Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 5

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: WAM
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • 69,00 zł
  • Niedostępny

Okładka: miękka, Format: 15,6x23,2 cm, Stron: 348, 2013 r.

Piąty tom zbioru stiów ks. mgra Jerzego Paszendy SJ Budowle jezuickie w Polsceskłada się z dwóch części. W pierwszej znalazły się: naukowy życiorys Autora, bibliografia podmiotowa oraz wspomnienia napisanych przez Rodzinę i Przyjaciół, a także kolorowa wkładka z osobistymi zdjęciami, ukazującymi jego drogę życiową. W części drugiej zamieszczono teksty z niedokończonego przez Autora tomu - zarówno artykuły już ukończone (Winnica), jak i materiały, szkice oraz wypisy zbierane do planowanych monografii. Obejmuje ona obok syntetycznego stium o budowlach jezuickich w asystencji polskiej oraz artykułu o zabudowaniach kolegium w Winnicy, prezentację 25 innych budowli - kolegiów (Braniewo, Mohylew, Mścisław, Orsza, Poszawsze, Reszel, Stanisławów, Wilno-Śnipiszki), rezydencji (Bobrujsk, Jurowice, Łaszczów, Słonim, Szomberg, Włodzimierz, Żytomierz) oraz stacji misyjnych (Braniewo - kościół św. Krzyża, Chodel, Dagda, Faszczówka, Łuczaj, Mozyr, Połonne, Poryck, Wołkowysk, Żuromin). 

Zamykając obecnym tomem naukową działalność księdza magistra Jerzego Paszendy redaktorzy zdecydowali się wydać całość materiałów z teczki zatytułowanej "tom 5" wraz z zawartymi w niej ilustracjami. Ponadto dołączyli pozostawione przez Autora wypisy źródłowe na temat 6 innych budowli (Bar, Bydgoszcz, Drohiczyn, Grziądz, Mitawa, Przemyśl), którymi chciał się jeszcze szerzej zajmować, mimo istniejących już publikacji. Tym samym naukowy dorobek Autora objął łącznie opracowania na temat 66 budowli jezuickich na ziemiach Rzeczpospolitej.

Spis treści:

Część I Człowiek i dzieło

Lwik Grzebień SJ Ks. Jerzy Paszenda SJ (1932-2012) – człowiek i dzieło 

Jerzy Kowalczyk

Jerzy Paszenda – badacz architektury jezuickiej 

Andrzej Betlej

Jerzy Paszenda SJ (1932-2012) – Prawdziwy badacz 

Jerzy Paszenda SJ

Zapiski autobiograficzne 

Andrzej Paweł Bieś SJ (oprac.) Bibliografia prac ks. mgra Jerzego Paszendy SJ

Ks. Jerzy Paszenda we wspomnieniach 

Zatrzymany na fotografiach 


Część II W planach badawczych. Materiały do stiów

Wprowadzenie 

Wykaz skrótów 

Bar 

Bobrujsk 

Braniewo – kolegium 

Braniewo – kościół św. Krzyża 

Bydgoszcz 

Chodel 

Dagda 

Drohiczyn 

Faszczówka

Grziądz

Jurowice 

Łaszczów 

Łuczaj 

Mitawa (Jeglava)

Mohylew 

Mozyr (Mozyrz) 

Mścisław

Orsza 

Połonne 

Poryck 

Poszawsze 

Przemyśl 

Reszel

Słonim 

Stanisławów 

Szomberg (Schöneberg, Skaistkalne) 

Wilno – śnipiszki

Winnica 

Włodzimierz Wołyński 

Wołkowysk

Żodziszki 

Żuromin

Żytomierz

Kościoły jezuitów w dawnej asystencji polskiej 

Summary 

Spis ilustracji 

Indeks