Beton architektoniczny - wytyczne techniczne

ISBN 978-83-61331-15-5

Oprawa: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 120, 2011 r., fotografie i rysunki  czarno-białe

 
Opracowanie „Beton architektoniczny – wytyczne techniczne” autorstwa Krzysztofa Kuniczuka stanowi pierwszą w Polsce próbę tak szerokiego ujęcia tematu. Środowisko producentów betonu i jego składników, wykonawców robót a przede wszystkim architektów, od dawna czeka na kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących betonu architektonicznego. Konieczność powstania dokumentu odniesienia, który mógłby stanowić płaszczyznę porozumienia w relacji architekt – projektant – dostawca betonu – wykonawca obiektu i być podstawą formułowania specyfikacji technicznych dla obiektów z eksponowanymi powierzchniami betonowymi o sprecyzowanych wymaganiach estetycznych, jest pilna i podnoszona była wielokrotnie na rozmaitych forach zawodowych i naukowych branży budowlanej. 

[...] Na podkreślenie zasługuje także ogromna wiedza praktyczna Autora, poparta licznymi prezentowanymi przykładami z realizacji (trafnie dobrana doskonała dokumentacja fotograficzna), w których powstawaniu Autor był postacią wiodącą w zakresie betonu architektonicznego. To praktyczne podejście Autora do zagadnienia stanowi szczególną wartość opracowania i czyni z publikacji wartościowy poradnik, zwłaszcza dla architekta jak i dla wykonawcy robót. [...] dr inż. Piotr Woyciechowski

Spis treści (skrócony):
Od Wydawcy
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe definicje
3. Kategorie betonu architektoniczne
4. Projekt architektoniczny
5. Sposoby uzyskiwania betonu architektonicznego
6. Mieszanka betonowa
7. Beton barwiony
8. Układanie i zagęszczanie
9. Pielęgnacja
10. Sposoby zabezpieczenia powierzchni
11. Naprawy
12. Wskazówki dotyczące zapewnienia jakosci
13. Ocena
14. Podsumowanie
 
Załącznik A
Środki adtyadhezyjne
 
Załącznik B 
Wpływ warunków pogodowych na wygląd obiektów z betonu architektonicznego
 
Załacznik C
Najczęśtsze wady przy wykonywaniu betonu architektonicznego i przyczyny ich powstawania
 
Załacznik D
Samozagęszczalny beton architektoniczny
 
Załacznik E
Lista kontrolna specyfikującego
Lista kontrolna wykonawcy
 
Specyfikacja - wzór
1. Zagadnienia ogólne
2. Definicje
3. Przepisy prawne, normy, wytyczne
4. Wymagania dla betonu architektonicznego
5. Zapewnienie jakości
6. Dokumentacja do przedłożenia
7. Wykonanie
8. Ocena wykonania
Litaratura