Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach

Oprawa: miękka, Format:  A4, Stron: 299, 2012 r., fotografie i rysunki barwne i czarno-białe 

Monografia dotyczy zjawiska we współczesnej architekturze, znanego na świecie jako Reseach by Design oraz Design by Research dopełniających się metod postępowania, łączących badania z projektowaniem, czyli projektowaniem z ziałem badań. Praca bazuje na informacjach pochodzących z założeń biznesowych inwestorów, ze środowiska zbudowanego, jego użytkowników i zarządców nieruchomości. Głównym celem było pokazanie metody projektowania z wykorzystaniem badań, zobrazowanie sposobu postępowania na wybranych przykładach z przedstawieniem rezultatów i korzyści. Wykazano, że prawidłowe określenie i konsekwentne realizowanie priorytetów projektowych znacząco wpływa na sukces biznesowy inwestycji, wzrost jakości obiektu i zadowolenie użytkowników.

Spis treści:

I. Wprowadzenie
1. Uzasadnienie podjęcia tematu
2. Załozenia, cel i zakres, pytania badawcze, struktura pracy
3. Badania jakościowe w literaturze, praktyce i nauczaniu

II. Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym
1. Współczesne rozumienie budynku na tle potrzeb inwestora i użytkowników
2. Rozwój badań jakościowych
2.1. Początki ocen jakościowych
2.2. Metody POE (Post Occupancy Evaluation) i BPE (Building Performance Evaluation)
2.3. Programowanie i oceny jakościowe jako rozpoznanie potrzeb użytkownika
2.4. Ogólne informacje na temat badań jakościowych obiektów
3. Źródła wiedzy do projektowania w podejściach tradycyjnym i badawczym
3.1. Tradycyjne i badawcze podejścia do projektowania
3.2. Źródła wiedzy w projetowaniu

III. Przykłady wykonanych badań
1. Wprowadzenie
2. Metodyka realizacji badań
2.1. Metody i narzędzia badawcze
2.2. Badania jakościowe wg autorskiej metody
2.3. Badania obserwacyjne
2.4. Badania typu way-finding
2.5. Badania ankietowe
2.6. Wywiady
2.6.1. Wywiady umawiane ustrukturyzowane
2.6.2. Wywiady nieustrukturyzowane - luźne "spontaniczne" rozmowy
2.7. Metoda partycypacyjna
2.8. Badania za pomocą urządzeń pomiarowych
2.9. Autorskie metody oceny obiektów
2.9.1. Autorska metoda badań przedprojektowych obiektów o podobnej funkcji, jako źródło wiedzy do projektowania
2.9.2. Autorska metoda oceny obiektu zrealizowanego jako weryfikacja decyzji projektowych
3. Wybrane przykłady badań 
3.1. Przykład nr 1 - badania jakościowe budynku biurowego do wynajecia "Chorzowska 50" w Katowicach (2000)
3.2. Przykład nr 2 - badania jakosci technicznej i way-finding inteligentnego budynku biurowego do wynajecia WFC (Warszawskiego Centrum Finansowego) w Warszawie (2002)
3.3. Przykład nr 3 - badania przedprojektowe dotyczące projektu parku wodnego w Marklowicach (2004)
3.1.4. Przykład nr 4 - badania przedprojektowe dotyczące projektu zewnętrznego parku rekraacji "Tropikalna Wyspa" w Marklowicach (2005) 
3.1.5. Przykład nr 5 - badania w trakcie użytkowania parku rekraacji "Tropikalna Wyspa" w Marklowicach jako badania przedprojektowe dla nowych projektów parków rekraacji w Pilicy i Rydułtowicach (2006-2011)
3.1.6. Przykład nr 6 - badania w trakcie użytkowania zrealizowanego obiektu parku rekraacji "Żyrafa" w Rydułtowicach (2010)
3.1.7. Porównanie obydwu zrealizowanych i opisanych powyżej obiektów rekraacyjnych "Tropikalna Wyspa" w Marklowicach i  "Żyrafa" w Rydułtowicach
3.2. Badania ankietowe
3.2.1. Ankieta nr 1 - poznanie opinii użytkowników o kolorystyce nowego gimnazjum w Marklowicach (2004) 
3.2.2.  Ankieta nr 2 - poznanie opinii stentów na temat skuteczności i zasadności stosowania dabań przedprojektowych (2011)
3.3. Wywiady
3..3.1. Wywiad 1 - z dyrektorem technicznym KSM (2003)
3.3.2. Wywiad 2 - z rzeczoznawcą ds. jakosci budownictwa (2003)
3.4. Oceny decyzji inwestycyjnych
4. Podsumowanie i wnioski końcowe z wykonanych badań 

IV. Badania jakościowe pomocne w określaniu priorytetów projektowych. Projektowanie priorytetowe
1. Priorytety projektowe i projektowanie priorytetowe
2. Przykłady zastosowania priorytetów oroaz projektowania priorytetowego

V. Zakończenie. Podsumowanie, wnioski końcowe i rekapitulacja
1. Ustosunkowanie się do celu monografii
2. Próba rekapitulacji - podsumowanie i wnioski końcowe

Aneks - Słownik wybranych terminów i pojęć wykorzystanych w pracy
Bibliografia
Streszczenie