współrzędnych
Elementy płaskie w przestrzeni
Poziom i wysokość pogrubienia - THICKNESS
Modele krawędziowe
Modele ścianowe
Siatki (powierzchnie)
Modele bryłowe
Modyfikacja obiektów 3D
Płaszczyzna XY
Zmiana położenia obiektów w przestrzeni
Szyk 3D - 3DARRAY
Modyfikacja polilinii i powierzchni 3D - PEDIT
Spłaszczanie - FLATTEN
Uchwyty
Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE
Obrót - ROTATE3D
Modelowanie bryłowe ACIS
Bryły proste
Bryły złożone
Konwersja na bryłę - CONVTOSOLID
Pogrubianie powierzchni - THICKEN
Odciskanie - IMPRINT
Sprawdzenie przenikania - INTERFERE
Przyczepianie UCS do ścianki bryły
Parametry fizyczne brył - MASSPROP
Rzuty i przekroje brył
Eksport i import w formacie ACIS
Modyfikacja brył
Ścinanie krawędzi - CHAMFER
Zaokrąglanie krawędzi - FILLET
Przekrój - SECTION
Przecięcie - SLICE
Modyfikacja brył - SOLIDEDIT
Część 6. Dla zaawansowanych
Zestawy arkuszy
Menedżer zestawów arkuszy - SHEETSET
Widoki
Etykieta bloku
Tabelki zawierające spisy arkuszy
Publikowanie i drukowanie zestawów arkuszy
Archiwizowanie zestawów arkuszy
Tworzenie elektronicznej przesyłki - ETRANSMIT
Rzutnie w przestrzeni modelu
Konfiguracja rzutni - VPORTS
Układ współrzędnych w rzutni
Odnośniki
Dołączanie odnośników - XATTACH
Zarządzanie odnośnikami - XREF
Informowanie o zmianie
Przyłączanie wybranych elementów odnośnika - XBIND
Przycinanie odnośników
Edycja odnośników
Wczytywanie odnośników na żądanie
Archiwizacja i przesyłanie rysunków zawierających odnośniki
Projekty
Pola tekstowe
Mapy bitowe
Standardy CAD
Grupowanie obiektów
Częściowe wczytywanie rysunku
Symbole i typy linii
Tworzenie symboli - MKSHAPE
Wstawianie symboli - SHAPE
Wczytywanie symboli z pliku SHX - LOAD
Przekształcenie symbolu w blok - SHP2BLK
Tworzenie typów linii użytkownika - MKLTYPE
Tradycyjne tworzenie typów linii
Część 7. Ciekawe możliwości
Express tools
Instalacja narzędzi Express Tools
Internet
Bezpieczeństwo rysunku
Inne przydatne polecenia
Część 8. Dodatki
Instalacja AutoCAD-a
Skróty
Część 9. Skorowidz
Skorowidz