Budownictwo drewniane. Podręcznik inzyniera

  • 130,00 zł
  • Niedostępny

Oprawa: twarda, Format:  17x24 cm, Stron: 602, 2008 r., bardzo liczne rysunki czarno-białe

 

Książka przeznaczona jest dla stentów wydziałów budownictwa i architektury uczelni technicznych oraz dla inżynierów konstrukcji drewnianych.  Szeroko omówiono w niej specyficzne właściwości naturalnego materiału budowlanego, jakim jest drewno. Określono charakterystyki materiałowe drewna litego, klejonego i materiałów drewnopochodnych. Podano również informacje o połączeniach klejonych i na łączniki mechaniczne. 

Omówiono zasady obliczeń różnego rodzaju drewnianych elementów konstrukcyjnych, bogato ilustrując je rysunkami. Określono zasady stosowania teorii II rzędu dla drewnianych konstrukcji inżynierskich. Podano sposoby konstruowania wielu różnorodnych elementów oraz połączeń w konstrukcjach drewnianych ilustrując je wieloma przykładami. Autor podaje również wiele uwag praktycznych dotyczących projektowania i realizacji konstrukcji drewnianych. W rozdziale 23 podano przykłady obliczeń, wg DIN 1052, charakterystycznych dla konstrukcji drewnianych elementów i połączeń.  W celu przybliżenia książki polskiemu czytelnikowi dodano do wydania niemieckiego rozdział 24 omawiający podstawowe zasady projektowania elementów konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000 z przykładami obliczeń.
 
Spis treści:
Wprowadzenie 

1. Materiał budowlany "drewno" 
1.1. Budowa drewna 
1.2. Anizotropia drewna 
1.3. Gęstość drewna 
1.4. Szerokość słojów rocznych 
1.5. Wilgotność drewna 
1.6. Rozszerzalność cieplna, przewodnictwo cieplne, i dyfuzji pary wodnej w drewnie 
1.7. Trwałość i odporność na działanie chemikaliów 
1.8. Sprężystość drewna 
1.9. Pełzanie drewna 
1.10. Wytrzymałość drewna 

2. Materiały drewnopochodne 
2.1. Budowa i wytwarzanie materiałów drewnopochodnych 
2.2. Anizotropia materiałów drewnopochodnych 
2.3. Gęstość materiałów drewnopochodnych 
2.4. Pęcznienie i skurcz, rozszerzalność cieplna, przewodnictwo cieplne, i przenikanie pary wodnej 
2.5. Sprężystość materiałów drewnopochodnych 
2.6. Pełzanie materiałów drewnopochodnych 
2.7. Wytrzymałość materiałów drewnopochodnych 
2.8. Klasy, zakres zastosowania t typy płyt z materiałów drewnopochodnych 

3. Drewno budowlane 
3.1. Drewno lite (VH) 
3.2. Właściwości i klasyfikacja (klasy jakości) tarcicy z drewna iglastego 
3.3. Drewno klejone warstwowo 
3.4. Dźwigary o ściankach pełnych i przekroju dwuteowym lub skrzynkowym 

4. Charakterystyka drewna i materiałów drewnopochodnych w czasie spalania 
4.1. Klasy palności (zapalności)drewna i materiałów drewnopochodnych 
4.2. Klasy odporności ogniowej elementów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych 
4.3. Elementy budowlane klas odporności ogniowej F30-B i F60-B 

5. Ochrona drewna przed korozją biologiczną 
5.1. Ochrona drewna metodami budowlanymi (konstrukcyjnie) 
5.2. Chemiczna ochrona drewna 
5.3. Działania powierzchniowe 
5.4. Środki zwalczania 

6. Połączenia klejone 
6.1. Wykonywanie połączeń klejonych w budownictwie 
6.2. Złącza ukośne 
6.3. Złącza klinowe 

7. Połączenia mechaniczne 
7.1. Rozmieszczanie łączników mechanicznych 
7.2. Dopuszczalne podwyższenie i wymagane obniżenie nośności dopuszczalnych łączników mechanicznych 
7.3. Połączenia na wkładki 
7.4. Połączenia na sworznie, śruby i śruby prasowane 
7.5. Połączenia na gwoździe 
7.6. Połączenia na gwoździe elementów z drewna z elementami stalowym i blachami stalowymi 
7.8. Połączenia na płytki kolczaste 
7.9. Połączenia na zszywki 
7.10. Połączenia na klamry ciesielskie 
7.11. Złącza na wręby 
7.12. Wklejane pręty gwintowane 
7.13. Sprawdzanie rozciągania prostopadłego do włókien (poprzecznego) w połączeniach 
7.14. Wartości przesunięć w połączeniach na łączniki mechaniczne do obliczania ugięć 
7.15. Współdziałanie różnych łączników 
7.16. Ochrona przeciwkorozyjna łączników mechanicznych 

8. Naprężenia dopuszczalne oraz charakterystyki materiałowe dla drewna litego, klejonego warstwowo i materiałów drewnopochodnych
8.1. Naprężenia dopuszczalne 
8.2. Charakterystyki materiałowe dla drewna litego, klejonego warstwowo oraz materiałów drewnopochodnych 

9. Ogólne zasady obliczeń 
9.1. Obciążenia i kombinacje obciążeń 
9.2. Ustalanie wartości obciążeń budowli drewnianych (obciążenia stałe) 
9.3. Ustalanie obciążeń dla połaci dachowych 
9.4. Sprawdzanie elementów dachu na odrywanie przy obciążeniach krawędziowych ssaniem wiatru 
9.5. Najmniejsze dopuszczalne przekroje poprzeczne drewna litego i klejonego warstwowo oraz materiałów drewnopochodnych 
9.6. Osłabienia przekroju poprzecznego 
9.7. Elementy obciążone osiowo i mimośrodowo 
9.8. Połączenia mimośrodowe 
9.10. Elementy konstrukcyjne obciążone przemiennie 

10. Zasady obliczania prętów rozciąganych 
10.1. Rozciąganie osiowe 
10.2. Rozciąganie mimośrodowe 
10.3. Węzły i złącza w prętach rozciąganych 

11. Zasady obliczeń prętów ściskanych 
11.1. Ściskanie osiowe 
11.2. Ściskanie mimośrodowe 
11.3. Połączenia i styki prętów ściskanych 
11.4. Długości wyboczeniowe 
11.5. Smukłości 
11.6. współczynniki wyboczeniowe 
11.7. Sztywność 

12. Zasady nośności według teorii II rzędu 
12.1. Teoria I I II rzędu 
12.2. Teoria II rzędu drewnianych konstrukcji inżynierskich 

13. Zasady obliczeń elementów zginanych 

14. Zasady obliczania na ścinanie 

15. Zasady obliczania na skręcanie 

16. Stężenia przestrzenne konstrukcji 
16.1. Usztywnianie zginanych dźwigarów o prostokątnym przekroju poprzecznym 
16.2. Usztywnianie ściskanych pasów dźwigarów kratowych 
16.3. Obciążenia wiatrem i siłami poprzecznymi konstrukcji usztywniających 
16.4. Tarcze jako konstrukcje usztywniające 
16.5. pojedyncze tężniki i zastrzały 

17. Belki jednoprzęsłowe i ciągłe 
17.1. Belki jednoprzęsłowe 
17.2. Belki ciągłe 

18. Konstrukcje kratowe 

19. Więźby dachowe 
19.1. Dachy krokwiowe i jętkowe 
19.2. Więźby z płatwiami 
19.3. Dachy płaskie 

20. Obliczenia odkształceń 
20.1. Metody energetyczne 
20.2. Sztywność złączy 
20.3. Metody podatności 

21. Dźwigary powierzchniowe 
21.1. Równanie tarczy dla materiału rombowo-anizotropowego 
21.2. Parametry sprężystość 

22. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 
22.1. Oparcia belek i wiązarów 
22.2. Oparcia słupów drewnianych, łuków, ram 
22.3. Połączenia elementów usztywniających 
22.4. Przeguby kalenicowe w łukach i ramach 
22.5. Naroża ram 
22.6. Połączenia poprzeczne belek 
22.7. Konstrukcje połączeń w wiązarach dachowych 

23. Przykłady obliczeń 
23.1. Zmiany wymiarów bala elementu na skutek zmiany wilgotności 
23.2. Zmiana długości podkładu deskowego na skutek zmiany wilgotności 
23.3. Złącze rozciągane na gwoździe 
23.4. Złącze rozciągane na wkładki pierścieniowe 
23.5. Złącze skośne na śruby i sworznie 
23.6. Połączenie na wrąb czołowy 
23.7. Słup osiowo ściskany z drewna klejonego warstwowo 
23.8 Płatew ciągła zespolona 
23.9. Dźwigar z drewna klejonego warstwowo o krawędziach równoległych 
23.10. Oparcie belki podciętej na podporze 
23.11. Dźwigar dachowy dwuspadowy o osi zakrzywionej i zmiennej wysokości przekroju 
23.12. Belka złożona, trójelementowa, łączona na łączniki trzpieniowe-sworznie 
23.13. Przegubowe zamocowanie dwugałęziowego słupa z drewna iglastego w fundamencie 
23.14. Wiązar kratowy z bali o pasach równoległych 
23.15. Przegub w belce ciągłej z drewna klejonego warstwowo 
23.16. Złącze rozciągane prostopadle włókien na pierścienie 

24. Podstawowe zasady projektowania elementów konstrukcji drewnianych według PN-B-03150:2000 
24.1. Właściwości materiałów 
24.2. Ogólne zasady sprawdzania stanów granicznych 
24.3. Stany graniczne nośności 
24.4. Złącza 
24.4.1. Połączenia tradycyjne (ciesielskie) – nie objęte normą PN-B- 03150:2000 
24.4.2. Połączenia na klej 
24.4.3. Złącza na łączniki trzpieniowe 
24.4.4. Złącza na pierścienie zębate 
24.5. Przykłady obliczeń 
24.5.1. Złącza rozciągane na gwoździe 
24.5.2. Złącza rozciągane na pierścienie 
24.5.3. Złącza skośne na śruby i sworznie 
24.5.4. Połączenia na wrąb czołowy 
24.5.5. Słup osiowo ściskany z drewna klejonego warstwowo 
24.5.6. Płatew ciągła zespolona 
24.5.7. Dźwigar z drewna klejonego warstwowo 
24.5.8. oparcie belki podciętej na podporze 
24.5.9. Dźwigar dachowy dwuspadowy o osi zakrzywionej i zmiennej wysokości przekroju 
24.5.10. Belka złożona, trójelementowa, łączona na sworznie 
24.5.11. Przegubowe zamocowanie dwugałęziowego słupa w fundamencie 
24.5.12. Wiązar kratowy z bali, o pasach równoległych 
24.5.13. Przegub w belce ciągłej z drewna klejonego warstwowo 
24.5.14. Złącze rozciągane prostopadle do włókien na pierścienie 

Techniczne przepisy budowlane 
Spis przywołanych norm polskich 
Literatura 
Skorowidz