Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 4

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WAM
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 72,45 zł

Okładka: miękka, Format: 15x23 cm, Stron: 481, 2010 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe 


 
Tom czwarty zawiera 15 artykułów napisanych w dziesięcioleciu 2000-2009. Sześć z nich było już publikowanych w księgach zbiorowych lub periodykach naukowych. Pozostałe ukazują się po raz pierwszy. Dotyczą one obiektów z trzynastu miast rozsianych na całym obszarze dawnej Rzeczypospolitej od Krosna do Wilna i od Płocka do Połocka. Spośród czternastu omówionych kościołów osiem już nie istnieje, a tylko dwa z nich były przed zburzeniem fachowo pomierzone (Pińsk i Połock). Inne opracowano tylko na podstawie archiwaliów i dawnej ikonografii, czasem bardzo skąpej. Także przy istniejących budowlach zastosowano metodę porównania pomiarów, co dało ciekawe wyniki.

Dotychczas wydane cztery tomy dają opracowania 34 budowli jezuickich, co nie stanowi jeszcze nawet połowy. Pozostało jeszcze ponad 50 budowli, z których kilka ma opracowania opublikowane, a kilka prac magisterskich pozostaje dotąd w maszynopisach.

 

Spis treści:
Przedmowa
Wykaz skrótów
Kolegium w Brześciu
Budynki jezuickie w Krasnymstawie
Budynki jezuickie  w Krośnie
Kolegium w Krożach
Dzieje budowy kościoła i kolegium w Łucku wg źródeł jezuickich
Jezuici w Myszyńcu
Kolegium jezuickie w Płocku
Zabudowania jezuickie w Połocku
Kolegium Gostomianum w Sandomierzu
Kośćiół św. Piotra w Sandomierzu
Zabudowania jezuickie w Starym Mieście w Warszawie
Kościół św. Ignacego i nowicjat w Wilnie
Kościół pw św. Kazimierza w Wilnie
Spis ilustracji
Indeks

 

Do kupienia u nas także: