AutoCAD dla zaawansowanych. Programowanie

ISBN 978-83-7193-493-3
Oprawa: miękkaFormat: 17x24 cmStron: 187, 2010 r., rysunki czarno-białe
 
Jedną z niebagatelnych cech programu AutoCAD, którym zawdzięcza on swoją popularność, jest możliwość samodzielnego tworzenia makropoleceń, specjalnych funkcji użytkownika czy nowych poleceń programu, mających na celu jego dostosowanie do potrzeb użytkownika, a przede wszystkim służących do ułatwienia i przyśpieszenia pracy operatora. Jeżeli dodać do tego olbrzymie możliwości modyfikacji interfejsu czy wręcz tworzenia własnej jego postaci, to okazuje się, źe wytrawny użytkownik programu otrzymuje bogaty zestaw dodatkowych narzędzi, a odpowiednie ich wykorzystanie pozwala zwielokrotnić wydajność pracy.

Niniejsze opracowanie ma na celu zapoznanie użytkownika programu AutoCAD, który opanował już podstawowe umiejętności modelowania ze wspomnianymi wyżej możliwościami programu. Najważniejszą częścią podręcznika jest opis podstawowych funkcji języka AutoLISP, który jest uznawany przez użytkowników AutoCAD-a za podstawowe narzędzie programistyczne. Obok tego omówiono sposoby modyfikacji interfejsu, wykorzystanie skryptów, programowanie okien dialogowych, wykorzystanie kalkulatora geometrycznego.

Podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników programu AutoCAD, którzy opanowali w dobrym stopniu podstawowe narzędzia programu. Celem autora jest zainteresowanie czytelnika możliwościami programu i zainspirowanie do dalszej własnej pracy. Dlatego z założenia nie przedstawiono szczegółowo wszystkich możliwości, wszystkich poleceń i opcji omawianych narzędzi i ich funkcji, zakładając, że znajomość podstaw pozwoli czytelnikowi skorzystać z obszerniejszych opracowań książkowych, a w zakresie języka AutoLISP także z tysięcy programów dostępnych w Internecie, a rozpowszechnianych przez hobbistów programowania AutoCAD-a. Jeżeli czytelnik dołączy do tej grupy użytkowników AutoCAD-a, będzie to sukcesem autora podręcznika.

Autor wykorzystał w podręczniku swoje bogate doświadczenie dydaktyczne i programistyczne, pod jego kierunkiem wykonano wiele prac dyplomowych z zakresu CAD, w tym programowania AutoCAD-a, jest także twórcą pakietu programów AutoLISP: AuloGEO 2009 wykorzystywanego do wspomagania prac geodezyjnych.


Wstęp     
1.    Skrypty w programie AutoCAD     
    1.1.    Czym jest skrypt programu AutoCAD?     
    1.2.    Programowe pisanie skryptów         
    1.3.    Tworzenie makropoleceń w programie AutoCAD 
    1.4.    Podsumowanie     
2.    Podstawy języka AutoLISP     
    2.1.    Elementy języka AutoLISP     
        2.1.1.    Typy danych     
        2.1.2.    Składnia wyrażeń AutoLISP 
        2.1.3.    Funkcje użytkownika     
        2.1.4.    Funkcja anonimowa     
    2.2.    Uruchamianie programów AutoLISP 
    2.3.    Środowisko Visual LISP         
        2.3.1.    Okno edycji     
        2.3.2.    Okno konsoli     
    2.4.    Podstawowe instrukcje języka AutoLISP     
        2.4.1.    Wybrane instrukcje do wprowadzania danych 
        2.4.2.    Wybrane instrukcje do obsługi list 
        2.4.3.    Polecenia do obsługi zmiennych systemowych AutoCAD-a 
        2.4.4.    Uruchamianie poleceń AutoCAD-a 
    2.5.    Pierwszy program     
        2.5.1.    Program PROG01 - rysowanie prostokąta     
    2.6.    Obliczenia w AutoLISP-ie     
        2.6.1.    Operacje arytmetyczne     
        2.6.2.    Funkcje algebraiczne i trygonometryczne     
        2.6.3.    Ważniejsze pozostałe funkcje matematyczne     
        2.6.4.    Funkcje geometryczne     
    2.7.    Obsługa środowiska, funkcje wewnętrzne, obsługa błędów     
        2.7.1.    Program PROG02 - rysowanie prostokąta 2         
        2.7.2.    Obsługa środowiska AutoCAD-a - LUW     
        2.7.3.    Obsługa środowiska AutoCAD-a - opcje polecenia WARSTWA     
        2.7.4.    Program PROG02 - rysowanie prostokąta 2 - rozwiązanie zadania     
        2.7.5.    Obsługa środowiska AutoCAD-a - pomoce rysunkowe     
        2.7.6.    Funkcje wewnętrzne     
        2.7.7.    Obsługa błędów wykonania - funkcja *error* - pułapki     
    2.8.    Edycja obiektów rysunku     
        2.8.1.    Uwagi ogólne     
        2.8.2.    Wybrane funkcje do obsługi obiektów     
        2.8.3.    Wybrane funkcje do tworzenia zbiorów wskazań     
        2.8.4.    Wybrane funkcje do operacji na listach - część druga     
        2.8.5.    Właściwości elementów środowiska rysunku     
    2.9.    Przykłady programów wykonujących czynności edycyjne     
        2.9.1.    Program PROG05 - wskazanie obiektów do edycji przez nazwę     
        2.9.2.    Program PROG06 - wskazanie obiektów do edycji przez punkt     
 2.9.3.    Program PROG07 - wykorzystanie danych istniejących elementów     
    2.10.    Operacje logiczne     
        2.10.1.    Relacje i operatory logiczne     
        2.10.2.    Funkcja warunkowa if         
        2.10.3.    Funkcja wyboru cond         
        2.10.4.    Pętla typu while         
        2.10.5.    Pętla typu repeat         
    2.11.    Przykłady programów – operacje logiczne     
        2.11.1.    Program PROG08 - pętla while     
        2.11.2.    Program PROG09 - pętla repeat     
        2.11.3.    Program PROG10 - funkcja wyboru cond     
    2.12.    Funkcje do obsługi łańcuchów tekstowych i plików     
        2.12.1.    Funkcje konwersji     
        2.12.2.    Wybrane funkcje operacji na łańcuchach tekstowych     
        2.12.3.    Wybrane funkcje operacji na plikach     
    2.13.    Przykłady programów - operacje na plikach     
        2.13.1.    Program PROG11 - zapis współrzędnych punktów do pliku     
        2.13.2.    Program PROG12 - odczyt współrzędnych punktu z pliku     
    2.14.    Wybrane funkcje pomocnicze     
    2.15.    Testowanie programów         
    2.16.    Sterowanie programami i wykorzystanie kalkulatora geometrycznego     
3.    Okna dialogowe w programach AutoLISP - język DCL     
    3.1.    Informacje ogólne     
    3.2.    Elementy okien dialogowych     
    3.3.    Składnia języka DCL i budowa okna     
    3.4.    Atrybuty wycinków     
    3.5.    Funkcje AutoLISP do obsługi okien dialogowych     
        3.5.1.    Obsługa okien i wycinków     
        3.5.2.    Wymiana danych między wycinkami a zmiennymi programu     
        3.5.3.    Obsługa błędów w wycinkach EDIT_BOX     
        3.5.4.    Obsługa list w wycinkach list_box i popup_list     
        3.5.5.    Obsługa wycinków image     
    3.6.    Przykłady okien dialogowych w programach     
        3.6.1.    Okna z wycinkami edit_box, image i button, ukrywanie wycinka - program PROG13     
        3.6.2.    Okna z wycinkami typu radio_button - program PROG14     
        3.6.3.    Okna z wycinkami list_box, popup_list, listy zależne - program PROG15    
        3.6.4.    Program rysujący siatki wykresów     
4.    Kalkulator geometryczny         
    4.1.    Składnia wyrażeń numerycznych kalkulatora     
    4.2.    Funkcje kalkulatora geometrycznego         
    4.3.    Kalkulator geometryczny i AutoLISP         
    4.4.    Aplikacja KALKULATOR     
5. Modyfikacja menu AutoCAD-a     
    5.1. Modyfikacja menu z poziomu AutoCAD-a     
    5.2. Tworzenie menu częściowego w pliku tekstowym     
        5.2.1.    Menu sekcji POP     
        5.2.2.    Menu sekcji TOOLBARS     
        5.2.3.    Menu sekcji IMAGE     
Literatura     
Dodatek A. Wykaz funkcji AutoLISP omówionych w podręczniku     
Dodatek B. Wykaz programów AutoLISP zamieszczonych w podręczniku