Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady

Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron: 200, 2010 r., bardzo liczne fotografie i rysunki  barwne oraz czarno-białe

Monografia ma na celu poszerzenie wiedzy o funkcjonowaniu środowiska mieszkaniowego dla osób starszych, jakim jest Dom Pomocy Społecznej. Można się w niej zapoznać z problemami i potrzebami użytkowników dotyczącymi środowiska życia oraz z wynikami przeprowadzonych badań jakościowych na istniejących placówkach domów opieki społecznej.  Wiadomości te mogą przyczynić się do stworzenia bazy informacji przydatnej do należytego kształtowania obiektów całkowicie przyjaznych osobom starszym. Monografia ta przedstawia stia przypadku, ale nie formułuje wytycznych, ukazuje jedynie niedostosowania istniejących placówek opiekuńczych do obecnych wymagań prawa i standardów światowych.

 

Spis treści:
1. Wstęp
2. Próba definicji procesu starzenia się i starości
3. Problemy i potrzeby lzi starszych 

 

3.1. Poziomy realizacji potrzeb mieszkańców ośrodków pobytu stałego
3.2. Klasyfikacja potrzeb człowieka starego - mieszakńca domu pomocy oraz ich wpływ na rozwiązania przestrzenne
3.3. Podstawowe wymagania związane ze starzeniem się 
3.4. Rodzaje niepełnosprawnosci a ograniczenia mobilności

 

4. Potrzeby pozostałych grup użytkowników
4.1. Potrzeby pracowników
4.2. Potrzeby osób odwiedzających

 

5. Badania jako źródło informacji o potrzebach użytkowników
5.1.1. Badania jakości obiektu domu opieki dla lzi starszych
5.1.2. Lista kategorii jakości dla obiektu Domu Opieki Społecznejdla lzi starszych
5.2. Obiekty opiekuńcze dla lzi starszych poddane badaniom jakościowym
5.2.1. Dom Księży Emerytów, Katowice
5.2.2. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zakon Kamilianów, Zabrze
5.2.3. Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom", Gliwice
5.2.4. Dom Seniora prowadzony przez Siostry Boromeuszki, Gliwice
5.2.5. Opoka, Dom Pomocy Społecznej, Gliwice
5.2.6. Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej PCK w Chorzowie Starym
5.3. Badania jakościowe przeprowadzane na obiektach opiekuńczych w Stanach Zjednoczonych
5.3.1. Oak Grove Nursing Care Center w Waterville
5.3.2. Lakewood Manor Nursing Home w Waterville
5.3.3. Birch Bay Vilage w Bar Harbor
5.3.4. Wnioski końcowe z badań własnych obiektów położonych w Stanach Zjednoczonych

 

6. Wnioski ogólne płynące z przeprowadzonych badań własnych

 

7. Podsumowanie
7.1. Wymagania dotyczące poszczególnych stref
7.2. Wymagania normatywne dotyczące strefy mieszkalnej
7.3. Zestawienie wytycznych projektowania dla osób niepełnosprawnych i starszych w Polsce, Niemczech i USA
7.4. Powiązanie między przestrzeniami - gradacja dostępności

 

8. Zakończenie

 

Aneks
1. Poziomy realizacji potrzeb mieszkańców ośrodków pobytu stałego
2. Lista kategorii jakości dla obiektu domu opieki dla lzi starszych
Bibliografia
Streszczenie