Budownictwo ogólne. Podręcznik dla architektów

 • 193,00 zł

ISBN 978-83-60884-10-2

Oprawa: introligatorska, Format: A4 cm, Stron: 368, Ilustracje: 517 (kolor), 2018 r.

Poszczególne rozdziały książki "Budownictwo ogólne" ułożone są zgodnie z kolejnymi etapami budowy, co umożliwia łatwe wyszukiwanie potrzebnych informacji:

 1. Fundamenty i przyziemie budynku - rozdział omawiający rozwiązania fundamentów, ścian piwnicznych i cokołu budynku w różnych technologiach oraz zabezpieczenia i izolacje  stosowane w strefie przyziemia budynku.
 2. Technologie budowy i termoizolacji ścian zewnętrznych - rozdział zawierający systematykę i opis dostępnych technologii budowy ścian zewnętrznych, począwszy od różnych typów ścian murowanych a na technologiach szkieletowych skończywszy.
 3. Stropy, podłogi i schody - rozdział omawiający najczęściej stosowane stropy, styk stropu ze ścianami wykonanymi w różnych technologiach, rozwiązania podłóg oraz konstrukcje schodów.
 4. Okna, drzwi, bramy, przeszklone ściany osłonowe - rozdział omawiający przede wszystkim dostępne typy rozwiązań dla styku ścian zewnętrznych z otworami na stolarkę i podstawowe wiadomości na temat przeszklonych ścian osłonowych.
 5. Dachy skośne - rozdział omawiający rozwiązania budowlane dachu; konstrukcję więźby dachowej, rozwiązania izolacji połaci dachowych, technologie zabudowy poddasza i konkretne przykłady poddaszy nieużytkowych i użytkowych wykonanych w różnych technologiach.
 6. Stropodachy, tarasy, balkony - rozdział omawiający rozwiązania budowlane  stropodachów - od najprostszych stropodachów pełnych, przez wentylowane stropodachy dwzielne, do skomplikowanych stropodachów  tarasowych i balkonów.
 7. Wykończenie wnętrz - rozdział omawiający technologie suchej zabudowy wnętrz z płyt gipsowo-kartonowych - okładziny ścian, ściany działowe,  okładziny sufitowe i sufity podwieszane.

BUDOWNICTWO OGÓLNE jest syntetycznie opracowanym podręcznikiem budownictwa, w którym poszczególne rozwiązania budowlane przedstawiono jako fragmenty większej całości - funkcjonujące w powiązaniu z innymi częściami budynku i dopiero razem z nimi tworzące całość budowli.

Wybór konkretnej technologii na jednym z etapów budowy pociąga i jednocześnie narzuca wybór kolejnych, najlepiej pasujących w danej sytuacji i będących konsekwencją pierwszego wyboru. Książka pozwala na poznanie i zrozumienie, dlaczego tak się dzieje i jednocześnie daje możliwość zapoznania się z alternatywnymi rozwiązaniami projektowymi. Syntetyczne opisy rozwiązań budowlanych kolejnych fragmentów budynku zilustrowane są przejrzystymi rysunkami modeli perspektywicznych. Poglądowe rysunki perspektywiczne uzupełniają schematy oraz rzuty i przekroje detali projektowych.

 

Przedstawione i opisane w książce alternatywne, szczegółowe rozwiązania architektoniczno-budowlane pozwalają na ich przemyślany dobór do konkretnego projektu, który uwzględnia następujące kryteria:

 • Konsekwencje, wynikające z zastosowania konkretnych rozwiązań materiałowych i technologiczych - wybór materiałów i technologii determinuje wybór zalecanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych, sposób rozwiązania charakterystycznych styków technologicznych w budynku oraz możliwości wykończenia elewacji i ukształtowania detalu.
 • Ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi -  budynki powinny być projektowane pod kątem wieloletniej i ekonomicznej  eksploatacji, z rozwiązaniami budowlanymi odpowiednio trwałymi i chroniącymi bynek przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, takich jak wahania temperatury,  wiatr, woda i śnieg, hałas, itp.  
 • Łatwość zastosowania i niezawodność rozwiązań – rozwiązania systemowe, wzajemna koordynacja wymiarowa stosowanych elementów budowlanych i szczegółowe zaprojektowanie detali, pozwalają znacznie uprościć wykonawstwo i zapobiec powstawaniu szkód budowlanych oraz wad i usterek poszczególnych elementów budynku.
 • Estetykę rozwiązań budowlanych i wyraz architektoniczny całego budynku - Proporcje wielu elementów budynku, które uznawane są za estetyczne i stanowią archetyp form architektonicznych, wywodzą się z poprawnych rozwiązań budowlanych i konstrukcyjnych.

 

Zawarta w książce wiedza jest obszerna i obiektywna a podane informacje są rzetelnym inżynierskim opisem rozwiązań budowlanych. Książka pozwala na szybkie i trafne podjęcie decyzji przy wyborze konkretnej technologii budowlanej.

Spis treści:    
Wstęp  

1.     FUNDAMENTY I PRZYZIEMIE BUDYNKU   
1.01.    Grunt budowlany  
1.02.    Fundamenty budynku - informacje ogólne  
1.03.    Fundamenty przy istniejącym budynku sąsiednim 
1.04.    Fundamenty pośrednie - pale i stnie   
1.05.    Izolacje przeciwwodne przyziemia budynku   
1.06.    Kolejność wykonania fundamentów i izolacji przeciwwodnych 
1.07.    Izolacja przeciwwodna w budynku nowowznoszonym  
1.08.    Izolacje przeciwwodne w renowacji starych budynków 
1.09.    Beton wodoszczelny  
1.10.    Systemy drenażowe 
1.11.    Termoizolacje w strefie przyziemia budynku
1.12.    Zewnętrzne schody do piwnicy z konstrukcją niezależną od budynku  
1.13.    Okno piwniczne w stzience poniżej poziomu terenu 
1.14.    Wjazd do garażu na poziomie podpiwniczenia 
1.15.    Warstwy drogowe podjazdu do garażu 
1.16.    Mur oporowy dochodzący do ściany piwnicznej budynku  
1.17.    Zewnętrzne schody wejściowe do budynku 
1.18.    Podest przed drzwiami wejściowymi we wnęce  
1.19.    Podłogi na gruncie
1.20.    Wentylowane podłogi na gruncie 
1.21.    Taras pełny na gruncie 
1.22.    Taras z ażurowych desek na podniesionej konstrukcji drewnianej
1.23.    Drewniany podest tarasowy na stropodachu nad piwnicą 

2.    TECHNOLOGIE BUDOWY I TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
2.00.    Ściany zewnętrzne - informacje ogólne  
2.01.    Jednorodne ściany murowane 
2.02.    Dwuwarstwowe ściany murowane ocieplone metodą  "lekką-mokrą" 
2.03.    Dwuwarstwowe ściany murowane z elewacją wentylowaną   
2.04.    Trójwarstwowe, szczelinowe ściany murowane   
2.05.    Ściany szkieletowe  
2.06.    Inne systemy i technologie budowy ścian 

3.    STROPY, PODŁOGI, SCHODY   
3.01.    Stropy i podłogi - informacje ogólne  
3.02.    Monolityczne stropy żelbetowe
3.03.    Stropy z prefabrykatów żelbetowych  
3.04.    Stropy z blach profilowanych  
3.05.    Stropy gęstożebrowe  
3.06.    Monolityczne schody żelbetowe 
3.07.    Schody stalowe    
3.08.    Schody prefabrykowane i schody szklane
3.09.    Podłogi na stropach masywnych   
3.10.    Podłogi podniesione   
3.11.    Suche jastrychy podłogowe
3.12     Drewniane stropy belkowe
3.13.    Stropy w drewnianych budynkach szkieletowych  
3.14.    Rozwiązania stropów drewnianych i wymiary belek stropowych
3.15     Schody drewniane


4.    OKNA, DRZWI, BRAMY, PRZESZKLONE ŚCIANY OSŁONOWE   
4.01.    Okna i drzwi zewnętrzne - informacje ogólne 
4.03.    Rodzaje okien  
4.04.    Rolety zewnętrzne  
4.05.    Kotwienie i uszczelnienie okien w ościeżu 
4.06.    Okna dachowe  
4.07.    Bramy garażowe   
4.08.    Przeszklone ściany osłonowe 

5.    DACHY SKOŚNE    
5.01.    Dachy skośne - informacje ogólne 
5.02.    Dachy skośne - konstrukcja  
5.03.    Termoizolacja połaci dachów skośnych 
5.04.    Wentylacja połaci dachowych 
5.05.    Poddasza - przykłady projektowe 
5.06.    Pokrycia dachów skośnych dachówką   
5.07.    Pokrycia dachów skośnych blachą 
5.08.    Zabudowa poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych 
5.09.    Odprowadzanie wody z dachów skośnych 
5.10.    Wentylacja i systemy kominowe

6.    STROPODACHY, TARASY, BALKONY
6.01.    Stropodachy - informacje ogólne 
6.02.    Stropodach pełny  
6.03.    Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw 
6.04.    Stropodach zielony  
6.05.    Stropodach wentylowany 
6.06.    Balkony  

7.    WYKOŃCZENIE WNĘTRZ  
7.01.    Systemy suchej zabudowy wnętrz - informacje ogólne  
7.02.    Okładziny ścienne  
7.03.    Ściany działowe
7.04.    Okładziny sufitowe i sufity podwieszane 
7.05.    Przykładowe rozwiązania projektowe  

Bibliografia