Belki zespolone stalowo-betonowe w konstrukcjach budowlanych

Okładka: twarda, Stron: 154, monografia nr 83, 2001 r., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Praca przedstawia historię rozwoju konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych, przegląd rozwiązań konstrukcyjnych belek zespolonych, wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych różnego typu belek i łączników oraz zasady obliczania i projektowania belek o własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych autora. W części poświęconej badaniom teoretycznym i eksperymentalnym zawarta jest obszerna relacja z badań przeprowadzonych przez innych badaczy oraz badań własnych rozwiązań konstrukcyjnych belek. Przedstawiono wyniki badań belek stalowych obetonowanych, badań łączników oraz belek zespolonych z płytą monolityczną i płytą na profilowanych blachach stalowych, belek hybrydowych, belek ażurowych i z otworami w środniku, belek kratowych i podciągów złożonej konstrukcji. Badania własnych rozwiązań konstrukcyjnych autora dotyczy belek zespolonych za pomocą zbrojenia poprzecznego, belek stalowych częściowo betonowanych oraz belek zespolonych za pomocą ciągłego łącznika.  W części poświęconej własnym rozwiązaniom konstrukcyjnym przedstawiono metody obliczania i projektowania belek, zalecenia konstrukcyjno-wykonawcze oraz przykłady realizacji i uzyskane efekty techniczne. Spostrzeżenia z relacjonowanych badań, w tym również badań własnych, pozwalają sformułować wnioski o zbyt ostrożnych metodach projektowania w dotychczas obowiązujących w Polsce przepisach normalizacyjnych, niewystarczającym poziomie i zakresie normalizacji, jak również o wynikającej stąd potrzebie dalszego rozwijania badań.


Spis treści:
Streszczenie
Wstęp

1. Historia rozwoju konstrukcji stalowo-betonowych

2. Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych belek zespolonych
2.1. Belki stalowe obetonowane
2.2. Belki zespolone za pomocą łączników
2.2.1. Rozwiązania konstrukcyjne łączników
2.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne belek

3. Współpraca stali i betonu w elemencie zespolonym w świetle badań eksperymentalnych i w ujęciu teoretycznym
3.1. Badania belek stalowych obetonowanych
3.2. Badania łączników
3.2.1. Łączniki spiralne
3.2.2. Łączniki sztywne
3.2.3. Łączniki giętkie
3.3. Badania belek o homogenicznym dwuteowym przekroju stalowym i monolitycznej płycie betonowej
3.3.1. Nośność graniczna belek swobodnie popartych
3.3.2. Nośność graniczna belek ciągłych
3.3.3. Efektywna szerokość płyty
3.3.4. Poprzeczne i podłużne zbrojenie płyty
3.3.5. Ugięcia, wpływ skurczu i pełzania betonu oraz zmian temperatury
3.3.6. Zespolenie częściowe, wpływ poślizgu na naprężenia i ugięcia
3.4. Badania belek innych typów
3.4.1. Belki z płytą na profilowanych blatach stalowych
3.4.2. Belki hybrydowe
3.4.3. Belki ażurowe i belki z otworami w środniku
3.4.4. Belki kratowe
3.4.5. Podciągi o złożonej konstrukcji
3.5. Badania eksperymentalne belek o własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych
3.5.1. Program i zakres badań
3.5.2. Analiza wyników badań
3.5.3. Ogólne wnioski z badań

4. Własne rozwiązania konstrukcyjne belek stalowo-betonowych
4.1. Konstrukcja belek
4.1.1. Belki zespolone za pomocą zbrojenia poprzecznego
4.1.2. Belki stalowe częściowo obetonowane
4.1.3. Belki zespolone za pomocą ciągłego łącznika
4.2. Obliczanie i projektowanie belek, zalecenia konstrukcyjno-wykonawcze, przykłady realizacji
4.2.1. Belki zespolone za pomocą zbrojenia poprzecznego
4.2.2. Belki stalowe częściowo obetonowane
4.2.3. Belki zespolone za pomocą ciągłego łącznika
5. Uwagi końcowe

Literatura

Streszczenia