Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PWN
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 49,00 zł 36,00 zł

Okładka: miękka, Format: 16,8x23,8 cm, Stron: 216, 2014 r. 


Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z procesem planowania, przygotowania i realizacji inwestycji. Szczególnymi regułami są zwłaszcza obwarowane przedsięwzięcia finansowane ze środków publicznych. 


Autor, korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas współpracy z inwestorami, jednostkami nadzorującymi i wykonawcami, mając na uwadze trności ograniczające prawidłowe planowanie i przygotowanie procesu inwestycyjnego, omówił w książce:
• miejsce i rolę inwestora oraz projektanta w procesie projektowym;
• aktualne praktyki niesprzyjające opracowaniu dobrej jakościowo dokumentacji;
• modele kontraktowe przygotowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej ze wskazaniem powiązań między poszczególnymi opracowaniami;
• podział prac projektowych na odrębne zamówienia i sposoby ich zamawiania, określając wady oraz zalety dla każdego wariantu;
• procedury środowiskowych uwarunkowań na etapie przygotowania i realizacji inwestycji 
• metodologię wyboru wykonawcy prac projektowych nie tylko na podstawie kryterium cenowego, lecz także na podstawie innych kryteriów, wymiernych i niewymiernych..

Przedstawione procedury mogą stanowić użyteczne źródło informacji do przygotowania dokumentacji środowiskowej, w tym raportów oddziaływania na środowisko i środowiskowych planów zarządzania budowami. 

Książka jest przeznaczona dla pracowników wyspecjalizowanych jednostek gospodarczych zajmujących się planowaniem, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych oraz odpowiednich wydziałów administracji samorządowej i państwowej. Z pewnością skorzystają z niej również stenci kierunków budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.