Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja

  • 65,00 zł

ISBN: 978-83-7207-899-5

Oprawa: miękka, Format: 20x23 cm, Stron: 118 plus CD, 2011 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe i barwne 

 
Praca dotyczy niektórych zagadnień budownictwa z surowej ziemi. Na kanwie wielowiekowej tradycji architektury ziemi i jej ewolucji przedstawiony jest proces powstawania budynku doświadczalnego przy zastosowaniu zmodernizowanej techniki budownictwa z ziemi. Opisane są założenia projektowe, metody badań wstępnych i osiągnięte rezultaty. Publikacja oparta jest na wynikach pracy badawczej, prowadzonej w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego." Do książki dołączona jest płyta CD.

Spis treści:

Część I
Wprowadzenie
1. Architektura ziemi — nurt budownictwa proekologicznego
1.1. Wielowiekowa tradycja i nowoczesne realizacje 
1.2. Rodzaje technik budownictwa z ziemi 
1.3. Zasady projektowania budynków z ziemi 

2. Bynek doświadczalny w technologii ziemi ubijanej
2.1. Decyzje projektowe 
2.2. Konstrukcja i materiały
2.3. Bierne wykorzystanie energii słonecznej 
2.4. Realizacja budynku doświadczalnego
2.5. Budownictwo z ziemi w warunkach polskich
Bibliografia — wybrane pozycje 

Część II
1. Właściwości fizyczne i mechaniczne elementów próbnych z ziemi pobranej z różnych regionów 
1.1. Badania składu granulometrycznego ziemi 
1.2. Przygotowanie elementów próbnych i badania
2. Właściwości fizyczne i mechaniczne elementów próbnych z ziemi przeznaczonej do wzniesienia
budynku doświadczalnego
2.1. Wykonanie bloczków prasowanych przeznaczonych do badañ
2.2. Badania laboratoryjne bloczków prasowanych
3. Analiza otrzymanych wyników badañ
4. Zalety stosowania materiałów miejscowych
Bibliografia — wybrane pozycje 

Część III
1. Spuścizna architektury ziemi w Polsce
1.1. Konstrukcje szkieletowe dopełniane ziemi¹
1.2. Konstrukcje monolityczne z surowej ziemi 
1.3. Problemy konserwacji
2. Katalog