Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Budownictwo ogólne tom 4. Konstrukcje budynków

Wydawnictwo: Arkady
Autor: praca zbiorowa
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
99,00 zł

ISBN 978-83-213-4591-8

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 840, 2010 r., dodruk cyfrowy 2014

W kolejnym tomie z cyklu Bownictwo ogólne przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych itp. Zaprezentowano zarówno systemy jak i tradycyjne metody bowy.

Spis treści:
1 Bynki o konstrukcji murowej Janusz Kowalski
1.1. Podstawowe zasady projektowania
1.1.1. Uwagi ogólne
1.1.2. Elementy bynków
1.1.3. Czynniki wpływające na kształtowanie bynków
1.1.4. Ogólne wytyczne kształtowania elementów
1.2. Podstawowe zasady konstruowania bryły bynku
1.2.1. Układy funkcjonalne (sterowanie)
1.2.2. Czynniki determinujące grubość ścian zewnętrznych
1.2.3. Projektowanie modularne
1.3. Podstawowe zasady konstruowania murów
1.3.1. Wytyczne stosowanie konstrukcji murowych niezbrojnych i zbrojnych
1.3.2. Układy konstrukcyjne bynków
1.3.3. Rozwiązania dylatacji w bynkach
1.4. Mury z kanałami murowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
1.5. Wykonywanie murów w okresie zimowym
1.6. Specjalne konstrukcje murowe
1.6.1. Wiadomości ogólne
1.6.2. Sklepienia i łuki
1.6.3. Konstrukcje murowe na terenach górniczych
1.7. Warunki wykonywania murów
1.8. Przykłady bynków
1.8.1. Bynki indywidualne
1.8.2. Wybrane systemy bownictwa z elementów drobnowymiarowych
Wykaz literatury i norm

2. Bynki o konstrukcji drewnianej . Jerzy Hoła, Piotrek Pietruszak
2.1. Konstrukcje drewniane w bownictwie ogólnym
2.2. Podstawowe układy konstrukcyjne bynków drewnianych
2.2.1. Układy blokowo-dylowe
2.2.2. Systemy palowe i słupowe
2.2.3. Układy szkieletowe
2.3. Systemy lekkich bynków z drewna
2.3.1. Informacje wstępne
2.3.2. Systemy żebrowe „kanadyjski”
2.3.3. Systemy płytowe „szwedzkie” lub „fińskie”
2.3.4. System Stalb
2.3.5. Problemy projektowe, wykonawcze i użytkowe
2.4. Drewniane konstrukcje obiektów oraz przekryć dużej objętości
2.4.1. Dźwigary dachowe belkowe i kratowe
2.4.2. Układy słupowo-ryglowe i ramowe
2.4.3. Przekrycia łukowe
2.4.4. Układy i stężenia przestrzenne
2.4.5. Przykłady realizacji
Wykaz literatury i norm

3. Bynki o konstrukcji żelbetonowej Edmunt Przybyłowicz, Grzegorz Słowek, Tomasz Błaszczyński, Jacek Wdowicki
3.1. Tradycyjne konstrukcje żelbetonowe
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Fundamenty żelbetonowe bezpośrednie i pośrednie
3.1.3. Ściany betonowe i żelbetonowe
3.1.4. Stopy żelbetonowe
3.1.5. Schody
3.2. Żelbetonowe bynki uprzemysłowione
3.2.1. Informacje wstępne
3.2.2. Ocena efektywności i zasady wyboru
3.2.3. Bownictwo mieszkaniowe i wielkoblokowe i wielkopłytowe
3.2.4. Zasady projektowania bynków z prefabrykatów wielkowymiarowych
3.2.5. Ogólne zasady obliczania elementów wielkowymiarowych
3.2.6. Systemy bownictwa wielkopłytowego
3.3. Konstrukcje szkieletowe z prefabrykatów wielkowymiarowych
3.3.1. Sposoby prefabrykacji szkieletu (fundamenty, słupy, podwaliny, rygle, elementy stropowe, ramy, wypełnienie)
3.3.2. Węzły i połączenia (belkowe, żelbetonowe, stalowe, spawane)
3.3.3. Sztywność przestrzenna bynku
3.3.4. Prefabrykowanie żelbetowe konstrukcje hal i bynków szkieletowych
3.4. Wielkowymiarowe elementy prefabrykowane stosowane w różnych technologiach
3.4.1. Prefabrykowane belki strunobetonowe
3.4.2. Prefabrykowane płyty żelbetonowe i sprężenie w bynkach o konstrukcji szkieletowej żelbetonowej i stalowej
3.4.3. Prefabrykowane elementy biegów, spoczników i podestów
3.4.4. Prefabrykowane betonowe elementy drobne
3.4.5. Prefabrykowane ściany usztywniające
3.4.6. Prefabrykowane elementy ściany elewacyjnej
3.5. Uprzemysłowione konstrukcje monolityczne
3.5.1. Wiadomości ogólne
3.5.2. Konstrukcje monolityczne typu słup-płyta
3.5.3. Konstrukcje ścianowo - szkieletowe monolityczne
3.5.4. Konstrukcje ścianowe
3.5.5. Przykłady realizacji
3.6. Betonowe bynki wysokie
3.6.1. Uwarunkowania realizacyjne i wpływy środowiskowe
3.6.2. Ograniczenia projektowe
3.6.3. Metody obliczeń konstrukcji usztywniających bynki wysokie
3.6.4. Przykłady bynków
Wykaz literatury i norm

4. Bynki o konstrukcji metalowej. Maciej Szumigała, Katarzyna Rzeszut, Robert Stziński
4.1. Cechy stali stosowanej w bownictwie
4.2. Konstrukcje stalowe w bownictwie mieszkaniowym
4.2.1. Belki, podciągi, nadproża i słupy stalowe
4.2.2. Stropy o konstrukcji stalowej
4.2.3. Lekkie konstrukcje stalowe bynków mieszkalnych
4.2.4. Przykłady realizacji
4.3. Stalowe konstrukcje pawilonów i hal targowych
4.3.1. Uwagi ogólne
4.3.2. Układy konstrukcyjne
4.3.3. Podstawy obliczeń statycznych
4.3.4. Obciążenia bynków halowych
4.3.5. Materiały
4.3.6. Obliczanie statyczne i wymiarowe
4.3.7. Przykłady realizacji
4.4. Stalowe konstrukcje szkieletowe bynków wysokich i wysokościowych
4.4.1. Układy konstrukcyjne bynków wysokich
4.4.2. Podstawy obliczeń statycznych
4.4.3. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne
4.4.4. Przykłady realizacji
4.5. Stalowe przykrycia dachowe
4.5.1. Układy konstrukcyjne przykryć dachowych
4.5.2 Dachy kratowe
4.5.3. Dachy wiszące
4.5.4. Stalowe kopuły, powłoki i inne rozwiązania konstrukcyjne
4.6. Ochrona przeciwpożarowa bynków o konstrukcji stalowej
4.6.1. Informacje wstępne
4.6.2. Wymagania normowe
4.6.3. Sposoby zabezpieczeń przeciwpożarowych
4.7. Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych
4.7.1. Informacje wstępne
4.7.2. Wymagania
4.7.3. Sposoby wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
Wykaz literatury i norm

5. Konstrukcje bowlane dużych rozpiętości. Szymon Pałkowski, Adam Zagubień, Sylwester Kobielak
5.1. Konstrukcje cięgowe
5.1.1. Charakterystyka konstrukcji cięgnowych
5.1.2. Rodzaje konstrukcji cięgnowych
5.1.3. Materiały stosowane na cięgna
5.1.4. Właściwości mechaniczne cięgien
5.1.5. Ochrona przed korozję
5.1.6. Wymiarowanie cięgien
5.1.7. Zakotwienia cięgien
5.1.8. Podstawy analizy statycznej konstrukcji cięgnowych
5.1.9. Przykłady realizacji
5.2. Konstrukcje tekstylne
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Zakres stosowanych rozwiązań materiałowo-technologicznych
5.2.3. Materiały tekstylne stosowane w przekryciach powłokowych
5.2.4. Właściwości mechaniczne tkanin tekstylnych
5.2.5. Zagadnienia projektowania, konstruowania i eksploatacji przekryć
5.2.6. Przykłady realizacji
5.3. Przegląd przekryć obiektów sportowych i użyteczności publicznej
5.3.1. Informacje wstępne
5.3.2. Konstruowanie przekryć hal widowiskowo-sportowych i obiektów użyteczności publicznej
5.3.3. Technologie wznoszenia przekryć dużej rozpiętości
5.3.4. Przykłady przekryć hal wielofunkcyjnych
5.3.5. Przykłady przekryć torów kolarskich
5.3.6. Przykłady przekryć kortów tenisowych
5.3.7. Przykłady przekryć basenów pływackich
5.3.8. Przykłady przekryć lodowisk sztucznych
5.3.9. Przykłady przekryć sal zgromadzeń
5.3.10. Przykłady trybun stadionów
Wykazy literatury i norm

6. Eksploatacja, naprawy, wzmocnienie i certyfikacja energetyczna bynków. Grzegorz Słowek, Janusz Kowalski, Edmund Przybyłowicz, Hanna Michałek, Wiesław Buczkowski, Piotr Pietraszek, Maciej Szumigała, Małgorzata Basińska
6.1. Zasady ogólne
6.1.1. Wytyczne użytkowania bynków
6.1.2. Przeglądy okresowe obiektów bowlanych
6.1.3. Ocena stanu technicznego bynku
6.2. Przyczyny powstania uszkodzeń konstrukcji bynku
6.2.1.  Wilgoć
6.2.2.  Przemarzanie gruntu
6.2.3.  Nierównomierne osiadanie fundamentów
6.2.4.  Pożar
6.2.5.  Wstrząsy i drgania
6.2.6.  Wiatr i zdarzenia losowe
6.2.7.  Korozja materiałów
6.2.8.  Błędy projektowe
6.2.9.  Błędy wykonawstwa
6.2.10. Błędy w eksploatacji bynków
6.3. Cel wykonywania napraw i wzmacnianie konstrukcji
6.3.1. Konstrukcje murowe bynków
6.3.2. Konstrukcje drewniane bynków
6.3.3. Konstrukcje żelbetonowe i sprężone bynków
6.3.4. Konstrukcje stalowe bynków
6.4. Nadbowa bynków istniejących
6.4.1. Uwagi ogólne
6.4.2. Kryteria nadbowy
6.4.3. Warunki wykonania nadbowy
6.4.4. Rozwiązania konstrukcyjne nadbowy
6.4.5. Przykłady obliczeń nadbowy
6.5. Certyfikacja energetyczna bynków
6.5.1. Uwagi ogólne
6.5.2. Cechy bynków współczesnych
6.5.3. Prawodawstwo europejskie
6.5.4. Polskie regulacje rozszerzające wymagania dyrektywy europejskiej
6.5.5. Zakres i forma projektu bowlanego
Wykaz literatury i norm