California Aerospace Museum Los Angeles 1982-1984

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Phaidon
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni

Oprawa: miękka, Format:  29,7x29,7 cm, Stron: 60, 1992 r., książka w języku angielskim


Stworzona w 1991 roku, seria "Architecture in Detail" to zestaw ponad 60 tytyłów! Książki te o dokumenty o wysokiej wartość kolekcjonerskiej, koncentrujące się na konkretnej realizacji. Seria zajmuje się całym zakresem współczesnej architektury - indywidualnych budynków wybranych z powodu ich znakomitego charakteru, nowoczesnego designu i wartości technicznej. Każdy tom zawiera tekst pochodzący od autora oraz zestaw kolorowych i czarno-białych fotografii, różnorodne rysunki techniczne oraz detale.

Frank Gehry's work has been described as "habitable sculpture". He is widely acknowledged as the father of the "Los Angeles School". Characterized by their collage-like complexity, their shifts in geometry and frequent use of utilitarian materials, Gehry's buildings blur the fine line that separates art and architecture. Recent work includes the widely acclaimed Vitra Design Museum at Wein am Rhein in Germany, and the bizarre "Fishdance" restaurant in Kobe, Japan. The California Aerospace Museum in Los Angeles exemplifies Gehry's irreverent, exploded-then-reassembled punk style. Irregular, angular forms break out of spatial boudaries, restructuring them in multi-layered, overlapping and antithetical ways. Gehry's witty approach is encapsulated by the aeroplane sculpture on the building's facade, appearing to soar into the blue Californian sky.

Praca Franka Gehry'ego została opisana jako "rzeźba nadająca się do zamieszkania". Jest on powszechnie uznawany za ojca "szkoły Los Angeles". Charakteryzujące się złożonością przypominającą kolaż, zmianami w geometrii i częstym wykorzystaniem materiałów użytkowych, budynki Gehry'ego zacierają cienką linię oddzielającą sztukę od architektury. Ostatnie prace Gehry'ego obejmują cieszące się dużym uznaniem Vitra Design Museum w Wein am Rhein w Niemczech oraz dziwaczną restaurację "Fishdance" w Kobe w Japonii. California Aerospace Museum w Los Angeles jest przykładem lekceważącego, eksplodującego stylu punkowego Gehry'ego. Nieregularne, kanciaste formy wyłamują się z przestrzennych barier, restrukturyzując je w wielowarstwowy, nakładający się i antytetyczny sposób. Dowcipne podejście Gehry'ego zawarte jest w rzeźbie samolotu na fasadzie budynku, która zdaje się wzbijać w błękitne kalifornijskie niebo.