Barry's Advanced Construction of Buildings

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Wiley
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 155,00 zł

ISBN 978-1-118-97710-1

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 5456, 2019 r.

The updated edition of the authoritative and comprehensive guide to construction practice

The revised fourth edition of Barry's Advanced Construction of Buildings expands on the resource that has become a standard text on the construction of buildings. The fourth edition covers the construction of larger-scale buildings (primarily residential, commercial and industrial) constructed with load bearing frames in timber, concrete and steel; supported by chapters on offsite construction, piling, envelopes to framed buildings, fit-out and second fix, lifts and escalators, building pathology, upgrading and demolition.

The author covers the functional and performance requirements of the main building elements as well as building efficiency and information on meeting the challenges of limiting the environmental impact of buildings. Each chapter incles new "at a glance" summaries that introduce the basic material giving a good understanding of the main points quickly and easily. The text is fully up to date with the latest building regulations and construction technology. This important resource:

Covers design, technology, offsite construction, site assembly and environmental issues of larger-scale buildings incling primarily residential, commercial and industrial buildings constructed with load bearing frames
Highlights the concept of building efficiency, with better integration of the topics throughout the text
Offers new "at a glance" summaries at the beginning of each chapter
Is a companion to Barry's Introduction to Construction of Buildings, fourth edition

Written for undergraduate stents and those working towards similar NQF level 5 and 6 qualifications in building and construction, Barry's Advanced Construction of Buildings is a practical and highly illustrated guide to construction practice. It covers the materials and technologies involved in constructing larger scale buildings.

 

 

Zaktualizowane wydanie autorytatywnego i wyczerpującego przewodnika po praktyce budowlanej.

Poprawione czwarte wydanie Advanced Construction of Buildings Barry'ego rozszerza się o zasób, który stał się standardowym tekstem na temat budowy budynków. Czwarte wydanie obejmuje bowę budynków o większej skali (głównie mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych), zbudowanych z ram nośnych z drewna, betonu i stali; wspieranych przez rozdziały dotyczące budowy poza miejscem zamieszkania, palowania, kopert do budynków w ramach, wyposażenia i drugiego montażu, wind i schodów ruchomych, patologii budownictwa, modernizacji i rozbiórki.

Autor omawia wymagania funkcjonalne i eksploatacyjne głównych elementów budynku, a także efektywność budynku i informacje dotyczące sprostania wyzwaniom związanym z ograniczeniem wpływu budynków na środowisko naturalne. Każdy rozdział zawiera nowe streszczenia "na pierwszy rzut oka", które wprowadzają podstawowy materiał dający możliwość szybkiego i łatwego zrozumienia głównych punktów. Tekst jest w pełni aktualny z najnowszymi przepisami budowlanymi i technologią budowlaną. Ten ważny zasób:

Obejmuje projektowanie, technologię, bowę poza terenem zakładu, montaż na placu budowy i kwestie środowiskowe budynków o większej skali, w tym przede wszystkim budynków mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych zbudowanych z ramami nośnymi. podkreśla koncepcję efektywności budynków, z lepszą integracją tematów w całym tekście. Oferuje nowe streszczenia "na pierwszy rzut oka" na początku każdego rozdziału. 

Napisany dla stentów stiów licencjackich oraz osób pracujących na rzecz uzyskania podobnych kwalifikacji na poziomie 5 i 6 NQF w budownictwie, Barry's Advanced Construction of Buildings jest praktycznym i wysoce ilustrowanym przewodnikiem po praktyce budowlanej. Obejmuje on materiały i technologie związane z budową budynków o większej skali.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator