Autodesk Robot Structural Analysis. Wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych. Przykłady obliczeń

ISBN 978-83-7348-607-2

Oprawa: miękka, Format: cm, Stron: 178, 2014 r.

Książka pt. Robot AutoDESK Structural Analysis – wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych. Przykłady obliczeń autorstwa A. Ambroziaka i P. Kłosowskiego stanowi uzupełnienie wydanego w roku 2010 (wznowienie – Wydawnictwo PG 2013) podręcznika Robot AutoDESK Structural Analysis – podstawy obliczeńZawiera objaśnienie i kompletne przykłady wymiarowania konstrukcji stalowych i żelbetowych za pomocą tytułowego programu firmy AutoDESK. Przedstawiono w niej trzy przykłady wymiarowania prętowych konstrukcji stalowych. Pokazano wymiarowanie pojedynczego pręta kratownicy oraz ramy stalowej. Autorzy omówili sposób doboru profili prętów oraz weryfikacji konstrukcji. Kolejne przykłady zawierają procedury wymiarowania konstrukcji żelbetowych: ramy, dwu płyt, stopy fundamentowej i powłoki sferycznej. Pokazany jest szczegółowo sposób postępowania od definicji konstrukcji, poprzez analizę wyników statycznych, dobór powierzchni i sposobu zbrojenia, kończąc na sposobie automatycznego generowania rysunków zbrojenia. Książka jest bogato ilustrowana, co pozwala czytelnikowi na łatwe znalezienie odpowiednich opcji programu także w przypadku samodzielnej nauki.

W pierwszym rzędzie powinni się z nią zapoznać stenci uczący się automatycznego wymiarowania konstrukcji budowlanych za pomocą programu Robot AutoDESK. Ze względu na powszechność stosowania programu w biurach projektów, znajdzie też zapewne nabywców wśród inżynierów z biur projektów pragnących rozszerzyć swoją wiedzę na temat wymiarowania konstrukcji stalowych i żelbetowych.

Spis treści:

1. PRZEDMOWA 

2. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 

2.1. Wybór typu projektowanej konstrukcji 

2.2. Podstawowe wiadomości o definiowaniu konstrukcji 

3. WYMIAROWANIE PRĘTOWYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH 

3.1. Przykład nr 1 – Wymiarowanie słupa stalowego

3.2. Przykład nr 2 – Projektowanie kratownicy płaskiej

3.3. Przykład nr 3 – Rama płaska

4. WYMIAROWANIE PRĘTOWYCH KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

4.1. Przykład nr 4 – Analiza żelbetowego układu ramowego

5. WYMIAROWANIE PŁYT ŻELBETOWYCH

5.1. Przykład nr 5 – Projektowanie płyty przewieszonej

5.2. Przykład nr 6 – Projektowanie płyty z otworem

6. WYMIAROWANIE STOPY FUNDAMENTOWEJ 

6.1. Przykład nr 7 – Projektowanie stóp fundamentowych dla ramy

7. WYMIAROWANIE POWŁOKI ŻELBETOWEJ

7.1. Przykład nr 8 – Projektowanie powłoki sferycznej

8. DODATKI

8.1. Metoda elementów skończonych (MES)

8.2. SGN, SGU

PIŚMIENNICTWO