Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Budownictwo 10

Autor: Praca zbiorowa
Dostępność:
Nakład wyczerpany

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 158, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Spis treści:

 • Perspektywy wykorzystania energii promieniowania słonecznego w procesach budowlanych (Tadeusz Bobko)
 • Konstrukcyjne wyznaczanie środków sfer stycznych do danej prostej i płaszczyzny (Tadeusz Czarniawski, Paweł Kaproń)
 • Analiza nieliniowych drgań własnych mostu podwieszonego przy zmianie sztywności belek głównych (Joanna Hendel Mariusz Kiczka)
 • Ławy fundamentowe o podstawie pryzmatycznej ( Mikhail Hrytsuk, Marek Koniecko, Izabela Stępień)
 • Płyty fundamentowe o podstawie wypukłej pod słupy (Mikhail Hrytsuk, Izabela Stępień, N. Czumiczowa)
 • Próba przeprowadzenia analizy wrażliwości przemieszczenia paraboloidy hiperbolicznej na wyniosłość powłoki (Halina Kubiak-Czarniawska)
 • Teoria naprężeń cieplnych w plastyczności - analiza wrażliwości (Krzysztof Kubicki)
 • Przykłady materiałów stosowanych w budownictwie stanowiących źródło substancji groźnych dla zdrowia człowieka (Paweł Lewowicki)
 • Zabezpieczanie betonów przed procesami korozyjnymi (Paweł Lewowicki)
 • Wpływ parametrów środowiska zewnętrznego na warunki mikroklimatu wnętrz w okresie letnim (Anna Lis, Zuzana Vranayova)
 • Zagęszczanie mieszanki betonowej przez wibrowanie (Agata Majek)
 • Spline'y dwuwymiarowe w zagadnieniach płaskiego stanu naprężenia (Witold Paleczek)
 • Modelowanie drgań wymuszonych w płytach sprężystych przy obciążeniu impulsowym (Witold Paleczek, Zbigniew Rajczyk)
 • Modyfikowane sorbenty organiczne do usuwania płynnych substancji olejowych i ropopochodnych (Witold Paleczek, Jarosław Rajczyk, Zbigniew Rajczyk)
 • Analiza pól prędkości porowatych elementów o różnych kształtach w procesach plastycznego formowania (Iwona Pokorska)
 • Modele sztywno-plastycznych porowatych materiałów budowlanych (Iwona Pokorska)
 • Modelling of isotropic and kinematic hardening in porous materials (Iwona Pokorska)
 • Parametry cieplno-wilgotnościowe przegrody budowlanej (Iwona Pokorska)
 • Przedsiębiorstwa wirtualne - prognozy rozwoju (Iwona Pokorska)
 • Новая методика расчета трехслойных стеновых панелей с дискретным соединением на эвм (Марлена Райчык)
 • Mieszanie jako element procesu technologii betonu (Zbigniew Rajczyk, Przemysław Helm)
 • Teoretyczne i technologiczne podstawy odpowietrzania betonu (Zbigniew Rajczyk, Przemysław Helm)
 • Wpływ rodzaju zasilania budynku w ciepło na wybór poziomu ochrony cieplnej (Adam Ujma)