Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Cementy powszechnego użytku i specjalne

Autor: Stanisław Peukert
Dostępność:
Nakład wyczerpany
45,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 16x23 cm, Stron: 280, 2000 r., rysunki czarno-białe

Książka przeznaczona jest dla specjalistów trniących się produkcją i zastosowaniem cementu. Przedstawiono w niej podstawy chemii cementu, w tym reakcje chemiczne zachodzące podczas procesu hydratacji oraz mechanizm twardnienia cementu w warunkach neutralnych a także w podwyższonych temperaturach. W dalszej części omówiono poszczególne właściwości cementu oraz podstawy ich kształtowania. Zasadniczą część książki stanowi omówienie podstaw produkcji, właściwości i zastosowań cementu.

Spis treści:
1. Wprowadzenie 
2. Skład fazowy klinkieru cementowego 
3. Właściwości klinkieru 
4. Hydratacja i twardnienie cementów 
4.1. Reakcje chemiczne zachodzące podczas hydratacji i hydrolizy składników cementu 
4.2. Mechanizm hydratacji i twardnienia cementu 
4.3. Hydratacja i twardnienie cementu w podwyższonych temperaturach 

5. Właściwości cementu 
5.1. Wiązanie cementu 
5.2. Wytrzymałość cementu 
5.3. Zmiany objętości 
5.4. Ciepło hydratacji cementu 
5.5. Wodoszczelność 
5.6. Mrozoodpomość 
5.7. Odporność na agresję chemiczną 

6. Cementy powszechnego użytku 
6.1. Cementy portlandzkie 
6.2. Cement hutniczy 
6.2.1. Granulowane żużle wielkopiecowe 
6.2.2. Cement hutniczy 
6.2.3. Cement siarczanowo-żużlowy 
6.3. Cement pucolanowy 
6.3.1. Dodatki pucolanowe 
6.3.2. Cement pucolanowy 

7. Cementy specjalne 
7.1. Cementy szybkotwardniejące 
7.2. Cementy wysokich klas 
7.2.1. Cementy o dużych wytrzymałościach po 28 dniach twardnienia 
7.2.2. Cementy specjalne do produkcji betonów metodą krótkotrwałej obróbki cieplnej 
7.2.3. Cementy specjalne do betonów wysokiej wartości BWW i betonów bardzo wysokiej wartości - BBWW 
7.3. Biały cement portlandzki 
7.4. Cementy o obniżonym cieple hydratacji i zwiększonej odporności na korozję siarczanową 
7.4.1. Cementy do budowy dróg i mostów 
7.4.2. Cement do robót hydrotechnicznych 
7.5. Cement glinowy 
7.6. Cement ekspansywne i bezskurczowe 
7.7. Cement specjalny z siarczanu wapniowego, w tym z fosfogipsu 
7.8. Cement belkowy i belitowo-pucolanowy 
7.9. Cement murarski 

8. Literatura