Blachy fałdowe w budownictwie stalowym

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Arkady
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
  • 51,50 zł

ISBN 83-213-4121-7

Oprawa: broszurowa, Format: 24x17 cm, Stron: 192, 1999 r., Ilustracji: 119, Tablic: 13

W książce przedstawiono zagadnienia projektowania i obliczania nowoczesnych konstrukcji stalowych, w których wykorzystano blachy fałdowe m.in. jako usztywnienie szkieletu nośnego hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej. Podano przykłady obliczeń. Książka jest przeznaczona dla inżynierów projektantów i wykonawców konstrukcji stalowych, a także stentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych.

 

Spis treści:
Przykłady zastosowania blach fałdowych 
Rola blachy fałdowej w budynku   
Stosowanie blach fałdowych  
Pokrycie dachowe i stropowe  
Ściany zewnętrzne      
Konstrukcje nośne z przeponami  
Inne zastosowania      

Zasady projektowania konstrukcji i elementów 
Kryteria bezpieczeństwa      
Obciążenia i ich współczynniki   
Metody obliczania blach fałdowych   
Zachowanie się blachy jako płyty  
Zagadnienia ogólne    
Ścianki nieusztywnione ściskane osiowo lub zginane  
Ścianki usztywnione środnikami ściskane osiowo lub usztywnione pasami, ściskane mimośrodowo bez usztywnień pośrednich          
Ścianki ściskane osiowo podparte z jednej strony środnikiem, a z drugiej usztywnieniem brzegowym
Ścianki ściskane osiowo podparte środnikami przy dodatkowym usztywnieniu pośrednim     
Środniki zginane (ściskane mimośrodowo) podparte pasami przy dodatkowym usztywnieniu pośrednim
Blachy z usztywnieniami pośrednimi pasów i środników
Nośność blach jako belek   
Zagadnienia ogólne  
Zginanie
Ścinanie
Środniki pod działaniem sił skupionych
Łączne działanie naprężeń normalnych i stycznych
Łączne działanie naprężeń normalnych i obciążenia lokalnego
Uwagi do danych zawartych w tablicach  
Zachowanie się blachy jako tarczy  
Projektowanie na podstawie badań         

Połączenia               
Wiadomości ogólne          
Kształtowanie i projektowanie połączeń   
Wiadomości ogólne        
Kształtowanie i projektowanie połączeń przy obciążeniach statycznych

Przepony z blach i paneli
Materiały i wyroby do przepon  Gatunki stali    
Wymagania odnośnie blach  Kształtowanie przepon
Obliczanie przepon     
Wymagania ogólne  
Podatność przepony na ścinanie 
Wzory do określenia nośności przepony przy ścinaniu tworzące fald prostopadłe do rozpiętości           
Utrata stateczności wskutek ścinania          
Nośność elementów brzegowych                 
Wzory do określenia nośności przepony przy ścinaniu tworzące fałd równorozpiętości                      
Wpływ obciążeń złożonych na zachowanie się i nośność przepon
Kształtowanie i obliczanie tarczownic         
Wpływ przepon na zachowanie się konstrukcji nośnej budynku 
Badania nośności i sztywności przepon  Cel badań    
Przebieg badań  Ocena wyników badań

Statyka konstrukcji z przeponami              
Przepony z regularnie rozmieszczonymi otworami prostokątnymi    
Obliczanie przepon z otworami prostokątnymi lub pasmowymi wg [57]
Otwory dyskretne        
Otwory pasmowe            
Zastosowanie metody elementów skończonych   
Obliczanie sztywności i wytrzymałości przepony  Obliczenia statyczne konstrukcji przestrzennych

Wpływ przepon na stateczność konstrukcji prętowych
Obliczanie sztywności zastępczego podparcia sprężystego 
Pręty ściskane osiowo                 
Obciążenie krytyczne sprężystego pręta idealnego  
Wpływ geometrycznych niedoskonałości początkowych
Pręty stężone punktowo w wyniku połączenia z przeponą za pośrednictwe tów poprzecznych 
Badania doświadczalne    
Pręty zginane          
Moment krytyczny pręta idealnego  Wpływ geometrycznych niedoskonałości początkowych
Dodatkowe obciążenia połączeń przekrojów zetowych i ceowych
Badania doświadczalne
Pręty ściskane mimośrodowo                 
Rówania stateczności z uwzględnieniem geometrycznych niedoskonałości początkowych                          
Wpływ geometrycznych niedoskonałości początkowych na siły w złączach  
Obliczanie bisymetrycznych prętów dwuteowych na podstawie Wytycznych Europejskich
Uproszczona metoda sprawdzania stateczności wg [57] 
Obliczanie płatwi ceowych i zetowych wg [56]  
Przykłady obliczeń            
Komputerowe wspomaganie obliczeń wg [57] 

Wykonanie i montaż konstrukcji
Projektowanie
Przygotowanie montażu
Transport i składowanie
Montaż
Kontrola i odbiór