Budynek inteligentny. Tom II. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych.

ISBN 978-83-7880-268-6

Okładka: miękka, Format: 17,2x24 cm, Stron: 167, Wydanie III 2014 r.

Książka opisuje podstawowe systemy bezpieczeństwa występujące w „budynkach inteligentnych”, takie jak SSP – System Sygnalizacji Pożarowej, SSWN – System Sygnalizacji Włamania i Napadu, SKD – System Kontroli Dostępu, STVD – System Telewizji Dozorowej, PAS – System Nagłośnienia Ewakuacyjnego, SZA – System Zasilania Awaryjnego. Autor wykorzystał opracowania wielu wiodących ośrodków naukowych i badawczych w kraju oraz na świecie, a także badania i publikacje własne dotyczące problematyki zarządzania bezpieczeństwem w budynkach inteligentnych. Z podręcznika korzystać mogą architekci, projektanci obiektów, integratorzy i projektanci instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz stenci szkół wyższych politechnicznych o kierunkach związanych z budownictwem, automatyką, elektrotechniką i elektroniką.

Spis treści:
WPROWADZENIE
1. BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW INTELIGENTNYCH
2. SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA
3. SSP-SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe zjawiska fizyczne występujące w czasie pożaru
3.3. Topologie systemów SSP
3.4. Urządzenia systemu SSP
3.4. 1. Centrala alarmowa
3.4.2. Urządzenia detekcyjne
3.4.2.1. Czujkijonizacyjne dymu
3.4.2.2. Czujki optyczne dymu
3.4.2.3. Czujki płomienia
3.4.2.4. Czujki temperatury
3.4.3. Ręczne ostrzegacze pożarowe
3.4.4. Urządzenia wejściowe
3.4.5. Urządzenia zasilania
3.4.6. Urządzenia sygnalizacji
3.4.7. Systemy transmisji alarmu pożarowego
3.5. Okablowanie systemu SSP
3.6. Współpraca systemu SSP z innymi systemami
3.7. Podsumowanie
4. SSWN - SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
4.1. Wprowadzenie
4.2. Klasyfikacja środowiskowa elementów systemu
4.3. Klasyfikacja elementów i systemów SSWN
4.4. Topologie systemów
4.5. Urządzenia systemu
4.5.1. Centrala alarmowa
4.5.2. Urządzenia detekcyjne
4.5.2.1. Czujki podczerwieni
4.5.2.2. Cżujki ultradźwiękowe
4.5.2.3. Czujki mikrofalowe
4.5.2.4. Czuj ki ruchu z podwójnymi detektorami
4.5.2.5. Czujki stłuczenia szkła
4.5.2.6. Czujki sejsmiczne
4.5.3. Urządzenia wejściowe
4.5.4. Urządzenia zasilania
4.5.5. Urządzenia sygnalizacji
4.5.6. Systemy transmisji sygnału alarmu
4.6. Okablowanie systemu SSWN
4.7. Współpraca systemu SSWN z innymi systemami
4.8. Podsumowanie
5. SKD - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
5.1. Wprowadzenie
5.2. Urządzenia systemu SKD
5.2.1. Urządzenia wejściowe
5.2.1. Czytniki kart magnetycznych
5.2.2. Czytniki kart zbliżeniowych
5.2.3. Czytniki kart stykowych
5.2.4. Czytniki z klawiaturami
5.2.5. Czytniki biometryczne
5.2.5. Czytnik linii papilarnych
5.2.5.2. Czytnik kształtu dłoni
5.2.5.3. Czytnik geometrii twarzy
5.2.5.4. Czytnik rysunku tęczówki i siatkówki oka
5.2.5.5. Czytnik głosu
5.2.2. Urządzenia blokujące
5.2.2. Zamknięcia elektromagnetyczne
5.2.2.2. Bramki kołowrotowe, śluzy i szlabany
5.2.3. Urządzenia systemu zarządzającego
5.2.4. Urządzenia alarmowe.
5.2.5. Urządzenia zasilania
5.3. Topologie systemu
5.4. Okablowanie systemu
5.5. Współpraca systemu SKD z innymi systemami
5.6. Podsumowanie
6. STVD - SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ
6.1. Wprowadzenie
6.2. Urządzenia systemu
6.2.1. Kamery i przetworniki
6.2.2. Monitory
6.2.3. Urządzenia sterujące funkcjami użytkowymi
6.2.3. Zmieniacze i dzielniki obrazu
6.2.3.2. Multipleksery
6.2.3.3. Krosownice wizyjne
6.2.3.4. Matryce wideo
6.2.4. Urządzenia zapisujące dane
6.3. Urządzenia zasilania
6.4. Okablowanie systemu
6.5. Topologie systemu
6.6. Współpraca systemu STVD z innymi systemami
6.7. Podsumowanie
7. PAS - SYSTEM NAGŁOŚNIENIA EWAKUACYJNEGO
7.1. Wprowadzenie
7.2. Urządzenia systemu
7.2.1. Mikrofony
7.2.2. Wzmacniacze i miksery
7.2.3. Głośniki
7.3. Struktura okablowania systemu
7.4. Integracja systemu z innymi systemami bezpieczeństwa
7.5. Podsumowanie
8. SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO
8. Wprowadzenie
8.2. Rodzaje obiektów energetycznych
8.3. Podział odbiorów energetycznych na kategorie
8.4. Agregaty prądotwórcze
8.5. Rodzaje zakłóceń w sieci energetycznej miejskiej
8.6. Zasilacze UPS
8.6.1. Zasilacze UPS z bierną rezerwa
8.6.2. Zasilacze UPS o działaniu wzajemnym
8.6.3. Zasilacze UPS z dwukrotnym przetwarzaniem energii
8.7. Układy pracy równoległej zasilaczy UPS
8.8. Niezawodność pracy systemu awaryjnego zasilania UPS
8.9. Współpraca systemu zasilania awaryjnego z BMS
8.10. Podsumowanie
9. INTEGRACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
9.1. Podział zintegrowanych systemów bezpieczeństwa
9.2. Integracja systemów bezpieczeństwa na poziomie sprzętowym
9.3. Integracja systemów bezpieczeństwa na poziomie środków transmisji sygnałów
9.4. Integracja systemów bezpieczeństwa na poziomie oprogramowania
9.5. Otwartość systemów zintegrowanych
9.5. Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA