Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego

  • 20,00 zł

Oprawa:  miękkaFormat:  cmStron: 190, 2012 r.

W pierwszej części podręcznika omówiono istniejące w Polsce przepisy oraz wskazano na celowość wprowadzenia do wymogów projektowania i użytkowania obiektów budowlanych dalszych zasad i przepisów prawa, które mogą poprawić bezpieczeństwo budowli i przebywających w nich osób. Podano wyniki analizy literatury na omawiane tematy. Szczególną uwagę zwrócono na te normy i podręczniki, które mogą być wykorzystane w komputerowej analizie bezpieczeństwa konstrukcji. Omówiono Polskie Normy, normy europejskie EC i literaturę amerykańską. Opisano rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne typu prewencyjnego, a także zmniejszające skutki wybuchu. Podano podstawowe zasady projektowania urbanistycznego i architektonicznego w warunkach zagrożenia terrorystycznego – użycia materiałów wybuchowych detonowanych w pobliżu budynku lub jego elementów konstrukcyjnych. W drugiej części przedstawiono wiedzę z zakresu komputerowej analizy skutków wybuchu i metod projektowania konstrukcji o podwyższonej odporności na wybuch. Opisano zjawisko powstawania i rozchodzenia się fali powietrznej wywołanej wybuchem. Podano sposób obliczania ciśnienia wywieranego na napotkane ciała stałe, w tym na elementy konstrukcji, oraz informacje o dostępnym oprogramowaniu. Ponadto podano związki konstytutywne dotyczące materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie, tzn. stali, betonu i muru.

Zamieszczono przykłady komputerowego modelowania zachowania wybranych elementów konstrukcji budynku w warunkach wybuchu materiału umieszczonego w ich pobliżu. Pokazano charakterystyczne cechy komputerowego modelowania procesów towarzyszących wybuchowi. W posłowiu zamieszczono wnioski z badań.