AutoCAD. Konstrukcje budowlane

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Helion
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 47,25 zł

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 272, 2002 rok

Niniejsza książka i Aplikacja stanowi zbiór programów i narzędzi pozwalających na automatyzację najczęściej powtarzanych czynności podczas tworzenia rysunku. Pomimo zastosowania pewnych, dosyć zaawansowanych rozwiązań (np. automatyczne tworzenie wykazu stali profilowej), system nie traktuje jednak projektowania całościowo. Inaczej mówiąc, korzystając z narzędzi Aplikacji nie można opracować całego rysunku. Użytkownik musi łączyć funkcje Aplikacji i standardowe polecenia AutoCAD-a. Dodatkowe narzędzia pozwalają na przyspieszenie pracy, ale zwalniają jedynie z pewnego zakresu czynności i obowiązków. Znajomość standardowych poleceń AutoCAD-a jest niezbędna, a im lepiej użytkownik pozna środowisko AutoCAD-a, tym sprawniej będzie korzystać z programu. Nie trzeba natomiast rozdzielać poznawania AutoCAD-a i Aplikacji. Początkujący użytkownik, po zainstalowaniu Aplikacji w swoim AutoCAD-zie nie musi wcale rozróżniać, które polecenia są standardowymi poleceniami AutoCAD-a, a które Aplikacji. Aplikacja nie jest niczym innym, jak tylko rozszerzeniem możliwości AutoCAD-a poprzez dodanie nowych narzędzi, przydatnych szczególnie przy tworzeniu dokumentacji konstrukcyjno-budowlanej. Książka jest podzielona na trzy główne części tematyczne.

Pierwsza część zawiera opis dołączonej Aplikacji i ukazuje zastosowanie wszystkich dostępnych po jej zainstalowaniu narzędzi. Każde nowe narzędzie (z wyjątkiem najprostszych) scharakteryzowano dokładnie pod względem jego zastosowania i zilustrowano czytelnym przykładem. Zwrócono też uwagę na jego ewentualne ograniczenia. Kolejno przedstawiono narzędzia zgrupowane w rozbudowanym menu kursora i menu górnym, narzędzia dostępne tylko z klawiatury i dostępne w oknach narzędziowych. W osobnych rozdziałach opisano szczegółowo działanie bardziej zaawansowanych narzędzi-programów, które umożliwiają całościowe traktowanie zagadnień (np. wykonanie prawie kompletnych rysunków elementów lub detali).

Wszystkie przykłady i opisy odnoszą się do wersji angielskiej AutoCAD-a 2000, dlatego występują w nich polecenia w języku angielskim. Użytkownicy wersji polskiej będą musieli oczywiście wprowadzać polecenia i odczytywać komunikaty w języku polskim.
Opisy programów obliczeniowych uzupełniono o informacje dotyczące algorytmów i wzorów, na podstawie których te programy działają. Umożliwia to użytkownikowi poznanie zasad wykonywania obliczeń. Na zakończenie podano krótki przykład wykonania rysunku wraz z opisami pozycji i wykazem stali profilowej.
Druga część to przykładowe rysunki i rozwiązania elementów konstrukcji stalowych, jak też stosowane sposoby przedstawiania, wymiarowania i opisywania typowych szczegółów konstrukcyjnych.
W trzeciej części zamieszczono przydatne do projektowania tablice, najczęściej wykorzystywane przez konstruktorów podczas tworzenia dokumentacji rysunkowej.

Spis treści:
Od Autora
Wprowadzenie
Dla kogo przeznaczona jest ta książka?
Wymagane doświadczenie i znajomość AutoCAD-a
Wymagana znajomość branży konstrukcyjno-budowlanej
Zawartość książki

Rozdział 1. Wymagania sprzętowe i instalacja Aplikacji
Środowisko i wymagania sprzętowe
Pliki niezbędne do uruchomienia Aplikacji
Struktura katalogów i plików
Instalacja Aplikacji w systemie AutoCAD-a 2000

Rozdział 2. Opis i struktura Aplikacji
Postać Aplikacji
Skala i ustawienia rysunkowe
Organizacja warstw i zarządzanie nimi
Grubości, kolory i rodzaje linii
Styl pisma
Rysunek prototypowy i ustawienia AutoCAD-a
Styl wymiarowania
Plik acad.lsp
Skrócone nazwy poleceń
Ramka rysunkowa
Aplikacja RFD dołączona do książki
Wersja Aplikacji RFD

Rozdział 3. Menu i polecenia Aplikacji
Menu kursora
Menu narzędzia
Oznaczanie przekrojów
Współrzędne
Zmiana tekstu
Suma
Linie niewidoczne
Menu baza
Ładowanie Aplikacji
Baza profili stalowych
Parametry profili stalowych
Wymiarowanie przekrojów stalowych
Polecenie IZOLACJA
Polecenie REWIZJA
Polecenie HOLD
Rysunek schematyczny pręta
Ustawienia rysunkowe
Help
Menu odnosniki
Spoiny
Opis pozycji - konstrukcje stalowe
Opis kratki pomostowej
Opis prętów zbrojeniowych
Pozostałe polecenia
Edycja
Odbicie lustrzane symbolu spoiny
Wyszukiwanie pozycji
Przepisanie wymiaru
Obliczanie długości łuku
Obliczanie wartości kąta wewnętrznego
Obliczenie ciężaru blachy netto
System
Powiększanie obrazu
CV - narożnik
Wymiarowanie
Układ współrzędnych
Edycja tekstu
Zaokrąglanie narożnika
Ścinanie narożnika
Ustawienie warstwy
Ustawienie warstwy i rysowanie linii
Ustawienie warstwy i rysowanie polilinii
Zmiana warstwy
Zmiana innych cech linii
Przesunięcie do punktu środkowego
Kopiowanie do punktu środkowego
Linia od punktu środkowego
Odbij względem punktu środkowego
Symbol opisujący poziom
Oznaczenia śrub
Zestawienie belek narzędziowych

Rozdział 4. Konstrukcje stalowe
Biblioteka profili walcowanych
Wstawienie profilu do rysunku
Sprawdzenie narysowanych profili
Sprawdzenie pozycji, elementu i wykaz stali profilowej
Wstawienie opisu pozycji
Wstawienie opisu śruby
Opis elementu
Automatyczny wykaz stali profilowej
Wykaz stali profilowej
Dobór śruby
Połączenie sprężone
Połączenie - blacha
Rysunek stężenia konstrukcji stalowej
Wymiarowanie przekrojów stalowych
Nośność spoin
Pole powierzchni profilu stalowego
Rysunek blachy w przekroju
DRABINA - Rysunek drabiny stalowej
KRATKA - Wykaz kratek pomostowych
Tworzenie tabeli wykazu KRATEK
Dodawanie nowych pozycji do zestawienia
Usuwanie istniejących pozycji
Modyfikacja (edycja) pozycji
Zmiana położenia tabeli
Usuwanie listy kratek
Zestawienie poleceń dla programu KRATKA
BELKA1 - Belka stalowa - połączenie kątownikowe

Rozdział 5. Konstrukcje żelbetowe
PRET - Wstawianie pręta zbrojeniowego w widoku
Przekrój pręta zbrojeniowego
Strzemiona
Wykaz stali zbrojeniowej
BZP - Przekrój belki żelbetowej
Przekrój kanału żelbetowego
Belka żelbetowa jednoprzęsłowa
PLYTA - Rysunek płyty żelbetowej
CHBET - Podkład z chego betonu
Stopa fundamentowa
Śruba fundamentowa

Rozdział 6. Przykład

Dodatek A Wykaz połączeń kątownikowych
IW1621pl
IW1612
IW1622pl
IW2021pl
IW2012
IW2022pl

Dodatek B Przykłady i rozwiązania projektowe detali konstrukcyjnych
Belki główne i stężenia
Stopa słupa
Blachy węzłowe
Nietypowa rama kratowa
Balustrada wykonana z elementów L60x5
Balustrada wykonana z rur
Drabina wykonana z elementów L65x7
Kratki pomostowe
Dodatek C Tablice
Właściwości stali
Ceowniki normalne
Dwuteowniki IPE
Dwuteowniki szerokostopowe HEA
Dwuteowniki szerokostopowe HEB
Dwuteowniki szerokostopowe HEM
Dwuteowniki
Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne
Rury
Profile zamknięte - kwadratowe
Profile zamknięte - prostokątne
Pręty okrągłe
Ceowniki półzamknięte gięte na zimno
Śruby wg PN-74/M-82101
Długości zaciskowe śrub wg PN-74/M-82101
Śruby wg DIN 7990
Długości zaciskowe śrub wg DIN 7990
Śruby wg DIN 6914
Długości zaciskowe śrub wg DIN 6914
Zalecane odległości pomiędzy śrubami
Nakrętki napinające otwarte
Gniazda pod klucze płaskie
Gniazda pod klucze nasadowe sześciokątne
Śruby fundamentowe
Płytka centrująca
Kołki rozporowe HILTI: HSA-K
Kołki rozporowe HILTI: HSL-TZ
Kotwy wklejane HILTI: HAS-E
Kraty pomostowe "MOSTOSTAL" - zgrzewane
Stopnie schodowe
Bibliografia
Skorowidz