Budynek inteligentny. Tom I. Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego

ISBN 978-83-7880-264-8

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 343,  2005 r.

Bynek inteligentny spełnia wymogi użytkownika, zapewniając mu komfort, rozwój i bezpieczeństwo, przy możliwie najniższych kosztach. W pierwszym w Polsce podręczniku dotyczącym problematyki budynku inteligentnego autorzy szczególny nacisk położyli więc na zagadnienia związane z potrzebami użytkownika, co zastało przedstawione w tomie I i uzupełnione szerokim omówieniem tla historycznego powstania tej nowej generacji budynków jako konsekwencji przemian cywilizacyjnych społeczeństwa informatycznego.

Książka jest pomocą dydaktyczną dla stentów architektury, budownictwa, inżynierii sanitarnej, elektrycznej i automatyki,  zainteresuje także projektantów, inwestorów, deweloperów, facility managerów, agentów nieruchomości i właścicieli budynków inteligentnych.

Spis treści:
WPROWADZENIE
I. BUDYNEK INTELIGENTNY JAKO EFEKT TENDENCJI ROZWOJOWYCH CYWILIZACJI POSTINDUSTRIALNEJ (Elżbieta Niezabitowska)
1.1. Uwarunkowania rozwojowe w drugiej połowie XX w (Elżbieta Niezabitowska)
1.2. Rozwój technologii i systemów znaczących dla rozwoju Bl (Elżbieta Niezabitowska)
1.3. Filozofia "Nowej Gospodarki" jako wyzwanie dla rozwoju gospodarczego XX w. (Elżbieta Niezabitowska)
1.4. Bynek inteligentny jako realizacja marz~ń o wysokiej jakości środowiska zbudowanego przy niskich kosztach utrzymania (Elżbieta Niezabitowska)
1.5. Historia i uwarunkowania rozwoju budynku inteligentnego na przykładzie budynku biurowego (Dorota Winnicka - Jasłowska)
2. BUDYNEK I JEGO ZNACZENIE UŻYTKOWE (Elżbieta Niezabitowska)
2.1. Bynek jako podstawowy artefakt - przedmiot użytkowy (Elżbieta Niezabitowska)
2.2. Podstawowe funkcje użytkowe (Elżbieta Niezabitowska)
2.3. Wymagania rynku wobec budynku (Elżbieta Niezabitowska)
2.4. Warstwy budynku i ich znaczenie dla projektowania i zarządzania (Elżbieta Niezabitowska)
2.5. Bynek a ochrona środowiska (Elżbieta Niezabitowska)
2.5.1. Bynekjako źródło zanieczyszczeń i strat energetycznych
2.5.2. Nowe koncepcje projektowania budynków (retrofitting, reusing, recykling)
2.5.3. Bynek energooszczędny jako podstawa rozwoju budynkuinteligentnego
2.6. Jakość budynku i narzędzia jej oceny (Elżbieta Niezabitowska)
2.7. Rola psychologii środowiska w kształtowaniu budynków inteligentnych (Andrzej Niezabitowski)
2.7.1. Psychologia środowiska jako dyscyplina naukowa
2.7.2. Psychologia środowiska a budynki inteligentne
2.8. Syndrom chorego budynku (Dorota Winnicka-Jasłowska)
2.9. Kształtowanie założonego poziomu jakości środowiska w budynkach biurowych (Jerzy Sowa)
2.9.1. Czynniki sprzyjające niskiej ocenie jakości środowiska wewnętrznego
2.9.2. Nowe tendencje w kształtowaniu środowiska w budynkach biurowych
2.9.3. Wpływ przyjętego poziomu jakości środowiska wewnętrznego na założenia fazy projektowej
2.9.4. Prawdopodobieństwo wystąpienia dyskomfortu wywołanego przez różne czynniki środowiska wewnętrznego
2.9.5. Kryteria projektowe dla pomieszczeń biurowych zaliczanych do różnych kategorii jakości środowiska
2.9.6. Rozwiązanie techniczne umożliwiające aktywne kształtowanie parametrów środowiska wewnętrznego
2.9.7. Efektywność ekonomiczna kształtowania podwyższonej jakości powietrza w budynkach biurowych
3. BUDYNEK INTELIGENTNY - WYMAGANIA JAKOŚCIOWE
3.1. Definicje budynku inteligentnego (Dorota Winnicka Jasłowska)
3.2. Określenie standardu budynku inteligentnego (Dorota Winnicka-Jasłowska)
3.3. Wymagania użytkowe w stosunku do budynku inteligentnego na przykładzie budynku biurowego (Dorota Winnicka Jasłowska)
3.4. Różnice w projektowaniu warstw budynków inteligentnych i tradycyjnych
(Elżbieta Niezabitowska)
3.5. Wymagania organizacyjne w stosunku do budynku inteligentnego (Elżbieta Niezabitowska)
3.6. Wymagania techniczne w stosunku do wyposażenia budynku w systemy automatycznego sterowania (Elżbieta Niezabitowska)
3.7. Wpływ zróżnicowania funkcjonalnego na wyposażenie budynku w systemy automatycznego sterowania (Elżbieta Niezabitowska)
4. SYSTEMY TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDYNKU INTELIGENTNEGO
4.1. Funkcje inteligentnych systemów automatyzacji budynków (Włodzimierz Boroń)
4.2. Inteligentne systemy automatyzacji w technicznej obsłze budynków Elzbieta Niezabitowska)
4.3. Instalacje we współczesnych obiektach architektonicznych (Zbigniew Staniszewski)
4.4. Miejsce instalacji budynku inteligentnego w strukturze budynku (Zbigniew Staniszewski)
5. PROGRAMOWANIE BUDYNKÓW INTELIGENTNYCH (Elżbieta Niezabitowska)
6. FACILITY MANAGEMENT W BUDYNKU INTELIGENTNYM
6.1. Definicja facility management (Andrzej Niezabitowskl)
6.2. Pola działania facility management (Elżbieta Niezabitowska)
6.3. Facility Management a bynek inteligentny (Elżbieta Niezabitowska)
7. DOKĄD ZMIERZA AUTOMATYZACJA BUDYNKÓW (Włodzimierz Boroń)
SŁOWNIK TERMINÓW
LITERATURA