Betony ultrawysokowartościowe – właściwości, technologie, zastosowania

  • 67,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 16x23 cm, Stron: 157, 2008 r., fotografie i rysunki  czarno-białe

Podręcznik jest pracą zbiorową przygotowaną przez pracowników Politechniki Poznańskiej i Politechniki Szczecińskiej, związanych bezpośrednio z badaniami naukowymi nad współczesnymi modyfikacjami właściwości betonu. Źródłem wiedzy autorów są prace własne, stia literaturowe i informacje pozyskane przez współpracę z ośrodkami zagranicznymi specjalizującymi się w nowoczesnych technologiach budowlanych.

Praca jest monografią poświęconą betonom ultrawysokowartościowym, a jej przesłanie ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi stan badań i światowych realizacji obiektów z nowego materiału konstrukcyjnego. Treści pracy są ukazane historycznie z wyraźnym zaakcentowaniem etapów modyfikacji właściwości betonu, począwszy od modyfikacji naturalnych, przez efekty oddziaływań domieszek chemicznych, na dodatkach włókien i proszków reaktywnych skończywszy.

Zasadnicza część pracy dotyczy genezy i zbadanych dotychczas właściwości betonów ultrawysokowartościowych – UHPC. Mimo iż betony te po raz pierwszy wyprodukowano i zastosowano dopiero pod koniec XX wieku, przekraczając magiczną wręcz wytrzymałość 150 MPa, stanowiącą górne ograniczenie betonów wysokiej wytrzymałości, to w ciągu minionych 10 lat powstało wiele odmian tego materiału, począwszy od rozwiązań firmowych, którym jest Ductal, po rozwiązania indywidualne wykonane w wielu krajach. W ciągu tego okresu zmieniła się także koncepcja materiałowa betonu, zaczęto bowiem stopniowo odstępować od pierwotnej idei betonu z proszkiem reaktywnym, drobnym kruszywem i włóknami stalowymi, idąc w kierunku betonu o grubszym kruszywie mineralnym lub kruszywie stalowym. Następne modyfikacje i dodatkowe procesy obróbkowe (obróbka termiczna, wysokie ciśnienie) pozwoliły przesunąć początkową wartość wytrzymałości z 200 MPa do 800 MPa.

Autorzy przedstawili także przykłady zastosowań betonu UPHC, od historycznej już kładki w Sherbroock z 1998 roku po rozwiązania europejskie, amerykańskie i wschodnioazjatyckie oraz wskazali na zupełnie nowe możliwości użycia go do napraw i wzmocnień istniejących konstrukcji.


 (...) książka stanowi potrzebną i nie mającą odpowiednika w krajowym piśmiennictwie monografię dotyczącą nowoczesnego materiału budowlanego, którymi są betony ultrawysokowartościowe. Jest to dziedzina bardzo dynamicznie rozwijająca się – prowadzone są obszerne badania w wielu światowych ośrodkach i powstaje wiele znaczących publikacji. Najwyższy przeto czas, aby polska publikacja na ten temat zapoczątkowała rozpowszechnianie tej nowoczesnej problematyki w środowisku inżynierskim i wśród badaczy betonu (...) Praca jest potrzebna dla określonego grona inżynierskiego – technologów, konstruktorów, doktorantów pracujących nad zbliżonymi problemami. Można oczekiwać, że liczba ich będzie w kraju rosnąć w miarę postępu technologii betonu. (...)  prof. Andrzej Ajdukiewicz

Spis treści (skrócony):
1. Wstęp
2. Modyfikacje właściwości betonu
3. Betony wysokowartościowe - BWW i SCC
4. Zasady projektowania betonów wysokowartościowych
5. Charakterystyka betonów ultrawysokosciowych
6. Własciwości fizyczne, mechaniczne i odkształcalność betonów ultrawysokościowych
7. Wyznaczniki trwałosci betonów ultrawysokościowych
8. Zastosowanie UHPC przy wzmacnianiu konstrukcji z betonu zwykłego
Literatura