Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Biogeotechnika. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa

Autor: Jan Jeż
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
65,00 zł

ISBN 978-83-7143-331-3

Oprawa: miękka, Format: B5, Stron: 560, 2008 r.

 
Książka jest rozszerzeniem skryptu pt. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego bownictwa. Jest adresowana przede wszystkim do osób zajmujących się bownictwem. Zawiera informacje na temat organizacji biosfery, metod stosowanych przez człowieka w celu poznania i dostosowania środowiska przyrodniczego do własnych potrzeb, na temat błędów, jakie może on przy tym popełnić, ich skutków oraz sposobów ich uniknięcia. Na początku zarysowano miejsce biogeotechniki w nauce i działalności lzkiej, a następnie zaprezentowano podstawy ekologii, scharakteryzowano grunt jako podłoże bowlane, omówiono zastosowanie wizji lokalnej w inżynierii lądowej i przedstawiono zasady metody obserwacyjno-wskaźnikowej. Omówiono wpływ drzew na stabilność posadowienia obiektu bowlanego oraz wpływ roślin na stateczność skarp i zboczy. Opisano najbardziej znaczące stereotypy geotechniczne oraz przedstawiono 28 przykładów awarii geotechnicznych, które tak dobrano, aby zwrócić uwagę czytelnika na wpływy przyrodnicze w problemach geotechnicznych i na niedostatki stereotypowych sposobów rozwiązywania takich problemów. Cenną, obszerną część książki stanowią dodatki: przewodnik do oznaczania pospolitych roślin wskaźnikowych, atlas geotechniczny drzew oraz obrazy zależności korelacyjnych parametrów geotechnicznych. Interesującym uzupełnieniem i ilustracją przedstawionych wiadomości jest zamieszczona na końcu dokumentacja fotograficzna sytuacji biogeotechnicznych.

Spis treści:
Od Autora
1. Miejsce biogeotechniki w nauce i działalności lzkiej

2. Podstawy ekologii
2.1. Przyroda
2.2. Środowisko
2.3. Ekologia
2.4. Ekosystem
2.5. Czynniki ekologiczne
2.6. Krążenie materii i energii w przyrodzie
2.7. Nisza ekologiczna
2.8. Sukcesja ekologiczna
2.9. Miejsce bownictwa w ekosystemie
2.10. Zrównoważony rozwój
2.11. Awarie i katastrofy bowlane

3. Grunt jako podłoże bowlane
3.1. Ogólne wiadomości o gruncie i podłożu bowlanym
3.1.1. Definicja podłoża obiektu bowlanego
3.1.2. Nośność i odkształtcalność gruntu w podłożu bowlanym
3.2. Wpływ właściwości gruntu na posadowienie obiektu bowlanego
3.2.1. Właściwości fizyczne gruntów 
3.2.2. Geotechniczne klasyfikacje gruntów
3.2.3. Wpływ rodzajów i stanów gruntów
3.2.4. Wpływ genezy gruntów
3.2.5. Warunki wodne w podłożu bowlanym
3.2.6. Wpływy geodynamiczne i wpływ przekształceń antropogenicznych
3.2.7. Sposoby posadowienia obiektów bowlanych
3.3. Techniczne sposoby rozpoznawania podłoża
3.3.1 Rozpoznanie geodezyjne
3.3.2. Rozpoznanie geologiczno-inzynierskie
3.4. Błędy posadowień

4. Wizja lokalna w inżynierii lądowej
4.1. Wprowadzenie
4.2. Obserwacja jako metoda badawcza
4.3. Wywiad
4.4. Zastosowania
4.4.1. Wizja terenowa w badaniach geotechnicznych
4.4.2. Rysy na konstrukcji

5. Fitoindykacja geotechniczna
5.1. Wprowadzenie
5.2. Metoda obserwacyjno-wskaźnikowa i zakres jej stosowania
5.3. Podstawy teoretyczne
5.4. Ogólne zasady fitoindykacji geotechnicznej w terenie
5.4.1. Sposób prowadzenia odserwacji terenu
5.4.2. Opis szaty roślinnej
5.4.3. Interpretacja geotechniczna
5.4.4. Cechy fitointerpretacyjne niektórych pospolitych roślin wskaźnikowych
5.4.5 Cechy fitointerpretacyjne zbiorowisk roślinnych
5.4.6. Cechy fitointerpretacyjneniektórych form morfologicznych
5.4.7. Zastosowania

6. Wpływ drzew na stabilność posadowienia obiektu bowlanego
6.1. Ekologia drzewa ze względu na podłoże bowlane
6.2. Wpływ dzrzew na sytuacje wilgotnościową podłoża bowlanego
6.3. Pole wpływu drzewa na podłoże gruntowe
6.4. Mikroekologia gruntu spoistego (interpretacja ekologiczno-geotechniczna)
6.5. Bezpieczeństwo obiektu bowlanego ze wzgledu na rosnące w pobliżu drzewo
6.5.1. Warunki ekologiczne i geotechniczne
6.5.2. Bezpieczna odległość drzewa od bynku
6.5.3. Warunki ekologiczne bezpiecznych zadrzewień
6.6. Zasady postepowania w przypadku awarii bynku w sąsiedztwie drzew
6.7. Zabiegi ratunkowe
6.7.1. Zabiegi ratunkowe
6.7.1. Wprowadzenie
6.7.2 Ekran odcinajacy i dren odcinająco nawadniajacy
6.7.3. Zmiana sposobu posadowienia
6.7.4. Zabiegi na drzewach

7. Wpływ roślin na stateczność skarp i zboczy
7.1. Wprowadzenie
7.2. Rodzaje ruchów masowych
7.3. Oceny zagrożenia osuwiskami
7.3.1. Ocena geomorfologiczna
7.3.2. Ocena geologiczna
7.3.3. Ocena hydrogeologiczna
7.3.4. Ocena geologiczna
7.3.5. Warunki stateczności i zboczy (rodzaje obliczeń)
7.4. Wpływy roslin na zbocze
7.4.1. Wpływy hydrologiczne
7.4.2. Wpływy mechaniczne
7.4.3. Wytrzymałość gruntu na ścinanie
7.4.4. Stateczność zboczy z uwzględnieniem roślin
7.5. Zabowa biologiczna
7.5.1. Funkcjonalność roślin na zboczu
7.5.2. Dobór gatunków do zalesiania zboczy
7.5.3. Biologiczne umacnianie zwałowisk
7.5.4. Czego nie robić na zboczach o niepewnej stateczności

8. Ekologiczne przyczyny awaryjności w problemach geotechnicznych
8.1. Wprowadzenie
8.2. Stereotypy geotechniczne (przykłady)
8.3. Awarie biogeotechniczne (przykłady)
8.4. Podsumowanie

Dodatek A Przewodnik do oznaczania pospolitych roslin wskaźnikowych oraz rodzajów gruntów i warunków wodnych w podłożu
A.1. Klucz do oznaczania roślin
A.2. Przykłady posługiwania się kluczem
A.3. Popularne rośliny wskaźnikowe występujące na terenie Polski

Dodatek B Atlas geotechniczny
B.1. Morfologia drzewa
B.1.1. Informacje ogólne
B.1.2. Korona
B.1.3. Pień
B.1.4. Korzeń
B.1.5. Sytuacja drzewa w środowisku człowieka
B.2. Identyfikatory drzew
B.3. Atlas główny - popularne drzewa rosnące na terenie Polski

Dodatek C. Parametry geotechniczne - w zależności
Literatura
Słownik niektórych terminów ekologicznych i geotechnicznych
Sytuacje biogeotechniczne w dokumentacji fotograficznej