Budownictwo 12

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 160, 2005 r., Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

Spis treści:
1. Naprawa stropu drewnianego związana z nadbudową budynku (Sławomir Grabara)
2. Optymalizacja słupa poddanego ściskaniu (Maksym Grzywiński)
3. Drgania własne chłodni powłokowej (Joanna Hendel, Michał Borowik, Przemysław Koza)
4. Drgania własne jednotorowego stalowego wiaduktu kolejowego (Joanna Hendel, Sebastian Kaczorowski)
5. Bearing capacity of the earth bases under the tape foundation with a convex sole (Mikhail Hrytsuk, Wiesława Kosmala-Kot, Agnieszka Kołtunowicz)
6. Design sensitivity of structures (Krzysztof Kubicki, Andrzej Kysiak, Iwona Pokorska)
7. Sposób doboru tarczowych narzędzi roboczych do obróbki powierzchni betonu z uwzględnieniem rozkładu ciśnień (Sławomir Labocha, Krystyna Kowalska)
8. Próby modelowania właściwości kompozytów ceramicznych z iłów modyfikowanych dodatkami nieilastymi aktywnymi w wysokich temperaturach (Paweł Lewowicki)
9. Stan postgraniczny w krytycznym przekroju prętowego elementu stalowo-żelbetowego mimośrodowo ściskanego (Edward Małek)
10. Analiza doświadczalna i numeryczna uszkodzeń elementów konstrukcyjnych spowodowanych siłami statycznymi i dynamicznymi (Witold Paleczek)
11. Metoda obliczania sił sejsmicznych w obiektach budowlanych narażonych na wymuszenia sejsmiczne (Witold Paleczek)
12. Numeryczne mapy wytężeniowe w prognozowaniu uszkodzeń konstrukcji budowlanych (Witold Paleczek) Algorytm rozwiązania sprzężonych równań przepływu ciepła i wilgoci w materiałach porowatych metodą różnic skończonych (Iwona Pokorska)
13. Stochastic methods in heat and mass transfer problems (Iwona Pokorska)
14. Stochastyczne równania przepływu ciepła (Iwona Pokorska)
15. Badania naprężeń i odkształceń podłoża uwarstwionego (Izabela Stępień)