Nakład wyczerpany

Erich Mendelsohn. Dynamika i funkcja. Zrealizowane wizje kosmopolitycznego architekta

Erich Mendelsohn. Dynamika i funkcja. Zrealizowane wizje kosmopolitycznego architekta

Książka jest doskonałą, zawierającą pełną bibliografię, monografią architekta. Autorami artykułów są m.in.: Charlotte Benton, Cambrige, Wielka Brytania, Ita Heinze-Greenberg, Rohrdorf, Niemcy, Kathleen James, Berkeley, CA, USA, Hans R. Morgenthaler, Denver, CO, USA, Regina Stephan, Darmstadt, Niemcy....

Urządzamy dom i mieszkanie 2009/2010

Urządzamy dom i mieszkanie 2009/2010

Katalog zawiera pożyteczne i aktualne informacje dla osób urządzających lub remontujących swoje mieszkania, a także projektantów wnętrz, dekoratorów i stylistów. Rocznik pomaga w kształtowaniu świadomości estetycznej, ożywieniu wyobraźni, inspiruje do stworzenia domu o niepowtarzalnym klimacie. Jest źródłem wiedzy o urządzaniu wnętrz w modnych stylach, produktach, punktach ich sprzedaży i cenach, o współczesnych trendach we wzornictwie mebli i elementów wyposażenia. Dzięki „potrzebnemu katalogowi”, w zaciszu domowym, bez konieczności odwiedzania licznych sklepów można zapoznać się z zaletami produktów i wybrać te, które odpowiadają nam pod względem funkcji, wzornictwa i ceny....

Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa – poradnik

Kierowanie i nadzór nad budową w świetle prawa – poradnik

Poradnik jest skierowany do wszystkich osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a głównie do kierowników budów, kierowników robót budowlanych, a także inspektorów nadzoru inwestorskiego....

Materiały budowlane w mostownictwie

Materiały budowlane w mostownictwie

Podręcznik opisujący wszystkie rodzaje materiałów budowlanych stosowanych współcześnie w mostownictwie. Podano klasyfikację materiałów budowlanych i ich podstawowe właściwości, opisano zagadnienia trwałości tych materiałów podczas eksploatacji w obiektach mostowych oraz najczęściej stosowane materiały konstrukcyjne (kamień budowlany, beton cementowy, stal konstrukcyjną, zbrojeniową zwykłą i sprężającą oraz drewno)... Odbiorcy: studenci wydziałów inżynierii lądowej wyższych uczelni technicznych o kierunku budownictwo mostowe i drogowe oraz inżynierowie projektanci zajmujący się budownictwem komunikacyjnym i mostowym.      ...

Badanie właściwości betonu w warunkach laboratoryjnych

Badanie właściwości betonu w warunkach laboratoryjnych

W książce zostały zamieszczone wiadomości niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych z zakresu wytrzymałości i odkształcalności betonu. Zaprezentowano przykłady badań i podano sposoby opracowywania i interpretacji wyników. W pracy wprowadzono oznaczenia obowiązujące w normach europejskich, a także  w PN-B-03264:1999.  Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych. ...

Rysowanie. Praktyczny podręcznik

Rysowanie. Praktyczny podręcznik

Bogato ilustrowany poradnik dla wszystkich, którzy chcą opanować umiejętności rysowania. W wyczerpujący sposób przedstawia techniki i zasady rysowania, a zawarte w nim ćwiczenia obejmują ogromną liczbę tematów, poczynając od prostej martwej natury, składającej się z jabłek i czajnika, po wiejskie i miejskie pejzaże, wizerunki ptaków i zwierząt, męskie i kobiece akty, portrety i karykatury. 800 ilustracji i wiele przykładów odręcznego szkicowania ułatwi praktyczną naukę....

Miasta Ameryki u progu XXI wieku

Miasta Ameryki u progu XXI wieku

Tematem książki są najnowsze tendencje, jakie w końcu XX wieku zarysowały się w amerykańskich procesach urbanizacyjnych. Przeobrażenia te warunkują trzy czynniki: dezindustrializacja, czyli likwidacja nieefektywnych lub przestarzałych zakładów przemysłowych, rozwój sektora high-tech oraz powstanie wielkiego działu wyspecjalizowanych usług produkcyjnych. Dużą rolę odgrywa też sektor nieformalny. Najbardziej szczegółowo przedstawione zostały specyficzne problemy Kalifornii - gospodarczo i demograficznie najpotężniejszego z amerykańskich stanów....

Geneza, rozwój i prognozowanie wiejskich układów osadniczych

Geneza, rozwój i prognozowanie wiejskich układów osadniczych

Treścią pierwszego rozdziału jest zwrócenie uwagi na sprawy zasadnicze oraz podanie przykładów mniej znanych. Ograniczono się również do czasów historycznych, ponieważ w dobie obecnej prehistoria ziem polskich może raczej zainteresować specjalistów z dziedziny archeologii, a nie ruralistyki. W rozdziale drugim podano, przystosowaną do ćwiczeń z zakresu budownictwa i osadnictwa wiejskiego, metodę pozwalającą na stworzenie przybliżonego obrazu wsi w perspektywie obranego okresu czasu. Ostatni rozdział zawiera pewne uwagi co do możliwych sposobów kształtowania wsi przyszłości....

Kalendarz 2016 - 80 okazji do świętowania z architekturą

Kalendarz 2016 - 80 okazji do świętowania z architekturą

Tematem kalendarza 2016 jest ARCHITEKTURA, w kalendarzu znajdziecie ponad 80 okazji, rocznic czy znaczących momentów, które warto świętować! Idealna pozycja dla architekta lub miłośnika architektury....

Poradnik dachowy

Poradnik dachowy

Nowość na rynku wydawnictw branżowych. 160 stron informacji dla wszystkich, którzy budują domy i remontują dachy. Zawarte jest tutaj wszystko co trzeba wiedzieć, aby zbudować dobry dach na lata. Poradnik dachowy już w sprzedaży! Poradnik skierowany jest głównie dla inwestorów indywidualnych, dlatego wszystkie zawarte w nim infomacje są przedstawione w sposób czytelny i prosty. Od projektu domu czyli "Jaki dach nad głową" poprzez kolejne jego etapy budowy....

Instalacje grzewcze

Instalacje grzewcze

Poradnik „Instalacje grzewcze” skierowany jest do wszystkich, którzy planują budowę lub termomodernizację domu. Znajdziemy w nim praktyczne, bogato ilustrowane artykuły i porady dotyczące nowoczesnych instalacji grzewczych i źródeł ciepła. W poradniku przedstawiono różne rozwiązania, napisano o ich wadach i zaletach. Wydanie zawiera cenne informacje dotyczące kryteriów doboru odpowiedniego systemu grzewczego, wymagań instalacyjnych, zasad prawidłowego montażu, a także bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji....

Naturalne zjawiska termiczne w mostach

Naturalne zjawiska termiczne w mostach

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat oddziaływań termicznych w mostach i ich wpływu na konstrukcję. ...

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a także perspektywiczne kierunki rozwoju. ...

Fundamentowanie

Fundamentowanie

Podręcznik adresowany do studentów budownictwa oraz projektantów. 

Kaszubskie drewniane kościoły

Kaszubskie drewniane kościoły

Świątynie te są chyba najmniej znane w Polsce, być może dlatego, że nie jest to bujna, barokowa architektura sakralna południowej Polski, lecz oszczędny w ekspresji, surowy barokowy klasycyzm, w większości protestancki, charakterystyczny dla północnej Europy. Większość obiektów sakralnych przejętych przez protestantów w drugiej połowie XVI wieku pozostała w ich rękach do 1945 roku. [...] Do tej pory drewniana architektura sakralna na Kaszubach nie była tematem szerzej dostępnych opracowań o charakterze popularnym. Jest to więc pierwsza tego rodzaju publikacja poświęcona drewnianej sakralnej tradycji architektonicznej w tym regionie....

Architektura drewniana

Architektura drewniana

W albumie na ponad 300 fotografiach zostały zaprezentowane najcenniejsze zabytki budownictwa drewnianego w Polsce: przydrożne krzyże, wystawne dwory, pałace myśliwskie, zabytkowe chałupy, przepiękne kościoły i cerkwie.  Warto poznać charakterystyczne cechy budownictwa poszczególnych konstrukcji, pomysłowość urządzeń technicznych, finezję ozdobień oraz urok i prostotę sztuki ludowej....

Ogród ziół. Fachowe porady

Ogród ziół. Fachowe porady

Ta książka jest praktycznym podręcznikiem uprawy i użytkowania ziół. Jest to zwięzły przewodnik, bardzo łatwy w użytkowaniu; doradza, jak należy planować ogrody ziołowe; podaje praktyczne instrukcje na temat uprawy ziół, zawiera przegląd ziół przyprawowych od A do Z, opisuje przyprawę ziół w różnego rodzaju pojemnikach.Na końcu książki słowniczek i indeks nazw i pojęć....

Geometria. Przegląd wybranych zagadnień dla studentów i uczniów

Geometria. Przegląd wybranych zagadnień dla studentów i uczniów

Opracowanie niniejsze z zakresu geometrii ujętej w program szkół średnich ogólnokształcących i technicznych ma na celu powtórzenie materiału, która jest podstawą realizacji programu nauczania technicznej szkoły wyższej oraz uzupełnienie braków wynikających z ewentualnego zaniechania realizacji pełnego programu w szkole średniej....

Rezydencje - muzea w Polsce

Rezydencje - muzea w Polsce

Album przedstawia kilkadziesiąt najciekawszych zabytków architektury i zgromadzone w nich kolekcje. Autor, historyk sztuki, omawia dzieje najważniejszych historycznych kolekcji królewskich i rodowych, takich jak Łazienki Stanisława Augusta czy Łańcut Lubomirskich, a także powstałych w dziewiętnastowiecznej Polsce siedzib –muzeów (np. Kórnik i Gołuchów) oraz dworów szlacheckich. W zachowanych autentycznych wnętrzach lub ich rekonstrukcjach prezentowane są związane z tymi miejscami zbiory dzieł sztuki....

Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki. U podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych

Meble jako przedmioty użytkowe i zabytki. U podstaw problematyki konserwatorskiej mebli zabytkowych

Podstawowym celem prezentowanej rozprawy jest ukazanie czynników warunkujących narodziny i rozwój zjawiska nadawania meblom dawnym specjalnych znaczeń oraz uznawania ich za przedmioty o charakterze zabytkowym. Jednocześnie jest to próba zrozumienia fenomenu obecności mebli zabytkowych w kulturze współczesnej oraz ich odrębności na tle innych rodzajów zabytków. ...

Badania nad konserwacją obiektów murowanych (beton, cegła) w obozie zagłady Oświęcim-Brzezinka

Badania nad konserwacją obiektów murowanych (beton, cegła) w obozie zagłady Oświęcim-Brzezinka

Książka tańsza niż ksero!!!Na terenie obozu Oświęcim - Brzezinka (powierzchnia około 175 ha) do dzisiaj zachowały się 22 baraki drewniane, 45 murowanych, liczne kominy i słupy ogrodzeniowe oraz krematoria. Książka traktuje o konserwacji tych elementów i całego obiektu....

Trzecie miasto Galicji Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej

Trzecie miasto Galicji Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej

Stanisławów pozostaje w cieniu Krakowa czy Lwowa, a przecież był jednym z ważniejszych ośrodków kultury galicyjskiej. Autorka analizuje najważniejsze trendy, kierunki i problemy architektoniczne charakterystyczne dla miast europejskich drugiej połowy XIX i początku XX wieku a uwidocznione w budownictwie, krajobrazie i tkance urbanistycznej Stanisławowa. Książka bogato ilustrowana – zarówno archiwalnymi fotografiami i rycinami, jak i zdjęciami współczesnymi. ...

Martin Dülfer. W kręgu secesji monachijskiej

Martin Dülfer. W kręgu secesji monachijskiej

Monachium jest jednym z najważniejszych ośrodków europejskiej architektury secesyjnej. Najwybitniejszym przedstawicielem tego kierunku był Martin Dülfer - projektował kamienice czynszowe, wille, hotele, domy handlowe. Jego specjalnością stała się jednak architektura teatralna: wzniósł teatry w Dortmundzie, Lubece, Merano, Duisburgu oraz Sofii (nie doczekały się realizacji projekty teatrów we Fryburgu, Krefeld i Dreźnie)....

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego tom 17

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego tom 17

Publikacja zawiera monografie kościołów, klasztorów i kaplic rzymskokatolickich w Białobożnicy, Białym Potoku, Boryczówce, Budzanowie, Byczkowcach, Chomiakówce, Chorostkowie, Czortkowie, Darachowie, Hleszczawie, Horodnicy, Iwanówce Trembowelskiej, Jabłonowie, Janowie Trembowelskim, Kluwińcach, Kobyłowłokach, Kociubińcach, Kopyczyńcach, Krowince, Liczkowcach, Ładyczynie, Łoszniowie, Majdanie, Młyniskach, Mogilnicy, Myszkowicach, Nastasowie, Niżborgu Nowym, Ostrowczyku, Podhajczykach Justynowych, Rydodubach, Semenowie, Siemakowcach, Strusowie, Trembowli, Wierzbowcu, Załawiu, Zazdrości. ...

Ogrody - zwierciadła kultury. Tom 2: Zachód

Ogrody - zwierciadła kultury. Tom 2: Zachód

Książka którą oddajemy do rąk Czytelników, opowiada o ogrodach, ale nie jest kolejnym poradnikiem ogrodniczym. Prezentuje to, czego w poradnikach nie znajdujemy, czyli niewidzialny świat ogrodu. Rzeczywistość, którą tworzą dzieła największych projektantów, pełna jest sztuki, literatury i filozofii. Pełno w niej symboli i znaczeń ważnych i najważniejszych. Każdy może spróbować, odwiedziwszy wraz z nami ogrody Europy: Grecji, Rzymu, średniowiecznej Francji, renesansowych Włoch, barokowych i oświeceniowych pałaców arystokracji, odkryć dla siebie te światy i stworzyć we własnym otoczeniu prawdziwy ogród....

Projektowanie ogrodu

Projektowanie ogrodu

    Ta książka poprowadzi cię przez poszczególne etapy "ogrodowego przedsięwzięcia", od planowania i wstępnych rysunków, przez dobór odpowiednich narzędzi, gromadzenie materiałów, wykopy, budowanie murków, sadzenie roślin, aż po prace wykończeniowe.  Skończ z marzeniami... nadszedł czas na urzeczywistnienie twoich fantazji.    ...

Wielka księga rysowania

Wielka księga rysowania

Wielka księga rysowania to podręcznik rysunku dla każdego, kto zainteresowany jest rysunkiem realistycznym. 

Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu

Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu

85 projektów architektów krajobrazu, dzięki którym możesz stworzyć i zmienić swój ogród. Album jest prezentacją dokonań polskich architektów krajobrazu. Projektanci odsłaniają przed czytelnikami tajniki profesjonalnego warsztatu oraz tajemnice własnych stylów. Projekty pogrupowano ze względu na style ogrodowe. Ogrody na tarasach i patia łączą komfort przebywania w mieszkaniu z przyjemnością obcowania z przyrodą. W projektach małych ogrodów detal staje się niezwykle istotny, a ogrody swobodne, pozbawione układów ścieżek i geometrycznych kształtów, naśladują przyrodę. Na końcu książki znajdują się prezentacje projektantów....

Feng shui w domu

Feng shui w domu

Czytelnik posiądzie wiedzę o pozbywaniu się negatywnej, szkodliwej energii, o dowolności indywidualnych rozwiązań, zgodnie z czym nasz dom będzie odzwierciedleniem naszego wnętrza, emanacją duszy....

Wszystko o domach z bali. Katalog budownictwa drewnianego 2005

Wszystko o domach z bali. Katalog budownictwa drewnianego 2005

"Katalog Budownictwa Drewnianego 2005" to kompendium wiedzy o drewnie, materiałach drewnopochodnych, prawidłowym ich zastosowaniu oraz technologiach budownictwa drewnianego. To także informacja o biurach projektowych i firmach wykonawczych związanych z budownictwem drewnianym. Publikacje CBS kształtują rynek w zakresie promocji drewna w budownictwie, wskazują rozwiązania technologiczne, polecają materiały budowlane, informują o nowościach na rynku, wypełniając lukę spowodowaną brakiem polskich przepisów dotyczących budownictwa drewnianego w Polsce. Uczą co i jak budować. Jest to siódme wydanie Katalogu. ...

Autobiografia. Stare próchno

Autobiografia. Stare próchno

Biografia Joanny Chmielewskiej (właśc. Irena Kühn) - autorka powieści sensacyjnych i satyrycznych. Ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, z zawodu inżynier architekt. Pracowała m.in. w Samodzielnej Pracowni Architektoniczno-Budowlanej "Blok", w Energoprojekcie, w Biurze Projektów "Stolica".Debiutowała w 1958 r. na łamach czasopisma "Kultura i Życie" jako prozaik. W 1964 miał miejsce debiut książkowy -  wydała sensacyjną powieść Klin. Twórczyni jedynych w swoim rodzaju  kryminałów architektonicznych lub architektoniczno-awanturniczych. ...

Projektowanie wnętrz z zastosowaniem systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Projektowanie wnętrz z zastosowaniem systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Książka z serii Vademecum Projektanta. Stanowi kompendium wiedzy na temat systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, analizując tę technologię pod kątem praktyki zawodowej architektów: systematyki dostępnych technologii, umożliwiającej prawidłowy wybór odpowiedniego rozwiązania projektowego, analizy charakterystycznych styków technologicznych pomiędzy poszczególnymi elementami systemów suchej zabudowy, zróżnicowania problemów projektowych przy projektowaniu różnych typów wnętrz.  ...

Schody. Projektowanie i realizacja

Schody. Projektowanie i realizacja

Schody choć wydają się łatwe do wykonania, w rzeczywistości są jedną z najtrudniejszych do zrealizowania konstrukcji budowlanych. Poradnik, na podstawie którego można dobrać konstrukcję schodów najbardziej odpowiednią do danego pomieszczenia ze względów użytkowych i estetycznych....

Stylowe elementy dekoracyjne

Stylowe elementy dekoracyjne

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Książka poświęcona niezmiernie istotnym detalom, które przekształcają niczym nie wyróżniające się wnętrze w wyjątkowe, stylowe miejsce....

Aranżacja wystaw sklepowych

Aranżacja wystaw sklepowych

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!! Pierwsza na rynku polskim książka prezentująca sztukę projektowania wystaw sklepowych. Pokazuje, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną, marketing, zasady kompozycji plastycznej i reklamę do tworzenia efektownych ekspozycji, które zapewniają sukces handlowy, przyciągną oko klienta i zachęcą do dokonania zakupów....

Dom dla alergika

Dom dla alergika

Praktyczne kompendium dla wszystkich, którzy na co dzień stykają się z alergiami i muszą nauczyć się żyć tak aby były one jak najmniej uciążliwe. Przejrzysty podręcznik zawierający wskazówki, jak stworzyć zdrowy dom, przyjazny dla alergików - od decyzji o budowie czy remoncie poprzez sposób umeblowania, ogrzewania, oświetlenia aż po codzienne użytkowanie i sprzątanie. ...

Geometria wykreślna w budownictwie

Geometria wykreślna w budownictwie

W książce opisano podstawowe metody odwzorowania form przestrzennych na płaszczyźnie rysunku metodami geometrii wykreślnej. Książka dla studentów wydziałów budowlanych i architektury jako książka pomocnicza oraz dla inżynierów i techników budowlanych,a także dla architektów jako poradnik z zakresu zastosowań metod geometrii wykreślnej w budownictwie i architekturze.  ...

Gaudi - Człowiek i jego dzieło

Gaudi - Człowiek i jego dzieło

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!   Przepiękny album w płóciennej oprawie z dwoma częściami: w pierwszej dokładnie opisana twórczość Gaudiego, w drugiej zdjęcia jego dzieł. Idealna na prezent dla wielbicieli tego wielkiego artysty, inspiracja dla każdego architekta....

Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym

Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym

Książka jest przeznaczona dla specjalistów z dziedziny budownictwa i ochrony środowiska, a także studentów tych kierunków wyższych uczelni technicznych i rolniczych. Dużo wykresów, rysunków, fotografii pomagających zrozumieć omawiane zagadnienia. Pełny spis treści.  ...

Klimatyzacja

Klimatyzacja

Podstawy techniki klimatyzacyjnej,  metodyka obliczania obciążeń cieplnych urządzeń, wymiarowania przewodów oraz doboru elementów automatycznej regulacji. Zamieszczono liczne przykłady i zadania. Dla Ciebie zeskanowaliśmy pełny spis treści!!!...

Podłogi

Podłogi

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę!!!Bogato ilustrowany poradnik, niezbędny przy projektowaniu, wykonywaniu i renowacji podłóg. Dla architektów wnętrz, specjalistów od kładzenia podłóg, a także  użytkowników  podłóg (porady dotyczące kryteriów wyboru, sposobu użytkowania itd)....

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast

Książka adresowana do pracowników instytutów badawczych, urzędów miejskich i wojewódzkich, pracowni plastycznych, studentów uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów i instytutów badawczych, dla kadry i działaczy samorządów lokalnych. Jest użyteczna dla architektów, urbanistów, projektantów miejskich, powiatowych i wojewódzkich pracowni planistycznych. Może też być wykorzystywana przez studentów architektury i urbanistyki, ekonomii oraz inżynierii środowiska....

Nowoczesne wnętrza

Nowoczesne wnętrza

Nowoczesne wnętrza to znakomita lektura dla każdego, kto planuje na nowo urządzić swój dom lub przystąpić do jego remontu. Album stanowi kompendium praktycznych porad i inspiracji, jest doskonale zilustrowany i zawiera wiele aktualnych informacji. Książka ta pozwoli wam spojrzeć na swój dom świeżym okiem; wyposaży w pomysły i wiedzę, dzięki którym stworzycie z niego prawdziwy ośrodek swojego życia.  ...

Skarby Orientu

Skarby Orientu

Spośród pałaców i mauzoleów, meczetów i medres, wyłożonych barwną ceramiką kopuł i smukłych minaretów wyłania się obraz mitycznego Orientu, łączący Persję szacha Abbasa z Tadż Mahal Szahdżahana....

Wille i pałace Włoch

Wille i pałace Włoch

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!! Bogata historia Włoch znalazła swój wyraz w pięknych, potężnych formach architektonicznych, stworzonych w czasach zarówno niedawnych, jak i odległych, w czasach triumfu sztuki monumentalnej. Elegancki album prezentuje ponad trzydzieści włoskich willi i pałaców - wybitnych dzieł architektury, kryjących w swych wnętrzach cenne dzieła sztuki. ...

Poradnik inżyniera i technika budowlanego

Poradnik inżyniera i technika budowlanego

W poradniku podano podstawowe metody obliczeń statycznych najczęściej spotykanych układów konstrukcyjnych. Projektowanie ułatwią praktyczne tablice znajdujące się na końcu książki. Poradnik jest przeznaczony przede wszystkim dla inżynierów i techników zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowlanych....

Sauna. Domowe Spa.

Sauna. Domowe Spa.

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Obecnie sauna to nie tylko pomieszczenie do kąpieli w gorącej parze, ale często domowe SPA. Skrót SPA wywodzi się od łacińskiego wyrażenia Sanus Per Aquam [zdrowie przez wodę]. Zatem SPA to zabiegi pielęgnacyjne, relaksacyjne, wspomagające zdrowie i urodę, w których wykorzystuje się działanie wody na organizm człowieka. Książka zawiera wiele ciekawych rozwiązań dotyczących np. łączenia sauny z siłownią, pokojem wypoczynkowym lub kąpielowym, wyposażonym w wannę z hydromasażem bądź kabinę kąpielową z nowoczesnym prysznicem. Bardzo cenne są praktyczne rady dotyczące doboru materiałów do budowy sauny, urządzeń grzewczych, akcesoriów, oświetlenia, metod wentylacji i utrzymywania czystości....

Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska

Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska

Autor przedstawia w układzie alfabetycznym zabytki architektury z terenu Dolnego Śląska: budowle sakralne, świeckie budowle publiczne, pałace i dwory, domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze, mosty, bramy itd.Cennym uzupełnieniem tej wyczerpującej monografii dolnośląskiego budownictwa są podane przy hasłach niemieckie nazwy miejscowości....

Antyki. Stylowe meble, szkło, ceramika, srebra, zegary.

Antyki. Stylowe meble, szkło, ceramika, srebra, zegary.

W książce opisane zostały wszystkie najważniejsze style, pomocne w identyfikacji przedmiotów znajdujących się na rynku antykwarycznym. Wydanie I (dodruk)....

Piękne ogrody

Piękne ogrody

"Piękne ogrody" są podstawowym zbiorem wiadomości o projektowaniu i urządzaniu ogrodów, oraz w wyborze ich stylu. To podręcznik, bez którego żaden projektant nie może się obejść. Książka zawiera: dokładne informacje o najbardziej profesjonalnych metodach projektowania ogrodów, jedyne w swoim rodzaju trówymiarowe szkice projektowe, plany i przekroje, dane o elementach ogrodu pokazanych w całej palecie typów, materiałów i stylów, rady i wskazówki w zakresie doboru cech ogrodu i materiałów.  ...

Mozaika

Mozaika

Historia, materiały i narzędzia, techniki układania, kompozycja. Autor przedstawia nie tylko ciekawe przykłady mozaik, ale też omawia różne sposoby ich układania. Książka jest praktycznym podręcznikiem zarówno dla osób, które postanowiły wypróbować swe siły w tej sztuce dekoracyjnej, jak i dla profesjonalistów....

Tapicerowanie

Tapicerowanie

Tapicerowanie to sztuka doboru odpowiedniej tkaniny do mebla, wiedza o stylach i konstrukcji sprzętów, a wreszcie praktyczna, rzemieślnicza umiejętność. Dzięki tej książce możesz zmienić wygląd swoich mebli, nadając im zupełnie inny charakter, i ustrzec się błędów wynikających z niewłaściwego wyboru materiału obiciowego. Znajdziesz tu wiele cennych rad, jak przywrócić oryginalną formę fotelom w stylu art deco, czy jak wykonać efektowne pokrycie starej kanapy....

Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur

Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur

"Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur" jest sumą podstawowej wiedzy, swoistym abecadłem historii i form budownictwa wiejskiego Warmii i mazur. Wskazuje praktyczne możliwości ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego dzisiaj. Odwołuje się do konkretnego obszaru, jakim są Warmia i Mazury....

Warszawa przedwczorajsza

Warszawa przedwczorajsza

Album prezentuje zdjęcia Warszawy z okresu od początku istnienia fotografii do 1939 roku. Materiał zdjęciowy jest wzbogacony fotografiami współczesnej stolicy, wykonanymi w konwencji biało-czarnej, nieodbiegającej od całości szaty graficznej....

Wrocław

Wrocław

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Wrocław to miasto szczególne. Turysta, który przyjeżdża do Wrocławia staje zauroczony - nie tylko samym pięknem zabytków i krajobrazu ale też pietyzmem, z jakim miasto to odrestaurowano. Album ten zachęci wszystkich do odwiedzenie Wrocławia, a tych, którym Wrocław jest bliski przypomni, jak piękne to miasto. ...

Wszystko o domach szkieletowych. Katalog budownictwa drewnianego 2004

Wszystko o domach szkieletowych. Katalog budownictwa drewnianego 2004

"Katalog Budownictwa Drewnianego 2004" to kompendium wiedzy o drewnie, materiałach drewnopochodnych, prawidłowym ich zastosowaniu oraz technologiach budownictwa drewnianego. To także informacja o biurach projektowych i firmach wykonawczych związanych z budownictwem drewnianym. Jest to szóste wydanie Katalogu. ...

3_2_1 _Nowa architektura w Japonii i w Polsce

3_2_1 _Nowa architektura w Japonii i w Polsce

Wydanie książkowe z okazji wystawy pt "3_2_1 _Nowa architektura w Japonii i w Polsce" odbywającej się w dniach 29.11.2004-30.01.2005 w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie, 17.02-10.04.2005 w Muzeum Architektury we Wrocławiu oraz 21.04-31.05.2004 w Tower Building Gallery we Łodzi. Książka trzyjęzyczna: polsko-angielsko-japońska. ...

Projekty ogrodów

Projekty ogrodów

Kompendium wiedzy dla tych, którzy pragną stworzyć własny ogród. Książka i poradnik o: realizowaniu wszystkich marzeń o ogrodzie, różnorodnym wykorzystaniu roślin, tworzeniu pięknych miejsc wypoczynkowych, zakładaniu ogrodów specjalnych. Podane są także plany rozmieszczenia roślin i szczegółowe informacje o nich, tabele i projekty łączenia roślin oraz porównanie kosztów wykorzystania różnych materiałów....

100 cudów architektury. Place miejskie

100 cudów architektury. Place miejskie

Album jest wspaniałym przewodnikiem po miastach całego świata. Opisuje historie placów miejskich począwszy od Piazza del Campo w Toskanii, a skończywszy na placu w Melbourne w Australii.  ...

Cegła w ogrodzie

Cegła w ogrodzie

Książka zawiera szesnaście stylowych projektów ogrodowych zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Fotografie i instrukcje opisujące krok po kroku realizację każdego projektu. Wyczerpujące informacje na temat narzędzi, materiałów, cięcia cegieł lub kamienia oraz murarstwa i budowy fundamentów. ...

Kamień w ogrodzie

Kamień w ogrodzie

Fotografie, plany i pomysły zawarte w tej książce stanowić będą dla wszystkich inspirację do wybudowania we własnym zakresie pięknie wyglądających obiektów z kamienia na patio i do ogrodów. Książka Kamień w ogrodzie zawiera wiele projektów wykonywania w ogrodzie- zarówno ozdobnych, jak i użytkowych-obiektów z kamienia i stanowi kompetentny poradnik do pracy z kamieniem. Szesnaście stylowych i funkcjonalnych projektów do naszych ogrodów. Fotografie i instrukcje opisujące krok po kroku realizacje każdego projektu, przydatne zarówno dla nowicjuszy, jak i dla bardziej doświadczonych entuzjastów- majsterkowiczów. ...

Własny dom. budowa remont naprawa

Własny dom. budowa remont naprawa

Nikt nie czyta tego rodzaju książek od deski do deski, gdyż nie jest możliwe zapamiętanie wszystkich zawartych w nich informacji. Zwykle wybiera się działy, które nas interesują, ewentualnie uzupełniając je wiadomościami z kilku stron z innych miejsc. Ta książka jest napisana właśnie w ten sposób, by szybko dotrzeć do odpowiednich informacji. Z tego powodu podzielona została na oznaczone kolorami działy poświęcone poszczególnym czynnością związanym z danym tematem. Prezentowane są one w krótkich, bogato ilustrowanych opisach. Dołączono również kolorowy skorowidz, który z pewnością jeszcze przyspieszy dotarcie do interesujących czytelnika działów. ...

Karczmy, zajazdy, restauracje

Karczmy, zajazdy, restauracje

Dobra restauracja jednym kojarzy się z wyborną kuchnią, innym z magiczną atmosferą lub wyjątkowym wystrojem, a jeszcze innym z niskimi cenami lub perfekcyjną obsługą. Wybór restauracji opisanych w przewodniku to wynik pięciomiesięcznej podróży po Polsce. Autorka przejechała ponad 15 tysięcy kilometrów, obejrzała kilkaset lokali, w których spróbowała najróżniejszych potraw. O wyborze restauracji zdecydowała ich wyjątkowość, co - oczywiście - jest wrażeniem subiektywnym. Miejscem niezwykłym może być na przykład stary młyn uratowany przed zniszczeniem, mieszczący dziś restauracje, czy też niewielki dom w Kazimierzu Dolnym, w którym kiedyś był zakład fryzjerski, a dziś jest znany lokal serwujący potrawy kuchni żydowskiej....

Informator architekta 2006

Informator architekta 2006

Ekskluzywny katalog skierowany do architektów, projektantów. Zawiera prezentacje firm branży budowlanej i wnętrzarskiej. Do katalogu dołączona jest płyta DVD. Elegancka forma wydania (piękne zdjęcia, wysokiej klasy papier)  tworzą z publikacji pozycje albumową. Informator Architekta to pozycja o charakterze informacyjnym, przedstawiająca tematykę budowlaną w kontekście potrzeb współczesnej architektury w sposób elegancki a zarazem profesjonalny....

A...symetria umowy

A...symetria umowy

Przeczytaj zanim podpiszesz umowę na projekt architektoniczny !!! Jak określić przedmiot i zakres umowy o projekt architektoniczno-budowlany? Na co powinien zwrócić uwagę architekt, a na co inwestor negocjując i podpisując taką umowę? Jest to pierwsza w Polsce książka o negocjacjach architekta i inwestora. Książka dla: inwestorów, architektów, inżynierów budownictwa, prawników, urzędników, studentów architektury i prawa. Książka zawiera wzór umowy. ...

Dzieje architektury w Polsce

Dzieje architektury w Polsce

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Architektura to najbardziej wyrazisty ślad, jaki człowiek wyciska w krajobrazie. Od tysiąca lat także w krajobrazie Polski. Nie jesteśmy wprawdzie takimi skarbnicami zabytków jak Włochy, Hiszpania czy Francja, ale to wcale nie znaczy, że powinniśmy nisko cenić to, co mamy. Ale by cenić, musimy najpierw poznać. Temu ma służyć ta książka, której kompetentny tekst został wzbogacony przeszło 500 barwnymi fotografiami....

Mała encyklopedia sztuki polskiej

Mała encyklopedia sztuki polskiej

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Mała encyklopedia sztuki polskiej to starannie opracowane i przystępnie napisane kompendium wiedzy o sztuce polskiej. W blisko 800 hasłach przedstawione zostały sylwetki artystów, zarówno tych światowego formatu, jak i nieco zapomnianych, najbardziej sztandarowe dzieła sztuki i perły budownictwa, syntetycznie potraktowane style, kierunki i nurty, a także zjawiska najbardziej charakterystyczne dla sztuki powstającej w Polsce, choć nie zawsze tworzonej przez Polaków. Uzupełnieniem tekstu jest ponad 700 najwyższej jakości zdjęć obiektów architektury i dzieł sztuki, niejednokrotnie po raz pierwszy prezentowanych szerszemu odbiorcy. ...

Najpiękniejsze zabytki świata

Najpiękniejsze zabytki świata

Album daje Czytelnikowi rzadką okazję łatwego dotarcia do najodleglejszych miejsc. Przedstawiono w nim ponad 200 najpiękniejszych zabytków świata zilustrowanych wysokiej klasy barwnymi fotografiami i opisanych w nieszablonowy sposób. Książka ta może być zarówno doskonałym przewodnikiem umożliwiającym zaplanowanie najpiękniejszej podróży, jak również nostalgiczą pamiątką odbytych już wędrówek....

Dwory - Mała Seria

Dwory - Mała Seria

Drewniane i murowane dwory na stałe wpisały się w polski krajobraz. Dawne rodowe siedziby szlacheckie są symbolem polskiego domu z jego tradycjami i gościnnością. Wiele z nich to prawdziwe perły architektury. Książka na licznych fotografiach prezentuje ich urok, a w tekstach krótko, a zarazem ciekawie przekazuje najważniejsze informacje dotyczące każdej z siedzib....

Dwory, zamki, pałace II

Dwory, zamki, pałace II

Książka w interesujący sposób opisuje polskie siedziby: dwory, zamki i pałace. Przedstawia zarówno te, które zostały pieczołowicie odrestaurowane, jak i te, które wciąż czekają na odnowienie oraz te, które już na zawsze pozostaną w ruinie. Dobrej jakości fotografie pozwolą Czytelnikowi docenić ich piękno i zachęcą do odkrywania prawdziwych pereł architektury ukrytych w polskim krajobrazie. W tekstach znajdziemy historię każdej budowli i ciekawostki z nimi związane....

Zabytki drewniane

Zabytki drewniane

Książka pokazuje najpiękniejsze z polskich zabytków architektury drewnianej. Budownictwo drewniane na ziemiach polskich ma długą i świetną historię. Jego początki związane są z najstarszymi formami osadniczymi. Drewno było powszechnie i chętnie stosowanym materiałem budowlanym. W zabudowie wsi i małych miasteczek dominowało aż do XIX wieku. Do najważniejszych i najpiękniejszych obiektów drewnianego budownictwa w Polsce należą kościoły. Niektóre z nich (w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej i Sękowej) zostały wpisane na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO.  ...

Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski tom II e-j

Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa. Ilustrowany słownik angielsko-polski tom II e-j

Słownik obejmuje swym zakresem dyscypliny, których popularność jest w Polsce nieporównanie mniejsza od tej, jaką cieszą się one od wielu lat na Zachodzie zwłaszcza w krajach anglosaskich. W pierwszym rzędzie znajdują się tu hasła dotyczące terminów, wybitnych postaci, metod, istotnych wydarzeń, aktów prawnych i wyróżnionych miejsc. Ich objaśnienia - niekiedy z konieczności encyklopedyczne, uzupełnione są często o dane bibliograficzne obejmujące ponad sto pozycji, mało w Polsce znanej, podstawowej literatury przedmiotu. I tom obejmuje litery od a do d. W naszej księgarni dostępne są także dwa pozostałe tomy (od a do d i od k do q)....

Pomniki historii. Najcenniejsze obiekty i zespoły zabytkowe w Polsce

Pomniki historii. Najcenniejsze obiekty i zespoły zabytkowe w Polsce

Książka prezentuje 25 obiektów i zespołów zabytkowych, uznanych za pomniki historii, czyli za miejsca szczególne ze względu na wartości historyczne, kulturowe i religijne, artyzm architektury oraz piękno otaczającego je krajobrazu. Miejsce te opisane są przez znawców historii i historyków sztuki oraz przedstawione na 500 zdjęciach, rycinach, obrazach i mapach. W książce podano również wskazówki, jak do nich dotrzeć, gdzie zatrzymać się na nocleg i dobrze zjeść; jaką obrać trasę zwiedzania, by nie przeoczyć tego, co najważniejsze....

Kościoły drewniane. Najbardziej polskie ...

Kościoły drewniane. Najbardziej polskie ...

Książka przedstawia 85 zabytkowych kościołów katolickich z terenów Polski środkowej i południowej. Reprezentują one zróżnicowane - pod względem historycznym i regionalnym - style budownictwa oraz rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne. Towarzyszące obiektom grafiki eksponowane były na kilku wystawach poświęconych architekturze drewnianej, m.in. w Kielcach i Warszawie. Architekt Roman Mirowski jest autorem także kilku innych książek oraz wielu publikacji prasowych, które łącząc umiejętnie słowo z rysunkiem popularyzują polską architekturę zabytkową. ...

Opactwa cysterskie na Pomorzu

Opactwa cysterskie na Pomorzu

Omówienie znaczącej roli zakonu cysterskiego, obszerna ikonografia jest dodat­kowym walorem publikacji.

Wielkopolskie kościoły drewniane

Wielkopolskie kościoły drewniane

Pierwsza synteza sakralnej ar­chitektury drewnianej regionu Małopolski.  Opracowanie uzupeł­niają 54 ilustracje i mapki oraz wykaz kościołów i kaplic drewnianych na terenie województwa wielkopolskiego....

Mały ogródek wodny

Mały ogródek wodny

Książka ta zachęca do urządzenia ogródka wodnego i wyjaśnia krok po kroku, w jaki sposób na bardzo ograniczonej przestrzeni można za pomocą prostych środków, dzięki fantazji i odrobinie zręczności, wyczarować miniaturową zieloną oazę. Uczy jak z szarych, ponurych miejsc stworzyć zakątki sprawiające radość i służące wypoczynkowi....

Romantyczne zakątki w ogrodzie

Romantyczne zakątki w ogrodzie

Wybór barw dominujących w miejscu wypoczynku będzie miał wpływ przede wszystkim na panującą tam atmosferę. Powinno być przytulnie, a przecież każdy człowiek wybiera własny styl, swoje ulubione barwy. Warto jednak uwzględnić sposób oddziaływania poszczególnych kolorów. Gdzie kolor odgrywa ważną rolę? Zasadniczo we wszystkich elementach budowlanych, np. podłożu, ściankach osłonowych, dachach, ale również meblach, roślinach, a nawet małych przedmiotach. Wybierając kolorystykę można zdecydować się na połączenie wielu barw. Ten poradnik pomoże Państwu wykreować tytułowe romantyczne miejsca w ogrodzie....

Kwiatostan Marty Gessler

Kwiatostan Marty Gessler

Kwiatostan jest plonem rocznej współpracy autorki z magazynem "Dobre Wnętrze".Wspaniałe zdjęcia opatrzone osobistym komentarzem autorki pozwalają poznać tajniki trudnej sztuki układania kwiatów, znależć inspirację.   ...

Kwiaty cebulowe na każdą porę roku

Kwiaty cebulowe na każdą porę roku

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!Książka ta jest kopalnią pomysłów, w jaki sposób można wykorzystać rośliny cebulowe w ogrodzie. Zawiera część poświęconą zastosowaniu roślin do zdobienia mieszkań. Przeznaczona dla miłośników ogrodnictwa, osob zainteresowanych uprawą roślin cebulowych....

Poradnik dobrego ogrodnika

Poradnik dobrego ogrodnika

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!! Wszystko, co trzeba wiedzieć o projektowaniu ogrodu, planowaniu nasadzeń i realizowaniu projektu. Książka dla miłośników ogrodnictwa, posiadacze ogrodów i ogródków, architektów krajobrazu....

Przepis na kuchnię

Przepis na kuchnię

Gotowe przepisy na kuchnie: białą , jak obraz , high-tech , wspomnienie dzieciństwa, śródziemnomorską, współczesną ciepłą, dla niepełnosprawnych. Porady dotyczące sprzętów kuchennych oraz smakowity dodatek- ulubione przepisy autorki na smaczną kolację. ...

Rośliny ozdobne w pojemnikach

Rośliny ozdobne w pojemnikach

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!!   Inspirujące przykłady doboru pojemników i sposobów ich obsadzeń, które mogą zainteresować czytelnika o różnym poziomie wiedzy ogrodniczej. Informacje o roślinach doniczkowych rosnących w pomieszczeniach, słowniczek ważniejszych terminów, spis łacińskich nazw roślin i przewodnik dzielący rośliny pod względem przydatności do danego stanowiska....

Urok kwiatów jednorocznych

Urok kwiatów jednorocznych

Jest to kompendium wiedzy na temat roślin jednorocznych. Zawiera opis prawie 300 gatunków i tyleż samo pięknych zdjęć. Polecamy miłośnikom pięknych ogrodów; także tym, którzy do dyspozycji mają zaledwie balkon czy choćby słoneczny parapet....

Urządzamy dom i mieszkanie 2006/2007

Urządzamy dom i mieszkanie 2006/2007

Wejdź na rozszerzony opis i przekartkuj ksiażkę !!! Katalog "Urządzamy dom i mieszkanie 2005/2006" zawiera pożyteczne i aktualne informacje dla osób urządzających lub remontujących swoje mieszkania, a także dla projektantów wnętrz, dekoratorów i stylistów. Jest źródłem wiedzy o urządzaniu wnętrz w modnych stylach, o współczesnych trendach we wzornictwie mebli i elementów wyposażenia, o produktach, miejscach ich zakupu oraz cenach.....

Modne łazienki

Modne łazienki

Książka zawiera najważniejsze trendy w aranżacji - minimalizm we wszystkich możliwych wariantach: eko, dalekowschodnim, architektonicznym, kolonialnym, rustykalnym. Przedstawione propozycje zaspokoją gusta tradycjonalistów i miłośników nowoczesności w wydaniu awangardowym. Tu dowiesz się: jak optycznie powiększyć małą łazienkę, jak dobrać baterie do urządzeń, czym zastąpić tradycyjne płytki, jakie gatunki drewna nadają się na podłogę w łazience. ...

Znaczenie w architekturze Zachodu

Znaczenie w architekturze Zachodu

Książka z serii "Biblioteka architekta". Autor w pasjonujący sposób przedstawia historię architektury - od starożytności po XX wiek - zwracając szczególną uwagę na znaczenie, jakie ludzie od pokoleń starali się zawrzeć w swoich budowlach. Uczy, jak patrzeć na budynki zarówno dawne, jak i te bliższe współczesności, aby zrozumieć przekaz, jaki niosą. Wszystkie opisywane przez Schulza miasta i poszczególne budowle są przedstawione na zdjęciach lub planach. Książka z pewnością zainteresuje nie tylko architektów i studentów architektury, którzy dobrze znają temat, ale również każdego, kto jest zainteresowany dziejami działalności człowieka. ...

Informator instalacyjny 2009

Informator instalacyjny 2009

Niezastąpiony przewodnik po rynku wyrobów z branży sanitarnej, grzewczej, wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa, instalacji elektrycznych, techniki oświetleniowej i teleinformatycznej oraz zabezpieczeń mechanicznych, elektronicznych i przeciwpożarowych. Narzędzie codziennej pracy osób zawodowo związanych z budownictwem: architektów, projektantów, inżynierów, techników budowlanych....

Pomysły na mały ogród

Pomysły na mały ogród

Wiele rozwiązań spotykanych w dużych ogrodach, jak baseny, fontanny, altany, pergole, sadzawki, można z powodzeniem przenieść na nasz mały "teren zielony". Pełne fantazji i wdzięku propozycje autora opatrzone zostały fotografiami z całego świata. Osiemnaście rysunków pomoże nam zbudować i rozmieścić praktyczne sprzęty, takie jak grill czy ławka, oraz elementy dekoracyjne, na przykład kaskadę czy nowoczesną altanę. Każdy etap zakładania ogródka, od rozplanowania przestrzeni po wieńczące dzieło sadzenie roślin, został zilustrowany. ...

Hans Poelzig in Breslau. Architektur und Kunst 1900-1916

Hans Poelzig in Breslau. Architektur und Kunst 1900-1916

Katalog stanowi kompendium wiedzy na temat architekta i jego twórczości, jest także cennym źródłem informacji o życiu kulturalnym Wrocławia przełomu wieków. UWAGA: książka w języku niemieckim...

Osiedle Baba. Plany i modele

Osiedle Baba. Plany i modele

Książka towarzyszy wystawie modeli osiedla Baba, stanowiących efekt pracy badawczej studentów i pedagogów Wydziału Architektury Politechniki Czeskiej w Pradze. Publikacja ta przybliża idealny wygląd znaczącego przedsięwzięcia budowlanego lat 30. XX wieku, a zebrana w niej bogata dokumentacja historyczna, projektowa i fotograficzna pozwala skonfrontować obecny stan osiedla z pierwotnymi ideami i realizacjami....

Przestrzeń zmienna i mobilna

Przestrzeń zmienna i mobilna

Książka z wystawy  pokazuje dorobek rodziny Jackiewiczów - seniora rodu, profesora architektury i architekta Wiktora Jackiewicza, jego żony, artysty rzeźbiarki Krystyny Pławskiej-Jackiewicz, oraz ich syna Michała Jackiewicza, również architekta, działającego poza granicami kraju. Architektoniczna twórczość profesora Wiktora Jackiewicza, absolwenta Politechniki Wrocławskiej wiąże się przede wszystkim z pracą nad tematami, o których marzy wielu młodych adeptów architektury. Jest to tzw. architektura monumentalna, projekty teatrów i sal koncertowych, a także zagadnienia urbanistyczne. Prezentacja tej twórczości powinna  pomóc badaczom i historykom architektury w przygotowywaniu monografii poświęconej architekturze wrocławskiej po 1945 roku.      ...

Brat Mateusz Osiecki i jego dzieło

Brat Mateusz Osiecki i jego dzieło

Praca porusza mało zbadany do tej pory temat sztuki ołtarzowej na ziemiach polskich w XVIII w. ...

27,30 zł
Do koszykaNiedostępny
Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920

Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920

Mimo że zabudowa Torunia z omawianego okresu zachowała się niemal w całości i w dużym stopniu decyduje o charakterze miasta, autorka jako pierwsza podjęła się jej opisania. Ujęła temat bardzo szeroko, wykazując podłoże historyczne, narodowe, wyznaniowe i gospodarcze procesu rozbudowy miasta. Udało się jej ustalić wielu twórców obiektów i ich budowniczych dzięki wykorzystaniu materiałów z Archiwum Budowlanego Torunia i z Technische Universitat w Berlinie....

Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918

Między tradycją a nowoczesnością. Architektura Lwowa lat 1893-1918

Monografia analizuje pojawienie się i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań w architekturze na przykładzie Lwowa w oparciu o szerokie badania archiwalne i terenowe we Lwowie. Szeroko zaprezentowano różne zagadnienia dotyczące architektury lwowskiej: działających tam środowisk architektonicznych iáarchitektów oraz różnych nurtów architektury historyzmu, secesji i modernizmu. Pozwoliło to uchwycić przekształcanie się historyzującej lwowskiej architektury XIX-wiecznej w nowoczesne rozwiązania charakterystyczne dla sztuki XX w....

Osuszanie murów i renowacja piwnic

Osuszanie murów i renowacja piwnic

W najnowszej publikacji Oficyny Wydawniczej Polcen na 268 stronach znajdą Państwo dokładny opis ww. procesów i zagrożeń, zilustrowanych 112 zdjęciami, 35 tabelami oraz 28 rysunkami. ...

79,80 zł
Do koszykaNiedostępny
Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej

Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej

Książka przeznaczona jest dla architektów. Zawarte w niej wykresy i schematy, a także odpowiadające im ilustracje, mają na celu przedstawienie omawianych problemów w sposób czytelny i zrozumiały. Zaprezentowano również możliwości przestrzenno-estetyczne, jakie oferują architektom współczesne środki techniczne związane ze świadomie i w sposób kompetentny projektowanymi przegrodami przeszklonymi. ...

O prezentacji idei architektonicznej, wyd. 2

O prezentacji idei architektonicznej, wyd. 2

Ze wstępu: "Czy architekturę, o której myśli się nade wszystko jako o budowlach w krajobrazie, można także rozpatrywać poprzez rysowane obrazy? Zasadność tak przyjętego punktu widzenia wynika z przekonania o specyficznych możliwościach ujmowania rzeczywistości architektury. Nakazało ono dostrzec znaczenie rysunku architekta jako zapisu myśli, intencji i przeczuć i doprowadziło do podjęcia tematu "O prezentacji idei architektonicznej". Praca nie ma konkretnego adresata, chociaż winna wspierać architektów, przemawiając na rzecz znaczenia rysowanego projektowania. Istnieje nadzieja, że znajdzie zastosowanie podczas doświadczeń dydaktycznych."...

Aktywizacja turystyczna małych miast (aspekty architektoniczno-krajobrazowe)

Aktywizacja turystyczna małych miast (aspekty architektoniczno-krajobrazowe)

 Celem pracy jest wykazanie szans, jakie daje taka aktywizacja dzięki przemianom ustrojowym, których szczególnym wyrazem są: suwerenność państwowa i wchodzenie w struktury zachodnie, demokratyczna władza, szczególnie samorządy lokalne, gospodarka rynkowa otwarta na gminną. społeczną i rodzinną przedsiębiorczość, konstytucyjna gwarancja własności prywatnej (tzw. święte prawo własności)....