Miasta

Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu

Stary cmentarz żydowski we Wrocławiu

Opracowanie zawiera obszerny tekst o tym zespole nekropolii.

12,00 zł
6,00 zł
Pokoloruj Warszawę. Antystres dzielnicowy

Pokoloruj Warszawę. Antystres dzielnicowy

Nowa antystresowa kolorowanka dla dorosłych – tym razem zaprowadzi nas na piękne warszawskie ulice.

9,90 zł
Mapa legend warszawskich

Mapa legend warszawskich

Mapa legend warszawskich, obejmująca Stare i Nowe miasto.

10,00 zł
Inne miasto, inne życie

Inne miasto, inne życie

Album stanowi bogato ilustrowaną dokumentację projektu badającego transformację przestrzeni miejskiej i publicznej Warszawy w kontekście podobnych procesów zachodzących w innych postsocjalistycznych miastach....

Poznań Trakt Królewsko-Cesarski

Poznań Trakt Królewsko-Cesarski

Przewodnik zachęca do spaceru Traktem Królewsko-Cesarskim, czyli atrakcyjną trasą turystyczną

Przestrzeń publiczna Poznania przyjazna seniorom

Przestrzeń publiczna Poznania przyjazna seniorom

Badania przeprowadzono w celu oceny jakości wybranych miejsc publicznych Poznania z uwzględnieniem oczekiwań i ograniczeń osób starszych

12,00 zł
Odbudowa Starego Miasta w Warszawie. Przewodnik

Odbudowa Starego Miasta w Warszawie. Przewodnik

Pięknie wydany, kieszonkowy przewodnik po odbudowie Starego Miasta.

12,00 zł
Spacery po Warszawie: 4 Nowy Świat

Spacery po Warszawie: 4 Nowy Świat

Nowy Świat jest traktowany nieco jak ubogi krewny Krakowskiego Przedmieścia 

14,20 zł
Spacery po Warszawie 6 Łazienki

Spacery po Warszawie 6 Łazienki

Łazienki to żelazny punkt wycieczek i spacerów - być w Warszawie i nie zajrzeć do Łazienek, to jakby być w Paryżu i nie widzieć Wieży Eiffela.

14,20 zł
Spacery po Warszawie - Krakowskie Przedmieście (3)

Spacery po Warszawie - Krakowskie Przedmieście (3)

Powiedzieć, że Warszawa jest tajemnicza, to truizm, wyświechtany do bólu. Ale nie da się ukryć, że to... prawda. Stolica Polski XXI wieku to nie jest miasto piękne. Może być urzekające, intrygujące, smutne, ciekawe, wciągające, ale nie piękne....

14,50 zł
W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

W nurcie neorenesansu włoskiego architektury XIX-wiecznego Krakowa

Niniejsze opracowanie ma charakter syntetyczny i przeglądowy. Intencją autora była rekapitulacja i podsumowanie dotychczasowych spostrzeżeń badaczy na temat recepcji form włoskiego renesans w architekturze XIX-wieczneg Krakowa....

15,00 zł
Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska

Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska

Zbiór prac zamieszczonych w tym tomie jest przyczynkiem do badań sieci osadniczej Dolnego Śląska. Badania lokalnego ( dolnośląskiego) osadnictwa chcieliśmy uczynić zadaniem obligatoryjnym, nie tylko ze względu na miejsce zamieszkania autorów, lecz także z racji codziennego - wydaje się, iż ostrzejszego - postrzegania problemów tu występujących. Zamieszczone w tym zbiorze artykuły, uszeregowane w kolejności poruszania zagadnień od ogólnych do szczegółowych, dotyczą dolnośląskiej sieci osadniczej, ilustrują złożoność i różnorakość problemów w niej występujących....

Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta

Znaczenie placów śródmieścia Bytomia we współczesnym życiu miasta

W niniejszej publikacji omówiono znaczenie i rolę placów we współczesnym życiu miasta na przykładzie placów znajdujących się w śródmieściu Bytomia. Za główny obszar badań przyznano śródmieście, w obrębie którego znajdują się dwanaście placów, stanowiących dobry przykład dla charakterystyki występujących współcześnie zjawisk. Place te mają wyraźne znaczenie w strukturze funkcjonalnej i przestrzennej miasta. Zróżnicowany charakter placów śródmieścia wynika z ich rodowodu historycznego, lokalizacji i formy oraz sposobu zagospodarowania i użytkowania. Analiza zawiera wyłącznie place figurujące w spisie ulic placów obowiązującym w mieście - według stanu z 1997 roku. Merytorycznie zakres pracy obejmuje rozpatrzenie związków pomiędzy położeniem, funkcją, formą i nastrojem placów, a ich znaczenie i rolę, jaką odgrywają w mieście....

Tarnobrzeg. Historia rozwoju przestrzennego

Tarnobrzeg. Historia rozwoju przestrzennego

Autor niniejszej publikacji od prawie 30 lat zajmuje się naukowo historią rozwoju przestrzennego. W książce podjęto problematykę prapoczątków miasta i zespołu rezydencjonalnego Tarnowskich oraz rozwoju tego zespołu do II wojny światowej....

18,00 zł
Sukiennice w Krakowie. Restauracja i modernizacja

Sukiennice w Krakowie. Restauracja i modernizacja

Sukiennice - kompleksowe wydanie o tej budowli

18,00 zł
Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku

Przebudowa Gdańska w jego złotym wieku

W pracy prezentującej urbanistykę Gdańska w okresie od XVII w. omówiono najpierw średniowieczną konstrukcję miasta, następnie renesansową przebudowę i jej manierystyczną kontynuację. ...

18,30 zł
Wspomnienia architekta tom I 1895-1930

Wspomnienia architekta tom I 1895-1930

Wspomnienia poznańskiego urbanisty. Publikacja ta, to prawdziwa kopalnia wiedzy o Poznaniu i jego mieszkańcach: architektach, prezydentach i urzędnikach, profesorach wyższych uczelni, literatach i wojskowych. Czarnecki, autorytet pokoleń polskich urbanistów, opisuje nie tylko znaczące budowlane inwestycje mieszkaniowe, użyteczności publicznej czy komunikacyjne, ale także np. poznańskie sklepy, restauracje, kina i ich ówczesny repertuar. Tom pierwszy, obejmuje okres od dzieciństwa spędzonego we Lwowie do momentu awansu na głównego urbanistę Poznania w 1930 roku. Tom drugi to okres rozkwitu działalności urbanistycznej profesora dostępny także u nas tutaj . Na rok 2008 planowane jest wydanie tomu III....

19,00 zł
Słynne miasta świata

Słynne miasta świata

Bogato ilustrowana książka przedstawiająca najwspanialsze metropolie świata.

19,90 zł
Secesyjne domy przy ulicy Roosevelta

Secesyjne domy przy ulicy Roosevelta

Książką o domach spółdzielczych przy ulicy Roosevelta wydawnictwo rozpoczyna nowy cykl poświęcony najciekawszym kompleksom architektonicznym Poznania.

Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności. La ville et le processus de transition de l'epoque moderne a nos jours

Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności. La ville et le processus de transition de l'epoque moderne a nos jours

Niniejsza publikacja jest efektem międzynarodowej konferencji naukowej Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych do współczesności

20,00 zł
Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Kraków

Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Kraków

Publikacja nawiązuje do ogólnopolskiej akcji spisu zabytków według nowych kryteriów, rozszerzających cezurę czasową powstania obiektów.

21,00 zł
Dettloff o sztuce i zabytkach Poznania

Dettloff o sztuce i zabytkach Poznania

W książce znalazły się m.in. takie prace Dettloffa jak: Trzy najstarsze brązy nagrobne w katedrze poznańskiej, nagrobki bpa Andrzeja z Bnina, bpa Urjela z Górki oraz wojewody Łukasza z Górki....

21,00 zł
Do koszykaNiedostępny
EKSPEKTATYWA_3: Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak: Warszawa jako struktura emergentna

EKSPEKTATYWA_3: Aleksandra Wasilkowska, Andrzej Nowak: Warszawa jako struktura emergentna

Zamieszczone w książce fragment badań z zakresu socjofizyki i symulacji zachowań zbiorowych pokazują możliwości symulacji ruchu pieszych w określonej przestrzeni architektonicznej jako narzędzia wspomagającego diagnozę i optymalizację zarządzania infrastrukturą miejską....

22,00 zł
EKSPEKTATYWA_4: Góry dla Warszawy

EKSPEKTATYWA_4: Góry dla Warszawy

Góry Warszawskie zostały pomyślane jako publiczny grand projet – wyniosły i piękny jak piramidy, ale praktyczny jak autostrady i zapory.

22,00 zł
Spis rysunków architektonicznych z Akt Komitetu Techiczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w St. Petersburgu. Królestwo Polskie

Spis rysunków architektonicznych z Akt Komitetu Techiczno-Budowlanego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum w St. Petersburgu. Królestwo Polskie

Spis obejmuje rysunki architektoniczne zachowane do dziś w archiwum petersburskim, w zespole akt Komitetu Techniczno-Budowlanego MSW, zgromadzone w latach 1868-1914. Rysunki dołączane były do akt przesyłanych do Petersburga w celu uzyskania pozwoleń na budowę budynków użyteczności publicznej i sakralnych. W zbiorze odnoszącym się do miejscowości dawnego Królestwa Polskiego zachowała się jedynie niewielka część dawnego zasobu, obejmująca 356 jednostek. ...

O tożsamości urbanistyki

O tożsamości urbanistyki

Przedmiotem tej książki są trzy wątki tematyczne, które zdaniem Autora wpływają znacząco na obliczenie urbanistyki. Są to: 1) Inspiracje strukturalne przestrzeni życia miejskiego, 2) racjonalność urbanistycznych procesów decyzyjnych oraz 3) rola, jaką mogą w nich odgrywać strategie rozwoju. Kwestie te są wzajemnie powiązane a ów logiczny związek będzie dla urbanistyki coraz ważniejszy....

Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy (reprint z 1914 roku)

Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy (reprint z 1914 roku)

Pierwszy przewodnik po Krakowie ukazał się w 1603 roku. Od tego czasu właśnie Kraków wiódł prym na Ziemiach Polskich jeśli chodzi o bycie podmiotem tego typu literatury....

23,90 zł
Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu

Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu

Opisano jak nowe rodzaje i formy przemysłu wchodzą w różniące się od tradycyjnych relacje z terenami mieszkaniowymi, centrami miast, terenami rekreacyjnymi.

Wisła Waw. Mapa Wisły wg Marka Ostrowskiego

Wisła Waw. Mapa Wisły wg Marka Ostrowskiego

WISŁA WAW to kilkuetapowy projekt, mający na celu przybliżenie warszawiakom i turystom Wisły na odcinku warszawskim

24,00 zł
Maćków Pracownia Projektowa 1998-2008

Maćków Pracownia Projektowa 1998-2008

Tradycja druga, w której projektanci z pracowni Zbigniewa Maćkowa są zakotwiczeni równie mocno, opiera się na zestawie świetnych budynków, jakie powstały we Wrocławiu w latach sześćdziesiątych XX wieku, a projektowanych przez ,,pokolenie Barskich, Grabowską-Hawrylak, Tarnawskich, Frąckiewiczów, Tawryczewskich czy Dziekońskiego - mistrzów na skalę co najmniej europejską"....

24,15 zł
Balkony dawnego Rzeszowa

Balkony dawnego Rzeszowa

Książka „Balkony dawnego Rzeszowa” chce zwrócić uwagę, mieszkańców naszego miasta i przybywających tutaj gości, na piękno rzeszowskich balkonów, krat i bram – czyli metalowych detali architektonicznych....

24,90 zł
Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne

Warszawa zapamiętana. Dwudziestolecie międzywojenne

Zbiór opowieści mieszkańców stolicy o życiu codziennym w przedwojennej Warszawie.

Katedry Lwowa

Katedry Lwowa

Lwów – miasto, do którego słusznie przylgnęła nazwa „Tygiel narodów”.

24,90 zł
Najpiękniejsze polskie starówki

Najpiękniejsze polskie starówki

W Polsce istnieje obecnie nieco ponad 900 miast, w których żyje niemal 62% mieszkańców naszego kraju.

24,95 zł
Najpiękniejsze miasta

Najpiękniejsze miasta

W Polsce istnieje obecnie nieco ponad 900 miast, w których żyje niemal 62% mieszkańców naszego kraju

24,95 zł
Śródmiejskie transurbacje technologiczne

Śródmiejskie transurbacje technologiczne

W całokształcie pracy o wewnętrznch transurbacjach technologicznych wyłuszczono intencje i starano się uzasadnić tezę o szczególnym znaczeniu przemian w zabudowie śródmiejskiej przy znaczącym udziale rozwiązań technologicznych, energooszczędnych i proekologicznych. Inspiracją do podjęcia tak zarysowanego tematu są prace badawcze i projektowe profesora Lecha Zimowskiego z zakresu urbanistyki ekologicznej, w szczególności dotyczące procesów transformacji urbanistycznych. ...

Wrocław. Pocztówki Maxa Leipelta

Wrocław. Pocztówki Maxa Leipelta

Reprodukowany w niniejszej teczce zestaw pocztówek stanowi tylko część wrocławskiego dorobku wydawniczego Maxa Leipelta.

Archi-traf. Opowieści o architekturze Śląska i Zagłębia

Archi-traf. Opowieści o architekturze Śląska i Zagłębia

Prezentowane teksty dotyczą obiektów z czasów PRL-u, a także budowli, które zapowiadały modernizm albo powstawały w jego szczytowym okresie.

25,00 zł
Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffe latte

Gentryfikacja Berlina. Od życia na podsłuchu do kultury caffe latte

Gentryfikacja to słowo-klucz, niezbędne, aby zrozumieć dynamikę zmian w przestrzeni miejskiej.

Smart City zaczyna się od nowoczesnego planowania przestrzennego

Smart City zaczyna się od nowoczesnego planowania przestrzennego

Autorka opisuje nowe technologie stosowane w procesie partycypacji społecznej oraz zależności między danymi i modelem ich wykorzystywania w planowaniu przestrzennym a ideą inteligentnego miasta – smart city....

25,00 zł
Archimapa. Warszawa niezaistniała

Archimapa. Warszawa niezaistniała

Trzecia z serii architektonicznych map zachęca do spaceru po nieistniejącym mieście – Warszawie takiej jaką miała być w 1944 roku.

26,00 zł
Archimapa. Żydowskie dziedzictwo. WARSZAWA_FALENICA_OTWOCK

Archimapa. Żydowskie dziedzictwo. WARSZAWA_FALENICA_OTWOCK

Architektoniczny przewodnik po żydowskiej Warszawie to przede wszystkim wyzwanie dla wyobraźni.

26,00 zł
Archimapa. Mozaiki warszawskie

Archimapa. Mozaiki warszawskie

To już czwarta z serii architektonicznych map Warszawy. Poprzednio ukazały się "Archimapa 1918-1939 Warszawa. Architektura 20-lecia międzywojennego", "Archimapa 1949-1956. Warszawa. Socrealizm", "Archimapa Warszawa niezaistniała"....

26,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Ancymapa. Warszawa dla dzieci

Ancymapa. Warszawa dla dzieci

Zapraszamy na spacer śladami warszawskiej historii dzieciństwa.

26,00 zł
Archimapa. Dziedzictwo architektury Warszawy 1945-1989

Archimapa. Dziedzictwo architektury Warszawy 1945-1989

„Archimapa. Dziedzictwo Architektury Warszawy lat 1945 – 1989” autorstwa Marii Sołtys i Marka Kucińskiego, architektów SARP, to szczegółowo opisany wybór ponad 70 obiektów i założeń charakterystycznych dla tamtego okresu....

26,00 zł
Przyroda i miasto tom V

Przyroda i miasto tom V

W XX wieku zgodnie z postularami Karty Ateńskiej wznoszono miasta jako maszyny do mieszkania - zdrowe, czyste i racjonalnie rozplanowane.

27,00 zł
Budownictwo i architektura Częstochowy

Budownictwo i architektura Częstochowy

Monografia, nakład tylko 80 egzemplarzy.

27,00 zł
Zarys modernistycznej architektury Gliwic (1919-1939) Działalność architektoniczno-budowlana Karla Schabika

Zarys modernistycznej architektury Gliwic (1919-1939) Działalność architektoniczno-budowlana Karla Schabika

Monografia przedstawia postać i działalność radcy budowlanego Gliwic Karla Schabika, który stanowisko to piastował w latach 1919-1945. Architekt ten zintegrował projekty i zamierzenia swoich poprzedników opracowując generalny plan rozwoju przestrzennego miast i konsekwentnie go realizując. W pracy przedstawiono całokształt architektury zrealizowanej w tych latach na terenie Gliwic opisując jednocześnie szczegółowo wybrane przykłady zachowanych budynków i zespołów urbanistycznych. Pracę uzupełnia spis ulic z nazwami niemieckimi i polskimi....

Najpiękniejsze miasta Europy

Najpiękniejsze miasta Europy

Najpiękniejsze miasta Europy to przepiękna pozycja albumowa.

27,90 zł
Wątróbka po warszawsku

Wątróbka po warszawsku

Dziesiąty tom Opowiadań powojennych najbardziej warszawskiego z pisarzy warszawskich Stefana Wiecheckiego WIECHA.

28,00 zł
Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. I: Miejscowości A-C

Katalog planów, pomiarów i rysunków architektonicznych w zbiorach Instytutu Sztuki PAN, t. I: Miejscowości A-C

Szczegółowe opracowanie obejmujące 2375 rysunków z zakresu urbanistyki i obiektów architektury w miejscowościach od Andrzejewa do Ćwiklic (ob. część Pszczyny); prócz właściwego katalogu zawiera krótki wstęp i objaśnienia. Jest to pierwszy tom serii mającej uwzględnić całość materiału rysunkowego (ok. 20.00 wchodzącego w skład Zbiorów Fotografii i Rysunków Pomiarowych. ...

Warszawa

Warszawa

Wydawnictwo Bosz specjalizuje się w edycji albumów fotograficznych. W tym albumie prezentowane jest całkowicie odmienne spojrzenie na Warszawę. Piękne zdjęcia artysty fotografika Jerzego Habdasa mieszkającego 20 lat w USA....

40,00 zł
29,00 zł
Warszawskie zdroje I Warsaw Water Stations

Warszawskie zdroje I Warsaw Water Stations

Integralną częścią projektu jest książka „Warszawskie zdroje” wydana wspólnie z Fundacją Bęc Zmiana. Publikacja włączy w sobie zarówno część artystyczną w formie dokumentacji fotograficznej architektury istniejących zdrojów, jak i ma charakter varsavianistyczny....

29,00 zł
KMP 3/2012. Budownictwo przemysłowe

KMP 3/2012. Budownictwo przemysłowe

Najnowszy tom „Kroniki Miasta Poznania” to katalog fabryk, fabryczek, firm i zakładów powstałych do II wojny światowej.

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Jarosławia

Autorka stara się przekonać, że miasta małe, takie jak Jarosław, są atrakcyjne i mogą także spełniać wymogi komfortu zamieszkania.

29,00 zł
Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Przeworska

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Przeworska

Środowisko mieszkaniowe niewielkiego miasta jest coraz częściej utożsamiane z komfortem i wysoką jakością.

29,00 zł
Ratusz poznański

Ratusz poznański

Najcenniejszy poznański zabytek - ratusz na albumową publikację monograficzną czekał bardzo długo.

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta

Jakość środowiska mieszkaniowego w strefie centralnej Łańcuta

W książce tej autorka kontynuuje nurt rozważań na temat małych ośrodków miejskich

29,00 zł
Plac Wolności KMP 4/2014

Plac Wolności KMP 4/2014

Plac Wolności jest atutem Poznania i kłopotem zarazem

Dobra kontynuacja

Dobra kontynuacja

Dobra kontynuacja opowiada o kilkudziesięcioletniej rozbudowie pierwszego rzeszowskiego osiedla, które pomimo nawarstwiania się wielu różnych typologii przestrzenioraz przechodzenia przez różne etapy historii stanowi obecnie spójny i udany zespół urbanistyczny....

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego

W publikacji zostały przedstawione typy przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego.

Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni

Miejskie wojny. Edukacyjne dyskursy przestrzeni

Autorom książki przyświecało poszukiwanie dyskursów obecnych w przestrzeni miejskiej, nierzadko zagłuszanych przez dominujące narracje.

29,50 zł
Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji

Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji

Autor uważa, że miasto to jedno wielkie kłamstwo. Bo wcale nie jest już potrzebne — to nie ono współcześnie jest głównym ośrodkiem produkcji przemysłowej, a odkąd mamy internet, to nie tu powstają języki i kody kultury....

Województwo warszawskie i łódzkie / przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach

Województwo warszawskie i łódzkie / przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach

Album jest dziewiątym tomem serii reprintów ,,Przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach".

29,90 zł
Do koszykaNiedostępny
Lwów i województwo lwowskie / przedwojenna Polska w zabytkach i krajobrazie

Lwów i województwo lwowskie / przedwojenna Polska w zabytkach i krajobrazie

Album jest pierwszą częścią czternastotomowej serii Przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach.

Dekoracyjne malowanie mebli i bibelotów

Dekoracyjne malowanie mebli i bibelotów

 Poznasz różne sposoby postarzania mebli.

Warszawa architekta. Plany przyszłego marszałka

Warszawa architekta. Plany przyszłego marszałka

Marian Spychalski jest znany przede wszystkim z działalności politycznej. Mało kto kojarzy go z zawodem architekta, czynnego w latach trzydziestych.

29,90 zł
Warszawa w starej fotografii. II Rzeczpospolita

Warszawa w starej fotografii. II Rzeczpospolita

Nie jest to cała prawda o Warszawie międzywojennej, ale jej drobny wycinek, z pewnością wart przypomnienia.

29,90 zł
Studia z Architektury Nowoczesnej. Tom 8

Studia z Architektury Nowoczesnej. Tom 8

Wyobrażenia o mieście są zmienne i różnorodne, czasami budowane pod wpływem uogólnionych definicji, opartych na badaniach historyczno-socjologicznych

29,90 zł
Polskie miasta

Polskie miasta

Cudze chwalicie… Polskie miasta to książka, w której zaprezentowano osobliwości polskich miast.

29,91 zł
Najpiękniejsze miasta

Najpiękniejsze miasta

W Polsce istnieje obecnie nieco ponad 900 miast, w których żyje niemal 62% mieszkańców naszego kraju

29,95 zł
Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

Fotografie w albumie ukazują piękno zabytków Kazimierza Dolnego, bogactwo jego historii i urodę otaczającego miasto krajobrazu.

30,00 zł
O orientacji w przestrzeni miasta

O orientacji w przestrzeni miasta

Miasto jest środkiem naszego życia. Zmienia się wraz z nami i z kulturą, którą tworzymy.

Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku

Przestrzeń publiczna Warszawy w pierwszej połowie XIX wieku

Autor poddaje wielostronnej analizie funkcjonowanie przestrzeni publicznej Warszawy, czerpiąc metody badania przedmiotu z nauk historycznych, z historii sztuki, antropologii, socjologii, psychologii społecznej i urbanistyki....

30,00 zł
Szata informacyjna miasta

Szata informacyjna miasta

Ludzie zapisują przestrzeń miasta swoimi wyobrażeniami, marzeniami o harmonii i pięknie, chcą także rozpoznawać w niej siebie. 

30,00 zł
Modernizm na peryferich. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939

Modernizm na peryferich. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918-1939

Publikacja zwraca uwagę na znaczenie dwóch regionów postrzeganych w okresie międzywojennym jako enklawy nowoczesności (województwa śląskiego i wybrzeża Bałtyku z Gdynią i Gdańskiem)....

Model przeplotu strategia dla miast w epoce sieci

Model przeplotu strategia dla miast w epoce sieci

Działalność Fundacji im. Stefana Kuryłowicza ma na celu wspieranie i promocję odważnej i odpowiedzialnej twórczości architektonicznej.

30,00 zł
Kraków - Wybrane problemy ewolucji struktury miejskiej

Kraków - Wybrane problemy ewolucji struktury miejskiej

Zbiór artykułów na temat wybranych problemów ewolucji struktury miejskiej Krakowa.

30,00 zł
Łazienki Królewskie. Przewodnik po historii i architekturze

Łazienki Królewskie. Przewodnik po historii i architekturze

Niewiele jest w Polsce miejsc, które tak silnie przemawiają do zbiorowej wyobraźni, jak Łazienki Królewskie.

30,00 zł
Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym

Odnowa miast w społeczeństwie informacyjnym

Niniejsza publikacja do praca doktorska dr inż. arch. Michała Stangla pod tym samym tytułem co książka. Praca dotyczy znaczenia informacyjnej warstwy miasta dla procesów rewitalizacji miast; w szczególności nowych uwarunkowań i możliwości rewitalizacji, związanych z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których każdy kończy się podsumowaniem....

Czy miasto jest niepotrzebne?

Czy miasto jest niepotrzebne?

Książka podejmuje temat postaw szczególnej kategorii mieszkańców wobec miasta  – nastolatków w wieku gimnazjalnym.

Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach

Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach

Książka jest monografią katowickiego dworca kolejowego wybudowanego w latach 1966–1972

31,00 zł
Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje

Środowisko mieszkaniowe w Polsce. Ocena, oczekiwania, aspiracje

Książka prezentuje stan środowiska mieszkaniowego w polskich miastach oraz uwarunkowania tych zmian.

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich

Patologie/wyzwania architektoniczno-planistyczne we wsi małopolskiej studium na tle tendencji krajowych i europejskich

Bogato ilustrowana książka poświęcona została problematyce zagospodarowania wsi małopolskiej i porównaniu istniejącego stanu z transformacją, jaką przeszły obszary wiejskie na zachodzie Europy....

32,00 zł
Zapomniane miejsca Łodzi i okolic

Zapomniane miejsca Łodzi i okolic

W przewodniku znajdziesz ponad 130 rzadko odwiedzanych, opuszczonych miejsc w Łodzi i okolicach! 

32,00 zł
Przewodnik po secesji w Łodzi i województwie łódzkim

Przewodnik po secesji w Łodzi i województwie łódzkim

Przewodnik po secesji w Łodzi i województwie łódzkim

32,00 zł
Wizerunek Wrocławia

Wizerunek Wrocławia

W pracy przeanalizowano skojarzenia związane z Wrocławiem, cechy decydujące o jego wyjątkowości, miejsca charakterystyczne dla miast, miejsca lubiane i nielubiane, a także szeroko rozumianą atrakcyjność. Prawdopodobnie po raz pierwszy jako podstawowy materiał badawczy wykorzystano ankietę internetową, która okazała się bardzo przydatnym źródłem informacji o wizerunku miasta i umożliwiła przeprowadzenie sondaży równolegle w dwóch grupach: wśród mieszkańców Wrocławia i wśród osób spoza miasta. Zestawienie wyników badań dla tych dwóch zbiorowości wskazuje na istotne różnice między obrazem miasta widzianym „z zewnątrz“ i „od wewnątrz“ oraz pozwala wyróżnić najbardziej powszechne i wyraziste elementy wizerunku Wrocławia....

32,55 zł
Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca

Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca

„Mińsk. Przewodnik po Mieście Słońca” jest nie tylko wspaniałym albumem socjalistycznej architektury, lecz także esejem o burzliwej historii Białorusi, powieścią autobiograficzną i poetycką wizją odrealnionego świata idei....

32,90 zł
Toruńska architektura XX wieku

Toruńska architektura XX wieku

W badaniach Michała Pszczółkowskiego specjalne miejsce zajmują studia nad architekturą toruńską, recenzowana książka będzie kolejną publikacją z tego zakresu....

33,20 zł
Trwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią

Trwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią

Podręcznik dla studentów architektury, książka dla architektów. Ze wstępu: "Prezentowane ujęcie dotyczy równoważenia rozwoju miast w skali krajowej i regionalnej oraz na poziomie lokalnym - miasta jako całości, jego części oraz odnośnie do wybranych obszarów funkcjonalnych i sytuacji problemowych."...

Bezład warszawski O erozji i odnowie przestrzeni publicznych

Bezład warszawski O erozji i odnowie przestrzeni publicznych

Publikacja jest plonem wieloletnich zainteresowań polityką publiczną i funkcjonowaniem przestrzeni publicznych w Polsce i za granicą.

33,60 zł
Czy metropolia jest miastem?

Czy metropolia jest miastem?

Czy istnieje metropolitalna architektura, specyficzna struktura społeczna i nowa klasa – klasa metropolitalna?

34,00 zł
Najpiękniejsze miasta świata

Najpiękniejsze miasta świata

Najpiękniejsze miasta świata to piękny album, który jest przewodnikiem po najwspanialszych miastach na kuli ziemskiej.

34,90 zł
Miasta świata

Miasta świata

Miasta świata to przepiękna pozycja albumowa prezentująca najpiękniejsze miasta

34,90 zł
Warszawa lata 60.

Warszawa lata 60.

Warszawa lata 60.” to trzeci już – po latach 40. i 50. – album z serii FOTO RETRO, przypominający dzieje stolicy w czasach PRL-u.

34,90 zł
Warszawa lata 40.

Warszawa lata 40.

„Warszawa lata 40.” – album otwierający nową serię Wydawnictwa Bosz FOTO RETRO powstał we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym.

34,90 zł
Warszawa lata 50.

Warszawa lata 50.

„Warszawa lata 50.” to kolejna z serii Foto Retro fotograficzna opowieść o niezwykłych dziejach stolicy tamtego czasu.

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast

Koncepcja smart city to jedna z najczęściej dyskutowanych dróg rozwoju współczesnych miast.