AutoCAD w architekturze krajobrazu

ISBN 978-83-7583-641-7

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 268, 2016 rok

Porady przydatne w pracy architekta krajobrazu, projektowanie w przestrzeni 2D,tworzenie obiektów 3D, praktyczne ćwiczenia do samodzielnej nauki programu.

Spis treści
1. WPROWADZENIE ... 6

2. PODSTAWY PRACY W PROGRAMIE NA PŁASZCZYŹNIE (Maciej Żołnierczuk, Piotr Sikorski, Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Beata Fornal-Pieniak) ... 10
2.1. INTERFACE PROGRAMU, ZASADY WYDAWANIA, REALIZACJI POLECEŃ ... 10
2.2. NOWY RYSUNEK ... 21
2.3. PODSTAWOWE OBIEKTY RYSUNKOWE W AUTOCADZIE ... 24
2.4. ZOOM – PODGLĄD RYSUNKU ... 38
2.5. METODY RYSOWANIA ... 40
2.6. MODYFIKACJE OBIEKTÓW ... 45
2.7. GLOBALNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH (GUW) I LOKALNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH (LUW) ... 68
2.8. RASTER ... 72
2.9. WARSTWY ... 76
2.10. KRESKOWANIE ... 83
2.11. BLOKI I BIBLIOTEKA – ROLA DESIGN CENTER ... 89
2.12. WYMIAROWANIE ... 102
2.13. EDYTORY TEKSTU – OPIS ... 110
2.14. PRZYGOTOWANIE WYDRUKU ... 118

3. MODELOWANIE 3D (Stanisław Skotnicki) ... 129
3.1. WIDOKI I STYLE WIZUALIZACJI ... 129
3.2. PODSTAWOWE OBIEKTY BRYŁOWE 3D ... 132
3.3. OPERACJA NACIŚNIJ I CIĄGNIJ ... 144
3.4. ALGEBRA BRYŁ W TWORZENIU OBIEKTÓW 3D ... 151
3.5. OPERACJA WYCIĄGNIJ ... 159
3.6. OPERACJA PRZEKRĘĆ ... 166
3.7. OPERACJA PRZECIĄGNIĘCIE ... 170
3.8. OPERACJA WYCIĄGNIĘCIE ZŁOŻONE PRZY TWORZENIU OBIEKTÓW 3D ... 185
3.9. DRUKOWANIE MODELI 3D ... 189

4. DATAFLOR – PROFESJONALNE UDOGODNIENIE DLA ARCHITEKTA KRAJOBRAZU (opracowanie zbiorowe pracowników firmy Green Fingers) ... 194
4.1. SKALOWANIE – TRANSFORMACJA RASTRA ... 194
4.2. SYMBOL LINII ... 197
4.3. SZRAF SKARPY ... 199
4.4. SZRAFOWANIE OBRAZKAMI I ICH EDYCJA ... 199
4.5. WSTAWIANIE OBRAZKA Z QUICK MANAGERA – USTAWIENIA ... 202
4.6. EDYCJA OBRAZKÓW ... 204
4.7. WSTAWIANIE ROŚLIN Z QUICK MANAGERA ... 207
4.8. WSTAWIANIE ROŚLIN Z MANAGERA OBIEKTÓW ... 210
4.9. PLAN WYTYCZANIA ... 212
4.10. MANAGER SPADKÓW ... 213
4.11. ETYKIETY TEKSTOWE ... 215
4.12. LEGENDA ... 218
4.13. PRZEJŚCIE DO SKETCHUP I ADOBE PHOTOSHOP ... 221
4.14. OBIEKTY KRAJOBRAZOWE ... 226
4.15. OŚWIETLENIE ... 236
4.16. RAMKA I TABELKA ... 245

5. MOŻLIWOŚCI TWORZENIA WIZUALIZACJI OBIEKTÓW TERENÓW ZIELENI (Magdalena Nosek) ... 246
5.1. INNE PROGRAMY DO MODELOWANIA TRÓJWYMIAROWEGO ... 246
5.2. ZAAWANSOWANE PROGRAMY DO GRAFIKI TRÓJWYMIAROWEJ: AUTODESK 3DS MAX/MAYA, CINEMA 4D, RHINOCEROS ... 246
5.3. BLENDER ... 247
5.4. SKETCHUP ... 247
5.5. OPTYMALIZACJA PRZEBIEGU PRACY ... 249
5.6. ADOBE PHOTOSHOP ... 249
5.7. MATERIAŁY WYMAGANE DO PRACY ... 249
5.8. PRZYKŁADOWY PRZEBIEG PRACY ... 250
5.9. PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA – PORADNIK ... 251
5.10. EKSPERYMENTY ... 264

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA ... 266