Autodesk Robot Structural Analysis. Podstawy obliczeń

ISBN 978-83-7348-327-9

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 166, 2013 r.

Program Autodesk Robot Structural Analysis jest programem służącym do analizy statycznej i dynamicznej szerokiego zakresu konstrukcji prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Oprócz tego umożliwia on wymiarowanie konstrukcji za pomocą norm narodowych (w tym norm polskich), jak i zgodnie z Eurokodami. Dodatkowo producent stworzył całą serię nakładek i programów współpracujących z programem Robot, które umożliwiają integrację całego procesu projektowania w jednym programie. Program jest produkowany w wielu wersjach językowych i bardzo chętnie stosowany w wielu biurach projektów nie tylko w kraju, ale również za granicą. W części dotyczącej analizy statycznej i dynamicznej, będącej głównym przedmiotem tej publiŞkacji, wykorzystuje on metodę elementów skończonych (MES). Przed przystąpieniem do korzystania z programu, użytkownik winien zapoznać się z podstawami tej metody, gdyż brak wiedzy może prowadzić do poważnych błędów niezawinionych przez autorów programu. Istnieje wiele opracowań dotyczących MES. Za podstawową publikację można tu uznać dzieło O. C. Zienkiewicza, który jest uznawany za jednego z twórców tej metody, wydane oryginalnie w Wielkiej Brytanii w roku 1968, ale już w roku 1972 przetłumaczone na język polski [1]. Praca ta doczekała się sześciu wydań w języku angielskim i rozrosła się do kilku tomów [2]. Innymi pracami dotyczącymi metody elementów, dostępnymi w Polsce, są wydawnictwa [3] i [4]. Jeśli chodzi o opis działania programu Robot, to najpełniejsze informacje można znaleźć w instrukcjach programu Robot v. 21.0 [5] (brak jest natomiast instrukcji programu do wersji Robot Structural 2009.
 
Celem niniejszej pracy jest zapoznanie czytelnika z podstawowymi funkcjami programu na przykładach analizy statycznej i dynamicznej prostych elementów konstrukcyjnych.

Uzupełnienie podręcznika  Robot AutoDESK Structural Analysis – wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych .

Spis treści:
1. PRZEDMOWA

2. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

2.1. Wybór typu projektowanej konstrukcji

2.2. Podstawowe wiadomości o definiowaniu konstrukcji

3. PRZYKŁADY ANALIZY UKŁADÓW PRĘTOWYCH

3.1. Przykład 1 – Pręt wspornikowy analiza statyczna i dynamiczna

3.2. Przykład 2 – Belka wolnopodparta

3.3. Przykład 3 – Układ ramowo-cięgnowy
3.4. Przykład 4 – Układ ramowo-kratowy

4. PRZYKŁADY ANALIZY UKŁADÓW POWIERZCHNIOWYCH 

4.1. Przykład 5 – Analiza stanu naprężeń w rurze grubościennej

4.2. Przykład 6 – Płyta

4.3. Przykład 7 – Tarcza

4.4. Przykład 8 – Układ płytowy z prętami

4.5. Przykład 9 – Powłoka sferyczna

5. PIŚMIENNICTWO