Książka tańsza niż ksero

100 niezwykłych budowli świata

100 niezwykłych budowli świata

Album prezentuje 100 najbardziej niezwykłych, a zarazem najbardziej fascynujących budowli na świecie. Książka zabierze Czytelnika w ekscytującą podróż po wszystkich kontynentach, dostarczając nie tylko wielu emocji i wrażeń, lecz także wiedzy o spektakularnych obiektach architektonicznych....

ABC akustycznych sufitów podwieszanych

ABC akustycznych sufitów podwieszanych

Sufity podwieszane dają możliwość niepowtarzalnej aranżacji pomieszczeń, bardzo dobrze maskują wszelkie instalacje, optymalizują odbicie światła, izolują termicznie i akustycznie....

13,50 zł
ABC ocieplania domu

ABC ocieplania domu

Poradnik przeznaczony jest dla indywidualnych inwestorów, którzy szukają odpowiedzi na pytania, jak zbudować energooszczędny i ciepły dom lub planują termomodernizację istniejących budynków....

15,80 zł
ARCHI-BOX 1. Opowiesci o architekturze: Rogóżka

ARCHI-BOX 1. Opowiesci o architekturze: Rogóżka

Publikacja jest podsumowaniem drugiej odsłony Archi-boxu, stałego cyklu prezentacji najnowszej architektury w przestrzeni Muzeum Architektury we Wrocławiu.

10,00 zł
ARCHI-BOX 2. Eco-Machines

ARCHI-BOX 2. Eco-Machines

Publikacja jest podsumowaniem drugiej odsłony Archi-boxu, stałego cyklu prezentacji najnowszej architektury w przestrzeni Muzeum Architektury we Wrocławiu.

10,00 zł
Archi-Box 6. Polegiwacz

Archi-Box 6. Polegiwacz

Publikacja jest podsumowaniem szóstej, plenerowej odsłony Archi-boxu, czyli cyklu prezentacji najnowszych zjawisk we wspólczesnej architekturze realizowanego przez Muzeum Architektury we Wrocławiu....

10,00 zł
ARCHI-BOX 6. Polegiwacz

ARCHI-BOX 6. Polegiwacz

Publikacja jest podsumowaniem drugiej odsłony Archi-boxu, stałego cyklu prezentacji najnowszej architektury w przestrzeni Muzeum Architektury we Wrocławiu.

10,00 zł
Architektura Joze Plecnika

Architektura Joze Plecnika

Autor publikacji wnikliwie analizuje kolejne etapy rozwoju drogi twórczej Plecnika, przybliżając tym samym polskiemu czytelnikowi jego dokonania....

15,80 zł
Architektura pejzażu. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki

Architektura pejzażu. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Politechniki Wrocławskiej kontynuuje tradycję zbiorowych wystaw swoich  pracowników.

20,00 zł
10,50 zł
Architektura Polski

Architektura Polski

W niniejszej publikacji w ciekawy sposób opisano wybrane zabytkowe obiekty architektoniczne Polski

12,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Architektura sakralna Sahary

Architektura sakralna Sahary

Tematem książki jest tradycyjna architektura sakralna powstająca od wieków na bezkresnych obszarach Sahary Centralnej. Autorka omawia obiekty architektury islamu - takie jak małe meczety w oazach i ksarach (miastach pustynnych), meczety cmentarne, mauzolea, grobowce, musalla i grobowce proislamskie. W książce zebrana została unikalna dokumentacja obiektów....

31,50 zł
Beton ekspansywny

Beton ekspansywny

W książce omówiono cechy charakterystyczne oraz zastosowanie w praktyce betonu ekspansywnego. Przedstawiono zagadnienia technologiczne specyficzne dla zaczynów, zapraw i betonów ekspansywnych, metodykę badań ich charakterystyk fizykomechanicznych, współzależność między parametrami ekspansji a właściwościami wytrzymałościowymi konstrukcji żelbetowych kształtowanych z betonu ekspansywnego. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów wydziałów budownictwa oraz inżynierów praktyków. ...

13,00 zł
Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Przepisy z komentarzem

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Przepisy z komentarzem

Niniejsza książka przeznaczona jest dla: – wszystkich uczestników procesu budowlanego, – inwestorów, projektantów, kierowników budowy, – specjalistów i studentów kierunków związanych z budownictwem i architekturą...

19,00 zł
Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic

Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic

Opracowanie zawiera podstawowe zasady projektowania i realizacji budowli stałych urządzeń technicznych wyposażenia dróg i ulic występujących w obszarze pasa drogowego....

24,00 zł
Budownictwo i Prawo  2011 nr 4

Budownictwo i Prawo 2011 nr 4

Jest to najlepsze źródło aktualnych i profesjonalnych informacji prawnych o inwestycyjnym procesie budowlanym, zarówno w kraju, jak i na rynkach unijnych.

20,00 zł
10,00 zł
Budownictwo i Prawo 2011 nr 2

Budownictwo i Prawo 2011 nr 2

Jest to najlepsze źródło aktualnych i profesjonalnych informacji prawnych o inwestycyjnym procesie budowlanym, zarówno w kraju, jak i na rynkach unijnych.

20,00 zł
10,00 zł
Budownictwo z technologią 3

Budownictwo z technologią 3

Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów technikum i szkoły policealnej, zawód: technik budownictwa. W trzeciej części cyklu Budownictwo z technologią omówiono roboty wykończeniowe, budowle inżynierskie, projektowanie organizacji pracy i produkcji, organizację placu budowy oraz eksploatację maszyn i urządzeń budowlanych....

15,75 zł
Cuda świata

Cuda świata

Pozwól prowadzić się, strona po stronie, skrótem przez czas i przez przestrzeń, pośród piramid faraonów, różowych murów Petry, przez Wielki Mur Chiński, klasyczne budowle Grecji i Włoch, a także fortece, zamki i skwery najpiękniejszych miast świata....

18,00 zł
Ćwiczenia z metod obliczeniowych w budownictwie zrównoważonym

Ćwiczenia z metod obliczeniowych w budownictwie zrównoważonym

Preskrypt może być wykorzystany na wszystkich wydziałach prowadzących studia na kierunkach budowlanych.

22,00 zł
Czasopismo Techniczne Z. 3-A/2003

Czasopismo Techniczne Z. 3-A/2003

Czasopismo techniczne z 2003 roku. Spis treści jest na drugim obrazku.

Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym

Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym

Podręcznik może stanowić pomoc dla studentów na kierunku budownictwo w rozszerzeniu wiedzy z takich przedmiotów, jak: zarządzanie procesem inwestycyjnym, kosztorysowanie czy organizacja budownictwa....

19,00 zł
Efektywność energetyczna budynków

Efektywność energetyczna budynków

Książkę kierujemy do szerokiego grona odbiorców interesujących się budownictwem spełniającym wymagania efektywności energetycznej.

19,00 zł
Elementy etyki w zawodzie architekta

Elementy etyki w zawodzie architekta

W książce omówiono problematykę etyki zawodowej, i zamieszczono komentarz do kodeksów etyki zawodowej architektów w Polsce. ...

14,00 zł
10,00 zł
Encyklopedia ilustrowana. Skarby architektury

Encyklopedia ilustrowana. Skarby architektury

Skarby architektury to książka, która oprócz pięknych fotografii przedstawiających najciekawsze na świecie zabytki architektoniczne zawiera także niezbędne informacje pozwalające zrozumieć wyjątkowość i niecodzienność przedstawionych obiektów....

14,99 zł
Do koszykaNiedostępny
Fundamenty palowe według Eurokodu 7

Fundamenty palowe według Eurokodu 7

Książka opisuje zasady posadowienia budynków lub konstrukcji inżynierskich na fundamentach głębokich. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności według Eurocodu 7....

Geodezja inżynieryjno-budowlana

Geodezja inżynieryjno-budowlana

W podręczniku pokazano szerokie spektrum technik geodezyjnych potrzebnych inżynierowi budowlanemu w realizacji inwestycji.   

22,00 zł
Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych na wybranych obszarach Polski środkowej

Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych na wybranych obszarach Polski środkowej

Prezentowana książka jest monografią wskazującą na prawidłowości występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych

36,00 zł
18,00 zł
Hala Ludowa we Wrocławiu

Hala Ludowa we Wrocławiu

Wrocławska Hala pełniła liczne, bardzo zróżnicowane funkcje, była świadkiem wielu epokowych wydarzeń historycznych, często o diametralnie różnej wymowie moralnej - jak np. zgromadzenia faszystowskie czy kongres intelektualistów....

6,00 zł
Ikonotheka t .19/2006

Ikonotheka t .19/2006

Dziewiętnasty numer "Ikonotheki", dedykowany profesorowi Piotrowi Skubiszewskiemu z okazji jego 75 urodzin, został opatrzony podtytułem "Artem quaevis alit terra" (Każda ziemia karmi sztukę). Tom otwiera bibliografia Piotra Skubiszewskiego za lata 1955-2006 oraz omówienie jego dorobku przez Rainera Kahsnitza. Dalej zebrano szesnaście artykułów tematycznie wiążących się z zainteresowaniami Jubilata, jednego z najwybitniejszych historyków sztuki i mediewistów, związanego wiele lat z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Centre d´Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers. ...

20,00 zł
10,00 zł
Ikonotheka t. 20/2007

Ikonotheka t. 20/2007

Polecamy dział "Dekada luksusu. PRL i hotele w latach 70", Andrzeja Szczerbskiego. Cena książki tylko 5 zł ! (wcześniej 28 zł).

20,00 zł
10,00 zł
Ikonotheka t. 21/2009

Ikonotheka t. 21/2009

Cena książki tylko 5 zł ! (wcześniej 28 zł).

20,00 zł
10,00 zł
Ikonotheka t. 22/2010

Ikonotheka t. 22/2010

Polecamy "Racapitulating the Rise andIrreversible Decline of Urban Culture in Danzing Pomerania". Cena książki tylko 5 zł ! (wcześniej 28 zł).

20,00 zł
10,00 zł
Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania budowlanego

Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania budowlanego

Podręcznik dla studentów budownictwa i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

25,00 zł
Istotny stan dezorientacji

Istotny stan dezorientacji

W teologii katolickiej cały świat jest przestrzenią liminalną, ponieważ sacrum jest obecne wszędzie i wszystko może prowadzić do spotkania z Bogiem. 

25,00 zł
12,50 zł
Jak skutecznie osuszyć budynek. Poradnik

Jak skutecznie osuszyć budynek. Poradnik

Poradnik ma na celu dostarczenie podstawowych informacji na temat radzenia sobie ze skutkami powodzi w budownictwie.

19,00 zł
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Przeworska

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Przeworska

Środowisko mieszkaniowe niewielkiego miasta jest coraz częściej utożsamiane z komfortem i wysoką jakością.

29,00 zł
Katalog Firm Ogrodniczych 2004

Katalog Firm Ogrodniczych 2004

Katalog Firm Ogrodniczych 2004 zawiera adresografię ponad 3200 firm działających w Polsce w branżach: ogrodnictwo, dekoracja wnętrz, architektura krajobrazu, ekologia i pochodnych. Zastosowano w nim podział na 16 województw, w ramach których firmy zostały umieszczone w porządku alfabetycznym. Katalog zawiera również indeks firm według dziedzin działalności. ...

18,00 zł
Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej - 60 lat istnienia

Katedra Architektury i Planowania Wsi Politechniki Warszawskiej - 60 lat istnienia

Monografia została opracowana z okazji 60. rocznicy powstania Katedry Budownictwa Wiejskiego (w 1945 r.), która następnie została przemianowana na Katedrę Architektury i Planowania Wsi. Katedra ta zawsze stanowiła integralną część Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, stąd też w monografii występuje wiele odniesień i wspólnych wątków, jeśli chodzi o historię, organizację, kadrę dydaktyczną i jej dorobek. W aneksie zamieszczono kopie dokumentów związanych z historią Katedry....

24,00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne

Książka zawiera dwa ujednolicone teksty ustaw, stan prawny na dzień 10 czerwca 2014 r.

19,00 zł
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie przepisy z komentarzem

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie przepisy z komentarzem

Książka zawiera dwa ujednolicone teksty ustaw: ustawę – Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. według stanu prawnego na dzień 24 kwietnia 2015 r....

19,00 zł
Kominek Jak go zbudować? Jak użytkować?

Kominek Jak go zbudować? Jak użytkować?

Książka jest zbiorem informacji mających pomóc w samodzielnej budowie obudowy wkładu kominkowego. To także kompendium wiedzy dla osób, które chcą mieć pojęcie na ten temat nawet w sytuacji, gdy ich kominek podłącza i buduje fachowiec.orodzinnych....

Kominki, piece, piecyki

Kominki, piece, piecyki

Książka zawiera wiele praktycznych rad, przydatnych dla każdego, kto ma lub planuje zbudować kominek: zaczynając od tego, czym ogrzewać dom (kominkiem, kozą, piecem kaflowym) aż do właściwego wyboru drewna do kominka i pomysłów na przechowywanie opału. ...

29,90 zł
15,00 zł
Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych

Celem publikacji jest przedstawienie kwestii organizacyjnych i ekonomicznych związanych z kontraktowaniem realizacji przedsięwzięć budowlanych w ramach istniejącego porządku prawnego....

15,00 zł
Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych

Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych

Celem publikacji jest przedstawienie kwestii organizacyjnych i ekonomicznych związanych z kontraktowaniem realizacji przedsięwzięć budowlanych w ramach istniejącego porządku prawnego....

72,00 zł
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi

Publikacja ta jest rozprawą monograficzną o dużym znaczeniu dla historii architektury przełomu XIX i XX wieku na Śląsku.

19,00 zł
Krajobraz przestrzeni publicznej wsi

Krajobraz przestrzeni publicznej wsi

Krajobraz przestrzeni publicznej wsi to kolejny zeszyt z seri Projektowanie środowiskowe dedykowane do studentów oraz osób zainteresowanych przestrzennymi przeobrażeniami wsi współczesnej....

Krzysztof Wiśniowski, Anna Wiśniowska, Magdalena Wiśniowska, Jan Wiśniowski. 1968-2006

Krzysztof Wiśniowski, Anna Wiśniowska, Magdalena Wiśniowska, Jan Wiśniowski. 1968-2006

Bogato ilustrowany katalog realizacji architektonicznych rodziny Wisniowskich z lat 1969-2006. ...

20,00 zł
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rok 2000, nr 1

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rok 2000, nr 1

Periodyk Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN poświęcony teorii i historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, założeń terenów zielonych. Bogato ilustrowany (plany, rysunki skalowane). Streszczenia w języku angielskim. Teksty oryginalne w działach - prace, sprawozdania, polemiki, miscellanea, recenzje. Zawartość każdego kwartalnika znajdziesz w spisie treści....

26,00 zł
13,00 zł
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rok 2001, nr 1

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, rok 2001, nr 1

Periodyk Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN poświęcony teorii i historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego, założeń terenów zielonych. Bogato ilustrowany (plany, rysunki skalowane). Streszczenia w języku angielskim. Teksty oryginalne w działach - prace, sprawozdania, polemiki, miscellanea, recenzje. Zawartość każdego kwartalnika znajdziesz w spisie treści....

19,90 zł
15,00 zł
KWKPromes Logika przestrzeni

KWKPromes Logika przestrzeni

Robert Konieczny mówi o tym, że przystępując do pracy, nie wie, jak będzie wyglądał skończony projekt. 

19,00 zł
Labirynt pomiędzy architekturą a sztuką

Labirynt pomiędzy architekturą a sztuką

Przestrzeń architektoniczna i świat sztuki wyznaczają wielowymiarowy obszar działań twórczych, gdzie idee, formy, wydarzenia mogą się dopełnić, przeciwstawić się, wzajemnie inspirować. ...

15,00 zł
Living the modern. Modernizm we współczesnej architekturze Australijskiej

Living the modern. Modernizm we współczesnej architekturze Australijskiej

Wystawa ,,Living the modern. Modernizm we współczesnej architekturze Australii"prezentuje rozwój najnowszej architektury australijskiej, szczególnej ze względu na kulturę, geografię i klimat tego kraju, na przykładzie budynków mieszkalnych. Przedstawiono dwadzieścia pięć pracowni architektonicznych, które w ciągu ostatnich piętnastu lat adaptowały, wykorzystywały, interpretowały i przekształcały różne aspekty modernizmu. ...

Mała architektura ogrodowa. Aranżacja ogrodu

Mała architektura ogrodowa. Aranżacja ogrodu

Proste do wprowadzenia w życie porady zawarte w tej broszurze przekonują, że urządzanie ogrodu marzeń jest znacznie łatwiejsze niż mogłoby się wydawać....

Marek Dziekoński - architekt

Marek Dziekoński - architekt

Jest to kolejna książeczka z cyklu "Znani wrocławscy architekci". Publikacja, która towarzyszyła wystawie twórczości Marka Dziekońskiego w Muzeum Architektury, prezentuje dorobek architektoniczny Marka Dziekońskiego i zawiera teksty Andrzeja Zwierzchowskiego i Ewy Dziekońskiej oraz wspomnienie Julisza Dziekońskiego, brata Marka Dziekońskiego....

23,00 zł
Metody obliczeniowe w budownictwie zrównoważonym

Metody obliczeniowe w budownictwie zrównoważonym

Preskrypt może być wykorzystywany na wszystkich uczelniach prowadzących studia na kierunku Budownictwo, na których prowadzone są zajęcia z metod obliczeniowych (komputerowych)....

16,90 zł
Natura jako inspiracja. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy

Natura jako inspiracja. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy

Wystawa prac pracowników Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej z cyklu "Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki" jest coroczna konfrontacją indywidualnych poszukiwań twórczych odnoszonych do proponowanych tematów....

12,00 zł
Nowożytna architektura francuska 1500-1715

Nowożytna architektura francuska 1500-1715

Książka tańsza niż ksero!!!Początek wieku XVI - okres panowania Franciszka I i wypraw do Włoch północnych - przyniósł pierwsze zetknięcie się z dekoracją klasyczną budowli i przedmiotów codziennego użytku. Oznaki nowego stylu pojawiły się najpierw w trakcie przebudowy średniowiecznych zamków obronnych na wygodne siedziby. W skrypcie omówiono m.in. przekształcanie zamków nad Loarą, budownictwo mieszczańskie, architekturę kamienno-ceglaną oraz okresu Ludwika XIV. Zamieszczono liczne rysunki. ...

Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

Skrypt może stanowić pomoc dla studentów wykonujących prace przejściowe i dyplomowe w tematyce zastosowania źródeł energii,

19,00 zł
Ogrody w pojemnikach. Fachowe rady

Ogrody w pojemnikach. Fachowe rady

Uprawa roślin w pojemnikach to szybki i łatwy sposób ozdabiania ogrodu, podwórka, sieni, tarasu, balkonu okna lub ganku. W książce tej zamieszczono wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyboru odpowiednich pojemników i roślin oraz podano szczegółowe zalecenia, jak należy się nimi zajmować...

18,90 zł
Patio. Fachowe rady

Patio. Fachowe rady

Książka została napisana przez specjalistów od architektury zieleni, zawiera wiele praktycznych i łatwych do wykonania projektów, przedstawia projekty małych patiów przeznaczonych do niewielkich ogrodów, podpowiada, jak konserwować i udoskonalić istniejące patio, zawiera rozdziały dotyczące ścieżek i schodków. ...

17,00 zł
Perły polskiej architektury

Perły polskiej architektury

Przepiękny album prezentujący niezwykłe zabytki.

15,90 zł
Perspektywa praktyczna dla architektów

Perspektywa praktyczna dla architektów

Zaprezentowany w niniejszej pracy materiał obejmuje jednosemestralny (45 godzin dydaktycznych) program nauczania przedmiotu perspektywa na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. ...

24,20 zł
Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

Praca dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich.

21,00 zł
Podstawy rysunku technicznego z przykładami

Podstawy rysunku technicznego z przykładami

Skrypt jest przeznaczony dla studentów I roku Budownictwa uczęszczających na kurs rysunku technicznego oraz dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z tego przedmiotu.   ...

18,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Pokoloruj Warszawę. Antystres dzielnicowy

Pokoloruj Warszawę. Antystres dzielnicowy

Nowa antystresowa kolorowanka dla dorosłych – tym razem zaprowadzi nas na piękne warszawskie ulice.

9,90 zł
Poznań Trakt Królewsko-Cesarski

Poznań Trakt Królewsko-Cesarski

Przewodnik zachęca do spaceru Traktem Królewsko-Cesarskim, czyli atrakcyjną trasą turystyczną

Prawo budowlane 25 wydanie

Prawo budowlane 25 wydanie

Przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

14,90 zł
Prawo budowlane. 20 wydanie

Prawo budowlane. 20 wydanie

Seria „Twoje Prawo” zawiera:hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

9,90 zł
Prawo budowlane. 24 wydanie

Prawo budowlane. 24 wydanie

Seria „Twoje Prawo” zawiera:hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

14,90 zł
Prawo budowlane. Warunki techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy

Prawo budowlane. Warunki techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy

Publikacja zawiera ogłoszony w marcu 2016 r., najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo budowlane

14,90 zł
Prawo energetyczne

Prawo energetyczne

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. według stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2010 r

24,00 zł
12,00 zł
Procedury inwestowania

Procedury inwestowania

W pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z procedurami inwestycyjnymi wg stanu prawnego na przełomie 2003 i 2004 roku, a więc już po wprowadzeniu radykalnych zmian przepisów. Uwagi i komentarze są wynikiem autorskich przesłań, opinii i ekspertyz dotyczących zakłóceń w konkretnych procesach inwestycyjnych - wskutek uchybień, bądź niewłaściwego rozumienia procedur. Mimo częstych zmian przepisów, podstawowe kanony procedur są względnie stałe, w związku z czym publikacja przez dłuższy czas będzie przydatna zarówno dla celów dydaktycznych, jak też praktycznych dla potencjalnych inwestorów....

12,00 zł
Projektuję domek

Projektuję domek

Maluchy rysują, naklejają naklejki, projektują przydatne w domu przedmioty, a dodatkowo ćwiczą wyobraźnię, rozwijają zmysł wyobraźni

6,99 zł
Do koszykaNiedostępny
Rafael

Rafael

Rafael (1483-1520) w opracowaniu od wydawnictwa TASCHEN. Jest to słynna seria monografii o sztuce, malarstwie, rzeźbie oraz innych dziedzinach takich jak np. architektura....

22,90 zł
Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego

Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego

W prezentowanej publikacji: wyeksponowano rolę uwarunkowań przyrodniczych w procesie planowania przestrzeni; podkreślono znaczenie opracowań ekofizjograficznych stanowiących podstawę oceny stanu i wrażliwości środowiska;opisano sytuacje konfliktowe, jakie zachodzą na obszarach chronionych;  przedstawiono procedurę sporządzania ocen oddziaływania na środowisko; analizie poddano postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów itd.  ...

13,65 zł
Rośliny na skalniaki

Rośliny na skalniaki

Zawiera podstawowe informacje dotyczące urządzania skalniaków

14,99 zł
Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych

Rozwiązania strukturalno-materiałowe balkonów, tarasów i dachów zielonych

Balkony to elementy funkcjonalne związane z wnętrzem budynku.   ...

Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej Jezuitów

Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej Jezuitów

Nigdy dotąd nie rozpatrywano zagadnienia adaptacji zespołów barokowych do istniejących układów urbanistycznych, w perspektywie inkulturacji praktykowanej przez zakon jezuitów w jego działalności misyjnej. [...] ...

14,00 zł
Rysunek i malarstwo. Pomiędzy naturą a architekturą

Rysunek i malarstwo. Pomiędzy naturą a architekturą

Publikacja Rysunek i malarstwo - pomiędzy naturą a architekturą jest związana z działalnością studenckiego koła naukowego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej - Grupy Działań Plastycznych Spotkania Nieformalne pod opieką B. Siemkajło. W ramach szeregu wyjazdu plenerowych i indywidualnej twórczości członków Grupy powstało wiele interesujących prac rysunkowych i malarskich. Ich obszerny wybór, tutaj prezentowany, jest dowodem zaangażowania i zdolności młodych twórców. Rysunkom i malarstwu towarzyszą notatki i refleksje nawiązujące do ich tematyki oraz zagadnień bezpośrednio lub pośrednio dotyczących architektury....

19,00 zł
Samouczek metody elementów skończonych. Część 1 Statyka konstrukcji prętowych

Samouczek metody elementów skończonych. Część 1 Statyka konstrukcji prętowych

Zakres omawianego w skrypcie materiału odpowiada programowi 45-godzinnego kursu „Mechanika Konstrukcji 3”, prowadzonego na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej....

17,00 zł
Sieci i obiekty wodociągowe

Sieci i obiekty wodociągowe

Skrypt zawiera podstawowe wiadomości z projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemów wodociągowych.

Spacery po Warszawie - Krakowskie Przedmieście (3)

Spacery po Warszawie - Krakowskie Przedmieście (3)

Powiedzieć, że Warszawa jest tajemnicza, to truizm, wyświechtany do bólu. Ale nie da się ukryć, że to... prawda. Stolica Polski XXI wieku to nie jest miasto piękne. Może być urzekające, intrygujące, smutne, ciekawe, wciągające, ale nie piękne....

14,50 zł
Spacery po Warszawie 6 Łazienki

Spacery po Warszawie 6 Łazienki

Łazienki to żelazny punkt wycieczek i spacerów - być w Warszawie i nie zajrzeć do Łazienek, to jakby być w Paryżu i nie widzieć Wieży Eiffela.

14,20 zł
Spacery po Warszawie: 4 Nowy Świat

Spacery po Warszawie: 4 Nowy Świat

Nowy Świat jest traktowany nieco jak ubogi krewny Krakowskiego Przedmieścia 

14,20 zł
Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego

Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego

Opracowanie stanowi uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym. Stanowi podstawę, dla kontynuowania nauczania z zakresu środowiska zrównoważonego i jego rozwoju dla dyscyplin związanych z tworzeniem i realizacją otaczającego nas środowiska zurbanizowanego, ze szczególnym uwzględnieniem związków zachodzących pomiędzy procesem projektowym, a pozostałymi obszarami związanych z budownictwem. ...

12,00 zł
Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń

Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń

W skrypcie zawarto ogólne warunki, jakim powinny odpowiadać budowle stałych urządzeń wyposażenia dróg oraz zasady budowy, wymagania konstrukcyjne i właściwości funkcjonowania urządzeń technicznych stałych (takich jak: ekrany przeciwhałasowe, ekrany antywibracyjne, urządzenia nośne znaków i sygnalizacji drogowej, bariery ochronne itd.), instalowanych w pasie drogowym....

14,00 zł
Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu

Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu

Opracowanie zawiera obszerny tekst o tym zespole nekropolii.

12,00 zł
6,00 zł
Sukiennice w Krakowie. Restauracja i modernizacja

Sukiennice w Krakowie. Restauracja i modernizacja

Sukiennice - kompleksowe wydanie o tej budowli

18,00 zł
Świątynia Opatrzności Bożej

Świątynia Opatrzności Bożej

Katalog z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu o tym samym tytule. Książka zawiera plany i opisy techniczne obiektu. Ze wstępu:"Idea budowy świątyni jako pomnika niepodległości Polski związana jest z ważnymi dla narod wydarzeniami, począwszy od uchwalenia Konstytucji 3 Maja aż po czasy współczesne. Historyczne fatum, które zawisło nad tym pomysłem uniemożliwiło realizację tych zamierzeń przez ponad 200 lat."...

16,00 zł
Szkło i witraże. Beata Stankiewicz-Szczerbik

Szkło i witraże. Beata Stankiewicz-Szczerbik

Katalog z wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu o tym samym tytule. Beata Stankieicz-Szczerbik należy do młodego pokolenia polskich utalentowanych twórców. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Publikacja powstała z okazji wystawy twóczości artystki i jest katalogiem najważniejszych jej prac powstałych w latach 1997-3003. Teksty w języku polskim i angielskim....

18,00 zł
Tarnobrzeg. Historia rozwoju przestrzennego

Tarnobrzeg. Historia rozwoju przestrzennego

Autor niniejszej publikacji od prawie 30 lat zajmuje się naukowo historią rozwoju przestrzennego. W książce podjęto problematykę prapoczątków miasta i zespołu rezydencjonalnego Tarnowskich oraz rozwoju tego zespołu do II wojny światowej....

18,00 zł
Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów

Teoria sterowania w problemach optymalizacji konstrukcji i systemów

Część pracy dotyczy teoretycznych podstaw zasady minimum i różnych możliwych sformułowań warunków koniecznych optymalizacji.

18,90 zł
Trawy i trawniki

Trawy i trawniki

Książka adresowana jest do miłośników roślin, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z tworzeniem ogrodu.

14,90 zł
Tylko, jedynie, zawsze. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy

Tylko, jedynie, zawsze. Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki. Katalog wystawy

Wystawa prac pracowników Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej z cyklu "Przestrzeń architektury/przestrzeń sztuki" jest coroczna konfrontacją indywidualnych poszukiwań twórczych odnoszonych do proponowanych tematów....

12,00 zł
Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego

Uspołecznienie procesu zrównoważonego projektowania architektonicznego

Czytelnik tej pracy znajdzie znajdzie w niej opisane w przystępny sposób podstawy partycypacji społecznej i podejścia zespołowego w projektowaniu, a także społeczno-kulturowe kryteria oceny projektowania zrównowazonego....

16,50 zł
W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

Niniejsze opracowanie ma charakter syntetyczny i przeglądowy. Intencją autora była rekapitulacja i podsumowanie dotychczasowych spostrzeżeń badaczy na temat recepcji form włoskiego renesans w architekturze XIX-wieczneg Krakowa....

15,00 zł
Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach

Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach

Aktualne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki.

19,00 zł
Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku  (miejscowości P-S)

Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku (miejscowości P-S)

Niniejszy katalog obemuje zabytki z obszaru całego historycznego Śląska oraz uwzględnia najnowsze wyniki badań. Zabytki zestawiono w układzie alfabetycznym miejscowości ( w tym tomie miejscowości P-S), według przyjętego schematu podziału na grupy w zależności od przeznaczenia budowli. Dla każdego zabytku sporządzona została w miarę możliwości jednolita dokumentacja, która obejmuje część opisową budowli, rysunki pomiarowe oraz fotogramy. Opisowa część zawiera: wiadomości historyczne dotyczące obiektu, możliwie wyczerpujący opis, uwzględniający stan istniejący, przeprowadzone badania architektoniczne wraz z analizą i próbą datowania, wreszcie dane techniczne. ...

11,55 zł