Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie

Wydawnictwo: Builder
Autor: Andrzej Toman
Dostępność:
Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-944969-0-6

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 288, 2016 r., nakład tylko 3 tys. egzemplarzy

 

Książka naukowa z przypisami i bibliografią. Tekstowi towarzyszą liczne wykresy i fotografie. Poradnik wprowadza w problematykę BIM i omawia dwa zasadnicze spojrzenia: jedno –które kojarzy BIM z narzędziami CAD, drugie –traktujące BIM jako technologię, która integruje wszystkie procesy opisujące budowlę.

O niezwykłości książki świadczy fakt, że Autor odcina się od standardów, które można znaleźć w innych publikacjach i skupia się na innych, już funkcjonujących i stale się rozwijających –pozwolą one polskiemu budownictwu włączyć się w przyszłości w światowy nurt BIM.

Bogata treść sprawia, że to idealna lektura dla stentów architektury, którzy pragną rozpocząć swoją przygodę z BIM.

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp                                                                                                                                                                      

Dla kogo jest ta książka                                                                                                                                   

1 Zacznijmy od źródeł                                                                                                                                    

2 Krótka historia CAD                                                                                                                                     

3 Pierwsza rewolucja technologiczna – od deski do komputera                                            

3.1 Projektowanie analogowe                                                                                                                  

3.2 Projektowanie cyfrowe                                                                                                                        

4 Druga rewolucja – od 2D do 3D                                                                                                           

4.1 Rysowanie vs projektowanie                                                                                                             

4.2 Techniki wizualizacji                                                                                                               

4.3 Model a dokumentacja                                                                                                                         

4.4 Rozwiązania „inteligentne” w CAD                                                                                                  

4.5 Techniki modelowania – parametryczne i bezpośrednie                                                    

5 Dokumentacja elektroniczna                                                                                                                 

5.1 Dokumentacja elektroniczna w prawie i procesie inwestycyjnym                               

5.2 Projekt budowlany w wersji elektronicznej                                                                              

5.3 Dokumentacja w tradycyjnym procesie inwestycyjnym                                                  

5.4 Rodzaje formatów używanych do obsługi dokumentacji projektowej                    

5.5 Dokumentacja elektroniczna a BIM                                                                                               

  1. BIM – młodszy brat PLM? 46

6.1 Co to jest PLM?                                                                                                                                         

6.2 PLM w rozwiązaniach informatycznych                                                                                      

6.3 Powinowactwo technologii BIM i PLM                                                                                        

7 BIM – trzecia rewolucja informatyczna w budownictwie                                                      

7.1 Ekonomiczne podstawy BIM                                                                                                             

7.2 Jakość projektu, koszt budowy, koszt eksploatacji                                                               

7.3 Czym jest BIM                                                                                                                                             

7.4 BIM jako model budowli                                                                                                                      
7.5 BIM jako proces                                                                                                                                        
7.6 BIG BIM – little bim                                                                                                                                  

7.7 BIM, BAM, BOOM                                                                                                                                     

7.8 BIM – nowe ryzyka                                                                                                                                   

7.9 Poziomy rozwoju BIM                                                                                                                           

7.10 BIM vs. OpenBIM                                                                                                                                   

7.11 Czym nie jest BIM?                                                                                                                                

8 Od CAD do BIM                                                                                                                                              

9 Model BIM a rodzaj obiektu i analizy                                                                                                  

10 BIM 3D, 4D, ..., MD                                                                                                                                  

11 Standardy nowej technologii: IFC, IDM, MVD, bSDD, BCF                                                 

11.1 Format IFC do wymiany modeli                                                                                                    

11.1.1 IFC4                                                                                                                                                          

11.1.2 IFC dla dróg i mostów                                                                                                                     

11.1.3 Perspektywy upowszechnienia IFC jako standardu                                                      

11.2 Klasyfikacja w budownictwie                                                                                                          

11.3 Klasyfikacja OmniClass                                                                                                                        

12 Standardy BIM w wybranych krajach                                                                                                              

13 Interoperacyjność                                                                                                                                    

13.1 Co to jest interoperacyjność?                                                                                                        

13.2 Interoperacyjność w kontekście BIM                                                                                        

13.3 Specyfikacja wymiany danych w umowach                                                                           

13.4 Wymiana na poziomie międzynarodowym                                                                            

14 Specyfikacje w BIM                                                                                                                                   

15 Model BIM – reguły poprawnej budowy                                                                                      

15.1 Typy modeli BIM i koordynacji prac na modelach                                                              

15.2 Poziom zaawansowania modelu (LOD)                                                                                     

16 Zasady dobrych praktyk projektowania w BIM                                                                        

17 BIM a odpowiedzialność i prawa autorskie                                                                                  

17.1 Odpowiedzialność                                                                                                                                 

17.2 BIM Addendum/ConsensusDocs 300 Tri-Party                                                                   

17.3 Podstawy Aneksu, relacje umowne, zarządzanie, ryzyko                                               

17.4 Odpowiedzialność i prawa autorskie w Polsce                                                                      

18 Jak zrobić poprawny model BIM?                                                                                                     

18.1 Szczegółowe zasady modelowania                                                                                              

18.2 Struktura modelu                                                                                                                                 

18.3 Poziomy zawartości modelu BIM                                                                                                

18.4 Błędy modelowania                                                                                                                             

18.5 Specyfikacja modelu BIM                                                                                                                  

19 Wdrożenie BIM                                                                                                                                           

19.1 Korzyści płynące z zastosowania BIM                                                                                         

19.2 Koszty zmian projektowych w procesie inwestycyjnym                                                 

19.3 BIM jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej                                                      

20 Krytyka BIM                                                                                                                                                  

21 BIM na świecie                                                                                                                                             

21.1 BIM w inwestycjach publicznych                                                                                                 

21.2 Technologia BIM w najbardziej rozwiniętych krajach                                                       

21.3 BIM w Polsce                                                                                                                                            

21.4 Rentowność BIM w badaniach amerykańskich                                                                    

22 Oprogramowanie BIM                                                                                                                            

22.1 Projekty liniowe, mosty, tunele, infrastruktura                                                                   

23 Narzędzia i funkcje wspomagające pracę na modelu BIM                                                   

23.1 Przeglądarki i darmowe aplikacje BIM                                                                                        

23.1.1 Przeglądarki modeli – BIM Vision                                                                                              

23.1.2 Ciekawe przykłady darmowych aplikacji                                                                             

23.2 Wykrywanie kolizji i błędów w modelach IFC                                                                        

23.3 Zarządzanie zmianami w projekcie                                                                                               

24 Biblioteki komponentów BIM                                                                                                             

25 LIM – Landscape Information Modeling                                                                                       

26 BIM na bowie                                                                                                                                         

26.1 BIM a lean i agile                                                                                                                                      

26.2 BIM w realizacji inwestycji w systemie lean-agile                                                                  

26.3 Zintegrowana realizacja inwestycji (IPD)                                                                                  

26.3.1 Rozwiązania techniczne                                                                                                                 

26.4 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektem                                 

27 Inne zastosowania                                                                                                                                     

27.1 Zarządzanie obiektem (Facility Management)                                                                       

27.2 Przykład zastosowania systemu FM – Sydney Opera House                                          

27.3 Inwentaryzacja, skan 3D, prototypowanie wirtualne                                                      

27.4 Zielony BIM (Green BIM)                                                                                                                    

27.5 Wydruki 3D                                                                                                                                              

28 Kosztorysowanie i harmonogramowanie w BIM                                                                    

28.1 Wyznaczenie wartości szacunkowej kosztorysu                                                                  

28.2 Harmonogramowanie w BIM                                                                                                        

28.3 Model BIM w analizach 5D                                                                                                               

29 Stia przypadków                                                                                                                                   

29.1 Siedziba Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 247w Warszawie
– OpenBIM w praktyce                                                                                                                                  

29.2 BIM w budownictwie mieszkaniowym – od analiz do sprzedaży                                 

29.3 Fragment obwodnicy Sztokholmu                                                                                              

30 BIM w marketingu                                                                                                                                     

30.1 Marketing i BIM w firmie                                                                                                                    

30.2 Oprogramowanie wspomagające marketing                                                                        

31 BIM w edukacji                                                                                                                                            

32 Co po BIM?                                                                                                                                                    

33 Skróty/akronimy/pojęcia z zakresu CAD/BIM                                                                            

34 Literatura cytowana w tekście