Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: ITB
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 42,00 zł 30,00 zł

ISBN 978-83-249-2861-3

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x23,5 cm, Stron: 50, 2010 r. 

Instrukcja 455/2010.

Przedmiotem poradnika są – związane z ochroną przed promieniowaniem jonizującym –wymagania, warunki i procedury badania zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych, wytwarzanych z surowców pochodzenia mineralnego i z odpadów przemysłowych oraz zasady oszacowania niepewności wyników pomiarów i kryteria zgodności wyników badań z wymaganiami.

Poza praktycznymi wskazaniami dotyczącymi systemu prowadzenia kontroli naturalnej promieniotwórczości, poradnik zawiera rekomendowane procedury badawcze i zasady oceny wyniku badań, w tym kryteria zgodności z wymaganiami. Ponadto zamieszczono w nim podstawy naukowe wymaganych prawem ograniczeń wskaźników aktywności (miar stężenia promieniotwórczego izotopów w wyrobach) oraz procedur oszacowywania ich niepewności. Poradnik jest adresowany przede wszystkim do personelu laboratoriów badawczych, w których wykonywane są oznaczenia zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych.

Ponadto może on być użyteczny także dla innych podmiotów, uczestników procesu budowlanego, między innymi producentów wyrobów, ich upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów, jednostek certyfikujących i kontrolujących, projektantów, wykonawców robót i świadczących usługi budowlane.

 

Spis treści:

Streszczenie

1. Wprowadzenie

2. Stosowane terminy i definicje

3. Wymagania dotyczące zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych

w wyrobach budowlanych

3.1. Wskaźniki aktywności – miary zawartości izotopów i ich ograniczenia

3.2. Podstawy teoretyczne i doświadczalne wymagań

4. Wymagania dotyczące systemu kontroli wyrobów budowlanych

4.1. Wyroby budowlane podlegające kontroli

4.2. Próbki reprezentatywne wyrobów

4.3. Wymagania w odniesieniu do laboratoriów kontrolnych

5. Procedury badań kontrolnych

5.1. Metoda badania oraz aparatura pomiarowa

5.2. Przygotowanie i badanie próbek

5.3. Baza danych pomiarowych i algorytm obliczania wyników

5.4. Raport z badań kontrolnych

6. Procedura oceny wyników badań kontrolnych

6.1. Kryteria zgodności wyników badań z wymaganiami

6.2. Ocena końcowa wyrobu na podstawie badan kontrolnych

Bibliografia