Betonowe konstrukcje masywne - Teoria, Wymiarowanie, Realizacja

Oprawa: twarda, Format: 23,3x16 cm, Stron: 320,  2003 r.

Książka przeznaczona jest dla inwestorów, projektantów, wykonawców, stentów i naukowców zajmujących się w swojej pracy masywnymi konstrukcjami z betonu. Inwestorom wskazuje najnowsze światowe rozwiązania problemów związanych z naprężeniami termicznymi występującymi w blokach betonowych. Projektantom i realizatorom pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek niezbędny do odszukiwania i zinterpretowania wiedzy oraz nowinek z danego zakresu. Dla stentów może być podręcznikiem zawierającym ważne treści dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. Naukowcom, oprócz cennej wiedzy, wskazuje najnowszą literaturę na dany temat.

Spis treści:
Wykaz ważniejszych oznaczeń
Przedmowa
Od autora
1. Wprowadzenie

2. Cement
2.1. Rodzaje cementów
2.2. Hydratacja cementu
2.3. Ciepło twardnienia cementów

3. Etapy rozwoju właściwości mechanicznych twardniejącego betol1
3.1. Świeży beton
3.2. Młody beton
3.3. Beton stwardniały

4. Właściwości mechaniczne młodego betonu
4.1. Wytrzymałość i moduł sprężystości
4.2. Pęcznienie i skurcz
4.3. Pelzanie i relaksacja

5. Funkcje temperatury i właściwości termofizyczne młodego betonu
5.1. Funkcje temperatury
5.2. Uwarunkowania fizyczne
5.3. Współczynniki termofizyczne

6. Uszkodzenia młodego betonu w wyniku wpływów technologicznych
6.1. Ogólne uwarunkowania technologiczne
6.2. Skurcz twardniejącego betonu
6.3. Mechanizm wpływów termicznych
6.4. Łączny wpływ skurczu i ciepła twardnienia

7. Obciążenia termiczne twardniejącego betonu
7.1. Funkcja źródeł - modele numeryczne
7.2. Temperatury twardnienia betonu w konstrukcjach masywnych
7.3. Rozwiązania szczegółowe dla płyt
7.4. Temperatury twardnienia betonu chłodzonego wewnętrznie

8. Naprężenia termiczne
8.1. Związki między naprężeniami i odkształceniami
8.2. Rozwiązania szczegółowe dla płyt
8.3. Elementy prętowe - belki i słupy
8.4. Elementy chłodzone wewnętrznie
8.5. Uwzględnienie wpływu procesów reologicznych
8.6. Ściana betonowa - wpływ oporu liniowego
8.7. Fundament płytowy - wpływ oporu powierzchniowego
8.8. Kryterium zniszczenia

9. Wpływ niektórych czynników technologiczno-materiałowych na wytężenie betonu

10. Zbrojenie masywnych elementów konstrukcji z uwagi na oddziaływania pośrednie
10.1. WYmagania dotyczące stosowania zbrojenia i szerokości rozwarcia rys
10.2. Mechanizm tworzenia się rys 10.3. Zbrojenie minimalne
10.4. Szerokość rozwarcia rys
10.5. Zbrojenie z uwagi na oddziaływania pośrednie
10.6. Uwzględnienie warunków brzegowych

11. Przerwy dylatacyjne i robocze
11.1. Przerwy dylatacyjne i robocze w świetle teorii i praktyki
11.2. Kształtowanie szczelnych przerw dylatacyjnych
11.3. Naprawa i uszczelnianie przerw dylatacyjnych

12. Technologia realizacji masywnych elementów konstrukcji inżynierskich
12.1. Dobór składu mieszanki betonowej
12.2. Produkcja i transport mieszanki betonowej
12.3. Układanie mieszanki betonowej
12.4. Podział konstrukcji na fragmenty betonowane jednoetapowo
12.5. Układanie mieszanki betonowej w konstrukcji 12.6. Pielęgnacja betonu

13. Specjalne technologie realizacji konstrukcji masywnych
13.1. Wstępne chłodzenie mieszanki betonowej
13.2. Wewnętrzne chłodzenie ułożonego betonu
13.3. Sprężanie młodego betonu

14. Przykłady realizacji masywnych konstrukcji inżynierskich

Literatura
Skorowidz


(...) W monografii omówiono wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące realizacji betonowych konstrukcji masywnych począwszy od właściwości cementu, a na przykładach takich realizacji kończąc. Treść pracy jest tak dobrana, że pozwala czytelnikowi na prześledzenie procesu zmian właściwości betonu w konstrukcji masywnej od samego początku, to jest od wymieszania składników betonu, ułożenia mieszanki betonowej w szalunkach, twardnienia betonu aż do uzyskania gotowej konstrukcji masywnej. (...)

Prof. Wiesław Kurdowski Akademia Górnicza-Hutnicza w Krakowie

(...) Praca jest logicznym ciągiem przedstawiającym wszystkie aspekty zjawiska i problemów, które są charakterystyczne dla masywów betonowych, i które sprawiają, że realizacje betonowych konstrukcji masywnych wymagają innego, z reguły bardziej wnikliwego podejścia do samego materiału, w obszarze zarówno projektowania, jak i operowania nim w warunkach budowy Nie spotkałem w piśmiennictwie światowym tak gruntownej monografii z omawianego zakresu, a przecież problemy te są równie ważne i trne na całym świecie. (...)

Prof. Andrzej Ajdukiewicz Politechnika Śląska