Nakład wyczerpany

Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle

Bezpieczne mieszkanie, dom i osiedle

Poradnik pokazuje jak stworzyć bezpieczne osiedle i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, modernizując zespoły zabudowy i ich otoczenie. Omawia zasady projektowania bezpiecznych osiedli, zakres stosowania różnych systemów zabezpieczających. Książka jest adresowana do wszystkich, którzy zajmują się projektowaniem, zarządzaniem i utrzymaniem budynków. Może być pomocna dla studentów wydziału budownictwa, planowania przestrzennego i architektury....

Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom 2. Alternatywne źródła – energia odnawialna

Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne. Tom 2. Alternatywne źródła – energia odnawialna

Informacje dotyczące niestandardowych zastosowań energii elektrycznej w tym w pierwszym rzędzie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii słońca i wiatru.

Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów

Biedermeier. Przewodnik dla kolekcjonerów

Książka, nie tylko dla kolekcjonerów, przedstawia biedermeierowskie meble, malarstwo, grafikę, rzemiosło artystyczne, pochodzące głównie z okresu 1815-1848. "...

BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie

BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie

Poradnik wprowadza w problematykę BIM i omawia dwa zasadnicze spojrzenia: jedno –które kojarzy BIM z narzędziami CAD, drugie –traktujące BIM jako technologię, która integruje wszystkie procesy opisujące budowlę. ...

Bioklimatyka a forma architektoniczna

Bioklimatyka a forma architektoniczna

Tematem pracy jest dążenie do ukształtowania szeroko pojętego tzw. zrównoważenia środowiska bioklimatycznego. Opisano w niej na konkretnych przykładach dynamicznie rozwijające się metody projektowania i budowania obiektów architektonicznych, które byłyby przyjazne środowisku....

Brat Mateusz Osiecki i jego dzieło

Brat Mateusz Osiecki i jego dzieło

Praca porusza mało zbadany do tej pory temat sztuki ołtarzowej na ziemiach polskich w XVIII w. ...

27,30 zł
Do koszykaNiedostępny
Breslau auf alten Plänen 1562-1946

Breslau auf alten Plänen 1562-1946

Teczka zawiera wybór planów ilustrujacych przemiany urbanistyczno-architektoniczne Wrocławia. Syntetyczny tekst omawia te przemiany, jest cennym uzupełnieniem i komentarzem do plansz. Pozycja dostępna u nas także w języku polskim i angielskim....

Budowa domu

Budowa domu

Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne, koncesja na roboty budowlane lub usługi, wspieranie termomodernizacji i remontów, świadectwa energetyczne, akty prawne, orzecznictwo sądowe, komentarz, wzory umów i formularzy.  Szczegóły zobacz w opisie rozszerzonym i spisie treści....

Budowa i montaż kominków

Budowa i montaż kominków

W książce opisano rodzaje i budowę kominków, ich zastosowanie i cechy użytkowe.

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. ...

Budowanie w pięknym krajobrazie

Budowanie w pięknym krajobrazie

Trzeci zeszyt podsumowujący IV konferencję z cyklu "Budowanie w pięknym krajobrazie" pod nazwą "Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich" zorganizowana w czerwcu 2010 r....

Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 1

Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 1

Czytelnik tej książki znajdzie w niej artykuły stanowiące monograficzne opracowania zespołów gmachów jezuickich, ich fundacji, projektów, dziejów budowy i późniejszych przemian. Tom pierwszy zawiera monografie obiektów w Iłłukszcie, Jarosławiu, Kaliszu, Lublinie, Nieświeżu, Słucku i Wilnie. W tomie drugim znajdą się obiekty w Gdańsku, Grodnie, Kownie, Lwowie, Łomży, Mińsku, Ostrogu i Pułtusku. Książką tą powinni zainteresować się specjaliści, przede wszystkim historycy sztuki i historycy Kościoła, a także miłośnicy regionów i miast....

Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 2

Budowle Jezuickie w Polsce. Tom 2

Książka zawiera 11 artykułów, stanowiących monograficzne opracowania kościołów i kolegiów jezuickich w dziewięciu miejscowościach: Gdańsku, Grodnie, Kownie, Lwowie, Łomży, Mińsku, Ostrogu, Pułtusku i Świętej Lipce. W przygotowaniu tom III, w którym znajdą się m.in.: Łuck, Nowogródek, Pińsk i Wilno. ...

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2014 r.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2014 r.

Publikacja zawiera ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze z zakresu prawa budowlanego 
i przepisów powiązanych wraz z załącznikami.

 Stan prawny 1 września 2014....

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2015 r.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 1 września 2015 r.

Stan prawny 1 marca 2015 r. plus wykaz wszystkich dokumentów na CD.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 10 września 2013 r. + płyta CD

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 10 września 2013 r. + płyta CD

Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem  prawnym została wprowadzona....

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 5 września 2016 r.

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 5 września 2016 r.

Stan prawny 5 września 2016 r. plus wykaz wszystkich dokumentów na CD.

Budownictwo - ujednolicone przepisy, stan prawny - 1 marca 2013 r. + płyta CD

Budownictwo - ujednolicone przepisy, stan prawny - 1 marca 2013 r. + płyta CD

Publikacja zawiera ustawy oraz akty wykonawcze dotyczące prawa budowlanego oraz przepisów powiązanych - stan prawny 10 września 2012 r.

Budownictwo 10

Budownictwo 10

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 158, 2004

Budownictwo 12

Budownictwo 12

Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej nr 160, 2005

Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ekologiczne

Podręcznik ma służyć edukacji ekologicznej w budowniclwie. Omówiono w nimrelacje pomiędzy budownictwem a systemami przyrodniczymi. Sformułowano nowe kryteria oceny stopnia ekologiczności materiałów, systemów budowlanych i budynków. Wyjaśniono związki między energooszczędnością a ekologicznością. Podano przykłady analizy stopnia ekologiczności rozwiązań z uwzględnieniem pełnego cyklu "życia" obiektów budowlanych od pozyskania surowców do recyklingu. Ponadto omówiono wykorzystanie czystej energii słonecznej w budynkach i podano przykłady budynków tego typu oraz przedstawiono metody oceny ich rozwiązań. ...

Budownictwo i prawo nr 4/2009

Budownictwo i prawo nr 4/2009

Opracowanie wydawnictwa Polcen. Prosimy o zapoznanie się ze spisem treści: Kuchnia w mieszkaniu. Modna czy funkcjonalna?, wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i niektórych budowli, przeglądy i kontrole instalacji elektrycznych w budynkach, o historii i jubileuszu 75-lecia PZITB....

Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Budownictwo mieszkaniowe aglomeracji łódzkiej

Tereny polskich metropolii, szczególnie zaś strefy podmiejskie leżące poza granicami administracyjnymi miasta, są miejscem niezwykle dynamicznych procesów urbanizacji...

Budynki witkiewiczowskie w Zakopanem

Budynki witkiewiczowskie w Zakopanem

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów Wydziału Architektury, a także dla osób interesujących się problematyką budownictwa hirudina drewnianego i„stylem zakopiańskim"....

Była taka ulica Marszałkowska na starych pocztówkach

Była taka ulica Marszałkowska na starych pocztówkach

Miniona świetność ulicy Marszałkowskiej, ponownie odkryta dzięki unikatowym pocztówkom warszawskiego kolekcjonera i varsavianisty Pawła Stala.

Było takie miasto. Warszawa na starych pocztówkach

Było takie miasto. Warszawa na starych pocztówkach

Kolekcja liczy ponad 2500 pocztówek przedstawiających ulice i budynki Warszawy z lat 1897–1944. Wybór kilkuset z nich prezentuję w niniejszym albumie.

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogenerujących

Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobrać właściwe ustawienia systemu CATIA, stosowane w budowie modeli autogenerujących? Jak tworzyć bazy reguł i tablice projektowe? Jak wykorzystywać zaawansowane narzędzia parametryzacji i integracji wiedzy?...

Cegła w ogrodzie

Cegła w ogrodzie

Książka zawiera szesnaście stylowych projektów ogrodowych zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Fotografie i instrukcje opisujące krok po kroku realizację każdego projektu. Wyczerpujące informacje na temat narzędzi, materiałów, cięcia cegieł lub kamienia oraz murarstwa i budowy fundamentów. ...

Cementy powszechnego użytku i specjalne

Cementy powszechnego użytku i specjalne

Książka przeznaczona jest dla specjalistów trudniących się produkcją i zastosowaniem cementu.

45,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Cerkwie

Cerkwie

Kilkaset fotografii najbardziej interesujących cerkwi w Polsce. Ikony, ikonostasy, polichromie i inne zabytki sztuki cerkiewnej. Najważniejsze ośrodki pielgrzymkowe Kościołów wschodnich w Polsce. Procesje, nabożeństwa i Święta Liturgia. Przycerkiewne cmentarze i krzyże wotywne. Ciekawostki i legendy dotyczące losów świątyń....

Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej t.1

Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej t.1

Zasadniczą częścią książki jest album ze stu szesnastoma reprodukcjami archiwalnych odbitek, na których utrwalono wygląd ponad siedemdziesięciu cerkwi, przeważnie już nie istniejących lub przekształconych....

Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955

Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955

Autorka zaprezentowała tworzenie się pierwszych osiedli robotniczych i miast przemysłowych oraz koncepcje budownictwa socjalnego rozwijane zarówno w czasach ustrojów liberalnych, jak i w okresach dominacji systemów totalitarnych....

Charlotte Perriand

Charlotte Perriand

An important figure of modernism in the 1930s, and the principal protagonist of organic design in the 1950s, Charlotte Perriand was a true 20th century pioneer....

Chemia w budownictwie

Chemia w budownictwie

W książce przedstawiono całokształt zagadnień chemicznych związanych z budownictwem.  Omówiono podstawy chemiczne budowlanych materiałów mineralnych, zwłaszcza spoiw nieorganicznych, metali oraz materiałów organicznych, w tym drewna, bitumów i polimerów. Ponadto opisano chemiczne aspekty modyfikacji materiałów budowlanych, zwłaszcza betonów, oraz podstawy korozji i zasady ochrony budowli przed korozją, a także badania materiałów budowlanych. Książka przeznaczona jest dla studentów wyższych uczelni, przede wszystkim kierunku budownictwa, oraz dla inżynierów budowlanych, a także inżynierów innych specjalności pracujących w budownictwie zarówno w wykonawstwie, jak i w biurach projektów....

49,00 zł
Chłodnictwo i pompy ciepła

Chłodnictwo i pompy ciepła

Chłodnictwo jest dziedziną techniki charakteryzującą się bardzo szybkim rozwojem.

Chwaliszewo. Poznańska Wenecja

Chwaliszewo. Poznańska Wenecja

Album o Chwaliszewie, dzielnicy Poznania, dawnej wyspie oblanej wodami Warty zwanej poznańską Wenecją.

Cięcie roślin. Fachowe rady

Cięcie roślin. Fachowe rady

Zwięzły, przejrzysty i niezwykle użyteczny przewodnik. Napisany przez specjalistę w dziedzinie ogrodnictwa. Pozwala szybko i bez trudu zrozumieć zasady cięcia. Podaje praktyczne, łatwe do zastosowania instrukcje. Zawiera przegląd roślin od A do Z i zasady ich pielęgnacji. Radzi, jak uporządkować i odmłodzić zaniedbany ogród. Omawia tworzenie łuków i tuneli oraz ozdobne strzyżenie krzewów....

Cmentarz zasłużonych na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu

Cmentarz zasłużonych na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu

Książka tańsza niż ksero!!!Każde miasto o wielowiekowej tradycji otacza troskliwą opieką cmentarze, będące jakby zaklętą w mogiłach i pomnikach historią jego trwania, dokumentem wydarzeń oraz ludzkich żywotów i ich osiągnięć. W Cmentarzu Zasłużonych na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, jako zabytku uporządkowanym i z opracowaną dokumentacją, tkwią olbrzymie możliwości wychowywania młodych pokoleń w duchu patriotyzmu i dumy z pamiątek bogatej przeszłości narodowej....

Cmentarze dawnego Wrocławia

Cmentarze dawnego Wrocławia

Dziś na cmentarzach tylko nieliczne nagrobki przypominają niemieckich mieszkańców miasta. A przecież w jego historii istniało przeszło 120 nekropolii.         ...

Co to jest architektura?/What is architecture? Tom II

Co to jest architektura?/What is architecture? Tom II

Drugi tom Co to jest architektura?/What is architecture? to zapis cyklu wykładów wygłoszonych w latach 2003-2007 w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przez wybitnych architektów i teoretyków z całego świata....

Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dawny budynek Banku Rzeszy i Narodowego Banku Polskiego

Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dawny budynek Banku Rzeszy i Narodowego Banku Polskiego

Budynek dawnego banku przy placu Mariana Rapackiego w Toruniu od wielu lat budzi zainteresowanie mieszkańców naszego miasta. Skąpe informacje na jego temat pobudzały fantazję torunian; powstawało wśród nich i krążyło wiele opowieści i legend związanych z tym miejscem. Opowiadano o szczególnych zabezpieczeniach skarbca bankowego, podziemnych tunelach i dyskutowano na temat figury wieńczącej szczyt, żartobliwie nazwanej Toruńską Dziewicą. W prezentowanej pracy podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na niektóre z pytań związanych z historią obiektu i goszczącymi w niej instytucjami zmieniającymi się z biegiem lat. ...

Cyberprzestrzeń - architektura@urbanistyka 1/2007

Cyberprzestrzeń - architektura@urbanistyka 1/2007

Dla architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego kluczowym jest rozumienie przestrzeni i czasu. Cyberprzestrzeń to tytuł seminarium, które odbyło się w 2002 roku na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedstawione referaty podejmowały zagadnienia podstawowe i przyczynkowe, prezentowały podejście bardziej intuicyjne i bardziej obiektywne. Wszystkie zaś próbowały przybliżyć odpowiedź na wiele pytań z tym zagadnieniem związanych - co to jest cyberprzestrzeń? jakie są jej atrybuty? jak ją opisywać? jakie są związki między przestrzenią realną, wirtualną i cyberprzestrzenią? Książka próbuje odpowiedzieć na te pytania....

Czasopismo Techniczne z.13-A/2005

Czasopismo Techniczne z.13-A/2005

Czasopismo techniczne z 2005 roku.

Czerniejewo założenie pałacowo- parkowe

Czerniejewo założenie pałacowo- parkowe

Zespół pałacowo- parkowe w Czerniejewie jest wspaniałym zabytkiem, którego otoczenie jest w znikomym stopniu przekształcone przez działania inwestycyjne prowadzone w ostatnich dziesięcioleciach....

Część 1 Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne

Część 1 Uprawnienia budowlane 2017 PORADNIK Pytania i testy egzaminacyjne

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń....

79,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Część 2 Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

Część 2 Uprawnienia budowlane 2017 ĆWICZENIA Pytania i testy egzaminacyjne

Przykładowe pytania na egzamin testowy z proponowanymi odpowiedziami

CZĘŚĆ A: ROBOTY ZIEMNE I KONSTRUKCYJNE. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane

CZĘŚĆ A: ROBOTY ZIEMNE I KONSTRUKCYJNE. Zeszyt 4. Konstrukcje drewniane

Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

57,75 zł
CZĘŚĆ B: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Zeszyt 6. Montaż okien i drzwi balkonowych

CZĘŚĆ B: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE. Zeszyt 6. Montaż okien i drzwi balkonowych

Przedmiotem niniejszego zeszytu są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach.

Część B: roboty wykończeniowe. Zeszyt 7. Posadzki z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu

Część B: roboty wykończeniowe. Zeszyt 7. Posadzki z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu

W niniejszym opracowaniu przedstawiono warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin włókienniczych i z polichlorku winylu, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej....

23,10 zł
Część C: zabezpieczenia i izolacje.   Zeszyt 7. Izolacje cieplne

Część C: zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 7. Izolacje cieplne

zbiór wytycznych w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 6. Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych"

Część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 6. Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń "mokrych"

Niniejszy zeszyt zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczące zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń "mokrych".

Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4. Instalacje wodociągowe

Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4. Instalacje wodociągowe

W niniejszym zeszycie opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania instalacji oraz zakres badania prawidłowości spełnienia przez nie wybranych wymagań.

Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 6. Instalacje kanalizacyjne

Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 6. Instalacje kanalizacyjne

W niniejszym zeszycie opisano wymagania techniczne dotyczące wykonania instalacji oraz zakres badania prawidłowości spełnienia przez nie wybranych wymagań.

Cztery Żywioły w Architekturze

Cztery Żywioły w Architekturze

Ta arcyciekawa, napisana lekkim piórem książka, opatrzona przez autora bogactwem własnoręcznych ulistracji, dotyczy nie tylko zagadnień architektonicznych, ale zawiera też informacje z zakresu historii kultury i sztuki, archeologii, filozofii. Prezentuje doświadczenia ludów i narodów cywilizacji europejskiej, a także Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz prekolumbijskiej Ameryki Środkowej, w aspekcie relacji z żywiołami: ognia, wody, powietrza i ziemi....

Czynnik akustyki w architektonicznym projektowaniu kościołów

Czynnik akustyki w architektonicznym projektowaniu kościołów

Akustyka świątyń - jedyne takie opracowanie w Polsce.

Czytanie przestrzeni

Czytanie przestrzeni

Książka jest przeznaczona nie tylko dla socjologów, kulturoznawców, psychologów, architektów i urbanistów, ale także dla osób zainteresowanych poznawaniem otaczającego ich środowiska....

Dachy. Geometria i konstrukcja

Dachy. Geometria i konstrukcja

Skrypt Politechniki Częstochowskiej. Książka tańsza niż ksero!!!Skrypt o kształcie i konstrukcji dachu, geometria dachów, pbrotów połaci, kątach zaciosu belek narożnych i koszowych, dachach na budynkach przyległych itd.......

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Prawne uwarunkowania planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz dotyczące prawa ochrony środowiska

Dematerializacja w architekturze Imperatyw projektowania zrównoważonego

Dematerializacja w architekturze Imperatyw projektowania zrównoważonego

Przedmiotem pracy jest opis i interpretacja zjawiska dematerializacji w architekturze traktowanego jako ważny element projektowania zrównoważonego wywodzącego się z doktryny zrównoważonego rozwoju...

Design Management

Design Management

Publikacja wprowadza czytelników w najważniejsze aspekty wiedzy, praktyki i metodyki w zakresie zarządzania wzornictwem. Szczególną uwagę poświęca tworzeniu strategii, organizacji procesu projektowego i nadzorowi nad wdrożeniem nowego produktu. Książka przedstawia ogólne tło dyscypliny, a następnie opisuje poszczególne etapy wykorzystania wzornictwa w biznesie. Znajdziemy w niej ważne pytania zachęcające do namysłu, fachowe studia przypadku, a także wywiady ilustrujące opisywaną wiedzę. Omawia również najważniejsze umiejętności, które łączą zarządzanie kreatywnością, teorię akademicką i praktykę zawodową....

Design XX wieku. Artyści, projekty, dzieła

Design XX wieku. Artyści, projekty, dzieła

Pierwsza książka z nowej serii specjalistycznych albumów Judith Miller poświęconych sztuce nowoczesnej.

Detail in Contemporary Kitchen Design

Detail in Contemporary Kitchen Design

Detail in Contemporary Kitchen Design features over 30 kitchen designs from around the world, each created by a notable architect for a specific residence. Arranged into chapters according to the dominant material used in its construction â stone, timber and steel â each design is accompanied by an image of the whole house, placing it in context and providing a flavour of the general design style, clear photographs of the kitchen itself and a floor plan showing its relation to the other spaces within the house....

Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych

Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych

Książka zastąpiona tytułem "Budownictwo ogólne dla architektów"  ...

Determinanty modernizmu w rozwoju przestrzennym Katowic na tle przykładów europejskich

Determinanty modernizmu w rozwoju przestrzennym Katowic na tle przykładów europejskich

Celem publikacji jest usystematyzowanie wiedzy na temat wpływu idei modernizmu na rozwój przestrzenny Katowic.

Dettloff o sztuce i zabytkach Poznania

Dettloff o sztuce i zabytkach Poznania

W książce znalazły się m.in. takie prace Dettloffa jak: Trzy najstarsze brązy nagrobne w katedrze poznańskiej, nagrobki bpa Andrzeja z Bnina, bpa Urjela z Górki oraz wojewody Łukasza z Górki....

21,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Podręcznik dla studentów wydziału budownnictwa. Autor omawia niezawodność i awaryjność konstrukcji, zasady ich diagnozowania oraz metody diagnostyczne badania konstrukcji żelbetowych. ...

Die Architektur der Moderne Breslau/Wrocław

Die Architektur der Moderne Breslau/Wrocław

Pierwszy przewodnik po architekturze modernistycznej we Wrocławiu w języku niemieckim.

Dlaczego budynki stoją

Dlaczego budynki stoją

Książka z serii "Biblioteka architekta" pokazuje najbardziej znane budowle na świecie wnikając głęboko w zagadnienia techniczne, ujawniając procesy ich  tworzenia, idee projektowania i poszukiwania nowych rozwiązań.  Ogromną zaletą książki są liczne rysunki opatrzone komentarzem. ...

Dom - żyj na zielono!

Dom - żyj na zielono!

Ekologiczny dom – tańsze życie. Jak wprowadzić we własnym domu ekologiczne, a zarazem tańsze rozwiązania? Poradnik przedstawia 250 pomysłów, dzięki którym Twoja rodzina może żyć zdrowiej i oszczędniej. Dowiedz się, jakie żarówki wybrać i z jakiego światła najlepiej korzystać, jak ograniczyć straty energii np. przez lodówkę, dlaczego warto wykorzystywać energię cieplną, jakich środków czyszczących unikać? Porady prezentowane są w formie niedużych bloków informacji, co ułatwia wyszukiwanie interesujących nas zagadnień....

Dom Arts & Crafts. Geneza i idea

Dom Arts & Crafts. Geneza i idea

Styl Arts & Crafts jest prekursorem nowoczesnej architektury europejskiej. Jego twórcy kładli nacisk na piękno, przeciwstawiając się jednak wiktoriańskiemu przeładowaniu ornamentyką, koncentrując się na harmonii całości: domu, mebli i - co najważniejsze - otoczenia zewnętrznego. Jednocześnie forma architektoniczna miała być wyrażeniem sposobu życia jego mieszkańców, oddziałując przy tym na nich inspirująco. Wybitnym przedstawicielem tego nurtu był Baillie Scott. ...

Dom dla alergika

Dom dla alergika

Praktyczne kompendium dla wszystkich, którzy na co dzień stykają się z alergiami i muszą nauczyć się żyć tak aby były one jak najmniej uciążliwe. Przejrzysty podręcznik zawierający wskazówki, jak stworzyć zdrowy dom, przyjazny dla alergików - od decyzji o budowie czy remoncie poprzez sposób umeblowania, ogrzewania, oświetlenia aż po codzienne użytkowanie i sprzątanie. ...

Dom dziełem sztuki

Dom dziełem sztuki

Album zawiera wstęp wybitnych znawców epoki oraz twórczości Scotta, a także dwa komentarze architekta do własnych projektów, notę biograficzną i bogaty materiał ilustracyjny....

Dom i wnętrza

Dom i wnętrza

Książka przedstawia i opisuje kilkadziesiąt bardzo ciekawych zdjęć aranżacji wnętrz konkretnych domów z całego świata.

Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów

Dom jako forma otwarta. Szumin Hansenów

Portret domu Zofii i Oskara Hansenów w Szuminie, najpełniejszej architektonicznej realizacji idei Formy Otwartej.

Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku

Dom mieszkalny we Wrocławiu w okresie baroku

Przeglądając fotografie dawnego Wrocławia, współczesny mieszkaniec tego miasta bywa zaskakiwany skalą przeobrażeń, jakim uległy w ciągu ubiegłego stulecia domy, ulice i place. ...

Dom Przyszłości

Dom Przyszłości

To publikacja dla wszystkich, którzy myślą o domu wykraczają w przyszłość. Dla wszystkich którzy szukają nowoczesnej formuły domu i chcieliby nawiązać kontakt z projektantami, których sposób myślenia jest im bliski. ...

Dom tekstylny Weichmanna w Gliwicach. Nieznane dzieło Ericha Mendelsohna

Dom tekstylny Weichmanna w Gliwicach. Nieznane dzieło Ericha Mendelsohna

Monografia dzieła jakim jest dom tekstylny Weichmanna (Seidenhaus Weichmann) autorstwa znanego architekta Ericha Mendelsohna. Celem pracy jest poznanie tego dzieła poprzez wszechstronne spojrzenie na ten projekt. Ukazuje budowlę zrodzoną w starciu pozornie przeciwstawnych tendencji ekspresjonizmu i funkcjonalizmu - architekturę czerpiąca z tradycji awangardy przeszłości i fascynacji współczesnością....

Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym

Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym

Studia zamieszczone w zbiorze "Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym" cechuje interdyscyplinarny charakter i różnorodność poruszanej tematyki; w dużym stopniu ukazują one, co trzeba podkreślić, aktualny stan badań naszej historiografii w tej dziedzinie. Streszczenia rozdziałów w języku angielskim....

Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL

Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL

Półalbumowe wydanie opracowania architektury Poznania z lat 1945-89, bogato ilustrowane. Zwraca uwagę na interesujące i wartościowe realizacje inspirowane najnowszymi ówczesnymi tendencjami światowymi....

Drewniany Kościół św. Andrzeja Boboli – dawny zbór ewangelicki z Nowosolnej

Drewniany Kościół św. Andrzeja Boboli – dawny zbór ewangelicki z Nowosolnej

Książka przedstawia jeden z najpiękniejszych zabytków Łodzi. Luterański kościółek, zbudowany w podłódzkiej Nowosolnej, to świadek często niełatwej wielokulturowej historii od początku XIX wieku do czasu zakończenia II wojny światowej, po której stał się świątynią rzymskokatolicką....

Drogi-granice-most. Studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu

Drogi-granice-most. Studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu

Książka zawiera trzy studia. Pierwsze dwa dotyczą obiektów powstałych w wyniku ludzkich działań.

Drzewa i krzewy. Tablice do ćwiczeń

Drzewa i krzewy. Tablice do ćwiczeń

51 tablic połowy formatu A4 Drzewa i krzewy. Tablice do ćwiczeń to pomoc naukowa dla studentów architektury z przedmiotu "Teoria i zasady projektowania urbanistyczno-architektonicznego. Elementy środowiska naturalnego".     Książka tańsza niż ksero!!!...

Dwory - Mała Seria

Dwory - Mała Seria

Drewniane i murowane dwory na stałe wpisały się w polski krajobraz. Dawne rodowe siedziby szlacheckie są symbolem polskiego domu z jego tradycjami i gościnnością. Wiele z nich to prawdziwe perły architektury. Książka na licznych fotografiach prezentuje ich urok, a w tekstach krótko, a zarazem ciekawie przekazuje najważniejsze informacje dotyczące każdej z siedzib....

Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej

Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej

Książka Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej to wzbogacona o liczne archiwalia opowieść o życiu ziemian w dwudziestoleciu międzywojennym. Zaprezentowane zostały ich wspaniałe siedziby, styl życia oraz wartości, jakie wyznawali....

Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej / Kresy w II Rzeczpospolitej PAKIET

Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej / Kresy w II Rzeczpospolitej PAKIET

Pakiet książek "Kresy w II Rzeczpospolitej" i "Dwory i dworki w II Rzeczpospolitej."

Dwory i dworki w Polsce 1

Dwory i dworki w Polsce 1

Spośród wielu tysięcy dworów wzniesionych w Polsce, do naszych czasów przetrwało jedynie około tysiąca. Tylko niewielki procent tej ocalałej resztki narodowego dziedzictwa zachował się w swej pierwotnej postaci. Popularyzacji najciekawszych polskich dworków i ocaleniu ich w świadomości Polaków od zapomnienia, a także bliższemu poznaniu służy ten przewodnik pióra znakomitego znawcy przedmiotu prof. T.S. Jaroszewskiego. W książce znalazły się informacje o ponad 70 dawnych siedzibach ziemiańskich. Tekst uzupełniają 144 fotografie....

Dwory i dworki w Polsce 2

Dwory i dworki w Polsce 2

Popularyzacji najciekawszych polskich dworków i ocaleniu ich w świadomości Polaków od zapomnienia, a także bliższemu poznaniu służy ten przewodnik pióra znakomitego znawcy przedmiotu prof. Jaroszewskiego. W drugiej części znajdą Państwo podstawowe wiadomości o dalszych pięćdziesięciu dworach i dworkach rozsianych po całej Polsce. Autor starał się zaprezentować obiekty mniej znane i rzadko publikowane, ale pełne uroku, aby zachęcić Czytelnika do ich odwiedzenia. Tekst jest bogato ilustrowany kolorowymi zdjęciami. ...

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim (okładka kolekcjonerska)

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim (okładka kolekcjonerska)

Książka zawiera szczegółowe opisy oraz zdjęcia ponad stu obiektów, pieczołowicie zbierane przez kilka lat dzięki przebieraniu archiwów i pomocy właścicieli majątków....

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim (okładka luksusowa)

Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskim (okładka luksusowa)

Książka zawiera szczegółowe opisy oraz zdjęcia ponad stu obiektów, pieczołowicie zbierane przez kilka lat dzięki przebieraniu archiwów i pomocy właścicieli majątków....

Dwory, zamki, pałace II

Dwory, zamki, pałace II

Książka w interesujący sposób opisuje polskie siedziby: dwory, zamki i pałace. Przedstawia zarówno te, które zostały pieczołowicie odrestaurowane, jak i te, które wciąż czekają na odnowienie oraz te, które już na zawsze pozostaną w ruinie. Dobrej jakości fotografie pozwolą Czytelnikowi docenić ich piękno i zachęcą do odkrywania prawdziwych pereł architektury ukrytych w polskim krajobrazie. W tekstach znajdziemy historię każdej budowli i ciekawostki z nimi związane....

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB

Celem tego podręcznika jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dynamiki budowli w formie zadań i przykładowych rozwiązań w środowisku MATLAB.

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB

Podręcznik wydawnictwa Politechniki Gdańskiej.

Dyplomy na sto! Najciekawsze dyplomy magisterskie i inżynierskie obronione na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2015 roku

Dyplomy na sto! Najciekawsze dyplomy magisterskie i inżynierskie obronione na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2015 roku

Najciekawsze dyplomy magisterskie i inżynierskie obronione na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2015 roku

Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej

Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej

Praca poszerza obszar wiedzy urbanistycznej o Aglomeracji Górnośląskiej w zakresie formowania się struktur przemysłu i osadnictwa na tym terenie.

Dzieje architektury w Polsce

Dzieje architektury w Polsce

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Architektura to najbardziej wyrazisty ślad, jaki człowiek wyciska w krajobrazie. Od tysiąca lat także w krajobrazie Polski. Nie jesteśmy wprawdzie takimi skarbnicami zabytków jak Włochy, Hiszpania czy Francja, ale to wcale nie znaczy, że powinniśmy nisko cenić to, co mamy. Ale by cenić, musimy najpierw poznać. Temu ma służyć ta książka, której kompetentny tekst został wzbogacony przeszło 500 barwnymi fotografiami....

Dzieła nowoczesnej architektury

Dzieła nowoczesnej architektury

W tym bogato ilustrowanym albumie zaprezentowano ponad 40 dzieł, które niewątpliwie zmieniły oblicze naszej planety. Zaprezentowano stworzone w ostatnim stuleciu wielkie budowle, arcydzieła ze szkła, stali i betonu - z materiałów firmujących naszą epokę - w których odnaleźć możemy istotę naszej cywilizacji przez pozostawione nam dziedzictwo oraz genialną intuicję wybiegającą daleko w przyszłość....

Ekologiczny dom. Jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać

Ekologiczny dom. Jak go zbudować i zdrowo w nim mieszkać

Przewodnik zawierający zasady projektowania bioklimatycznego, opisujący cechy domu ekologicznego i pokazujący, jak taki dom wybudować i eksploatować.

Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Ekspresja sił w nowoczesnej architekturze

Praca stanowi próbę uzasadnienia poglądu o roli ekspresji sił czyli o wyrażaniu pewnych właściwości konstrukcji przez ich zewnętrzne formy jako źródła wartości estetycznych architektury. Autorka relacjonuje poglądy filozofów oraz teoretyków sztuki i porównuje je z poglądami architektów; przedstawia informacje o kontynuacji lub dezaktualizacji pewnych idei i programów. ...