AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D

ISBN 978-83-7880-073-6

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 85, 2011 r.

Książka zawiera 26 ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trności. Oprócz zagadnień podstawowych uwzględniono między innymi:

  • Tworzenie własnego szablonu rysunku,
  • Bloki z atrybutami,
  • Regiony,
  • Wymiarowanie w obszarze modelu dla kreślenia w obszarze modelu
  • Wymiarowanie w obszarze papieru dla kreślenia w obszarze papieru
  • Użycie kalkulatora geometrycznego
  • Pozyskiwanie informacji od AutoCADa

Na początku zbioru przypomniano ważniejsze wiadomości a w załącznikach zestawiono wybrane polecenia i narzędzia do rysowania precyzyjnego.

Spis treści:
Od autora
1. Wybrane uwagi
2. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1. LINIA (J-INE). WYMAŻ (_ERASE), OKRĄG, (_CIRCLE), COFAJ (JJNDO), ODTWÓRZ (_REDO)
Ćwiczenie 2. LINIA JJNE)
Ćwiczenie 3. Precyzyjna lokalizacja punktów na obiekcie rysunkowym - OBIEKT (_OSNAP)
Ćwiczenie 4. ŁUK(_ARC)
Ćwiczenie 5. PLINIA (_PLINE), WYPEŁNIJ (_FILL), REGEN, KOPIUJ (_COPY), ROZBIJ (_EXPLODE)
Ćwiczenie 6. PROSTOKĄT (_RECTANGLE)
Ćwiczenie 7. "Stolik z trzech kresek"; PLINIA (_PLINE), WŁAŚCIWOŚĆ (_PROPERTIES), UKRYJ (JHIDE), CIENIUJ (_SHADE), 3DORBITA
(3DORB1T), ROZBIJ (_EXPLODE)
Ćwiczenie 8. PROSTOKĄT (RECTANGLE), KOPIUJ <_copy),> LTRIM), EDPLIN LPEDIT), ODSUŃ (_OFFSET)
Ćwiczenie 9. WARSTWA (J-AYER), LUSTRO (_MIRROR), RLSKALA (_LTSCALE), KOPIUJ LCOPY), FAZUJ (CHAMFER), ZAOKRĄGL (_FILLET)
Ćwiczenie 10. GRANICE (J-IMITS), WIELOKĄT (_POLYGON), PRZESUŃ (MOVE), SZYK (_ARRAY)
Ćwiczenie 11. SZYK (_ARRAY), FAZUJ (_CHAMFER), ZAOKRĄGL LFILLET), PRZESUŃ (_MOVE)
Ćwiczenie 12. GKRESKUJ (_BHATCH), PRZESUŃ (_MOVE), OBRÓT (_ROTATE), WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES), SKALA (_SCALE)
Ćwiczenie 13. "Zegar" - STYL (_STYLE), LUW (JJCS), LUWSYMB (_UCSICON), DTEKST (_DTEXT), PRZESUŃ (_MOVE), SZYK <_array),>
Ćwiczenie 14. ROZCIĄGNIJ (_STRETCH), PRZERWIJ (_BREAK),
Wymiarowanie, WYMSTYL (_DiMSTYLE)
Ćwiczenie 15. Szablon rysunku, blok rysunkowy - BLOK (_BLOCK), atrybut - ATRDEF (J TTDEF), blok z atrybutem, pozyskiwanie informacji od AutoCADa
Ćwiczenie 16. Ramka i tabliczka rysunkowa jako blok z atrybutami
Ćwiczenie 17. PROSTA (_XLINE), PÓŁPROSTA (_RAY), SPLAJN (_SPLINE), REGION (_REGION), RÓŻNICA (_SUBTRACT), PARAMFIZ (_MASSPROP)
Ćwiczenie 18. PUNKT (_POINT), PDMODE, PDSIZE, ŁUK (_ARC), ZMIERZ (_MEASURE), PODZIEL (_DIVIDE), JEDN (_UNITS)
Ćwiczenie 19. NOTEPAD, POKAZ (_SCRIPT)
Ćwiczenie 20. OBSZAR (_SOLID), PLINIA (_PLINE), PIERŚCIEŃ LDONUT), WYPEŁNIJ LFILL), CIENIUJ (_SHADE), WŁAŚCIWOŚCI
(_PROPERTIES)
Ćwiczenie 21. Wymiarowanie w obszarze modelu dla kreślenia w obszarze modelu
Ćwiczenie 22. Rysowanie w obszarze modelu, wymiarowanie w obszarze papieru, kreślenie w obszarze papieru
Ćwiczenie 23. Kalkulator geometryczny - KALK (_CAL)
Ćwiczenie 24. Kalkulator geometryczny -cd
Ćwiczenie 25. Moment bezwładności pola przekroju - regiony, LUW (JJCS), REGION <_region),> PARAMFIZ (_MASSPROP)
Ćwiczenie 26. Moment bezwładności pola przekroju - regiony, Wskaźnik zginania sprężystego, REGION, OBWIEDNIA (_BOUNDARY), PARAMFIZ (_MASSPROP)
3. Literatura uzupełniająca
Załącznik 1 
Załącznik 2